Waste là gì? So sánh cấu trúc waste time và spend time

Cấu trúc của waste time thứ thứ hai là waste time + V-ing, có nghĩa “người nào đang lãng phí thời kì làm gì”. Cách sử dụng này thường sẽ được sử dụng lúc một người thấy người nào đang lãng phí thời kì vào thời khắc nói.

Xem thêm những cách thức học tiếng Anh cực hay tại Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Cả hai cấu trúc của waste time và spend time đều nói về việc sử dụng thời kì, tuy nhiên ý nghĩa của hai cấu trúc này là không giống nhau  nhiều đấy nhé!

Cấu trúc của waste time nói về việc lãng phí thời kì vào nhiều chuyện ko đáng, ko có trị giá gì cả.

Khác với cấu trúc của waste time thì cấu trúc spend time nói về “người nào dành thời kì làm việc gì”.

cấu trúc spend time

Bài tập cấu trúc waste time

Chỉ đọc thôi chưa gọi là đủ, làm bài tập sẽ giúp tăng khả năng nhớ bài của bạn hơn đó. Hãy làm bài tập ngắn về cấu trúc của waste time dưới đây và chấm xem được bao nhiêu điểm nhé!

Bài tập 1: Hãy điền từ thích hợp vào các chỗ trống:

 1. Bruce should not waste time __________ Candy Crush.
 2. Mai must stop wasting time __________ (sleep).
 3. My friends keep wasting time __________ parties studying.
 4. She was told not to waste time __________ people I do not like.
 5. Sometimes, it is okay for us to it waste time __________ (do) nothing.

Đáp án:

 1. on
 2. sleeping
 3. on
 4. on
 5. doing

Bài 2: Sử dụng các cấu trúc Waste để chuyển các câu tiếng Việt sau sang tiếng Anh

 1. Bạn lãng phí rất nhiều nước lúc đi tắm thay vì bạn tắm bằng vòi hoa sen.
 2. Nào, hãy cùng mở màn – chúng ta đã lãng phí đủ thời kì rồi đấy .
 3. Đừng lãng phí tiền tài bạn vào những thứ vụn vặt tương tự nữa nhé.
 4. Vì sao tôi phải lãng phí thời kì của mình cho cô đấy thế nhỉ?
 5. Bạn chỉ đang lãng phí tiền tài mình để sắm những thứ đồ vô ích đó.
 6. Hội đồng quản trị đã đưa ra một quyết định ko thể lãng phí thời kì và tiền nong nữa để tăng trưởng thành phầm.
 7. Hội đồng quản trị ko lãng phí thời kì của họ trong việc bổ nhiệm người kế nhiệm.
 8. Cuộc họp hoàn toàn đang bị lãng phí thời kì.
 9. Tất cả các bộ phận đã được hướng dẫn để tránh lãng phí thời kì.
 10. Đừng lãng phí thời kì vào những cuộc nói chuyện nhỏ nhặt đấy nữa!

Đáp án :

 1. You waste a lot of by water by taking a bath instead of a shower.
 2. Come on, let is get started – we have wasted enough time already.
 3. Do not waste your a lot of money on such junk.
 4. Why should I waste my time on heri?
 5. You are just wasting your money buying that stuff.
 6. The board decided it would not waste any more time and money developing the product.
 7. The board wasted no time in appointing a successori.
 8. The meeting was a completed waste of time.
 9. All departments have been instructting to avoid waste.
 10. Do not waste time on small talks to!

Trên đây là toàn thể bài viết cụ thể hướng dẫn cặn kẽ về Cấu trúc Waste time trong tiếng Anh, cũng như cách dùng và những bài tập có đáp án, kỳ vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ và sử dụng chúng dễ dàng. Ngoài những cấu trúc Waste thì trong tiếng Anh còn có vô vàn các cấu trúc ngữ pháp, các thì khác. Chúc các bạn xoành xoạch đạt được những thành tích ở trong học tập các bạn nhé.

Anh ngữ Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

[rule_{ruleNumber}]

#Waste #là #gì #sánh #cấu #trúc #waste #time #và #spend #time

[rule_3_plain]

#Waste #là #gì #sánh #cấu #trúc #waste #time #và #spend #time

5/5 – (1 đánh giá)

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, ta hay nghe thấy mọi người khuyên ko nên lãng phí thời kì vào những việc gì. Để nói về một việc lãng phí thời kì trong tiếng Anh, chúng ta có cấu trúc waste time. Vậy thì cách dùng cấu trúc đó là gì, hãy cùng nhau học trong bài viết này nha!
cấu trúc waste timeWaste là gì

Mục lục bài viết

Waste là gìĐộng từ của wasteTính từ của wasteDanh từ của wasteCấu trúc, cách dùng waste timeCấu trúc của waste time 1Cấu trúc của waste time 2So sánh cấu trúc waste time và spend timeCấu trúc của waste timeCấu trúc spend timeBài tập cấu trúc waste time

Từ waste có thể là một động từ, một tính từ, hoặc là một danh từ. 
Động từ của waste
Động từ waste có tức là đừng để“lãng phí, bỏ phí”.
Ví dụ:
Thong should stop wasting time playing video games all day.Thông nên ngừng phí phạm thời kì để chơi trò chơi điện tử cả ngày đi.
Although she is not wealthy, she wastes lots of money on watches.Mặc dù cậu đấy ko giàu có, cậu đấy lãng phí nhiều tiền vào đồng hồ đeo tay.
Tuan is wasting time hanging out with his friends.Tuấn đang phí thời kì để chơi với các bạn của cậu đấy.
Tính từ của waste
Tính từ waste có tức là đừng để “phung phí, bỏ đi”.
Ví dụ:
Justin just saw a piece of waste land.Justin vừa nhìn thấy một mảnh đất hoang.
It is just a waste building.Đó chỉ là một cái toà nhà bị bỏ đi.
My family would not like to purchase this waste house.Gia đình tôi ko muốn sắm lại ngôi nhà bỏ đi này.
Danh từ của waste
Danh từ waste có tức là đang “sự phí phạm” hoặc “chất thải”. Ngoài ra,một danh từ waste cũng sẽ có thể là “vùng đất hoang vu” (thường dùng số nhiều là wastes) hoặc “cảnh u ám” (thường nói về khu bỏ trống). Hai nghĩa này ít phổ thông hơn.
Ví dụ:
I spilt my cup of bobapop. What a waste!Tớ làm đổ cốc trà sữa trân châu bobapop của tớ rồi. Thật là phí quá đi!
The janitor transfers all the waste from the new building.Người lao công chuyển tất cả chất thải của tòa nhà mới này đi.
It is sad to saw them throwing waste in the ocean.Thật buồn lúc tôi thấy họ đổ chất thải xuống biển.
Cấu trúc, cách dùng waste time
Time là một danh từ tiếng Anh mang một ý nghĩa “thời kì”. Cụm động từ waste time có một ý tức là “phí thời kì”.
Có hai cách dùng cấu trúc của waste time hay được sử dụng.
Cấu trúc của waste time 1
Cấu trúc của waste time trước hết là waste time + on + danh từ để nói “người nào lãng phí thời kì làm việc gì”. 
Cấu trúc của waste time 1S + waste(s) time + on + N
Ví dụ:
We should stop wasting time on social media such as Facebook.Chúng ta nên ngừng lãng phí thời kì vào mạng xã hội như là Facebook.
You should must stop wasting time on negative thoughts.Bạn phải nên ngừng lãng phí thời kì vào những suy nghĩ tiêu cực đi.
Sometimes I would like to waste my time on manga.Đôi lúc tôi thích lãng phí thời kì vào những cuốn truyện manga.
Bạn có thể quan tâm
cấu trúc request
cấu trúc before
cấu trúc why don’t we
cấu trúc it is necessary
cấu trúc need
cách dùng different
cấu trúc appreciate
cấu trúc promise
contrary
take over
cấu trúc describe
what do you mean
come up with
how are you doing
cách sử dụng you are welcome
cấu trúc whether
cấu trúc so that và such that
cấu trúc would rather
cấu trúc provide
cấu trúc would you mind
cấu trúc because because of
cấu trúc apologize
cấu trúc be going to
cấu trúc suggest
cấu trúc either or neither nor
cấu trúc make
cấu trúc this is the first time
cấu trúc as soon as
cấu trúc would you like
cấu trúc avoid
cấu trúc how long
cấu trúc no sooner
cấu trúc like và as
Cấu trúc của waste time 2
Cấu trúc của waste time thứ thứ hai là waste time + V-ing, có nghĩa “người nào đang lãng phí thời kì làm gì”. Cách sử dụng này thường sẽ được sử dụng lúc một người thấy người nào đang lãng phí thời kì vào thời khắc nói.
S + waste(s) time + V-ing
Ví dụ:
My little kid’s brother is wasting time doing nothing.Đứa em trai nhỏ này của tôi đang lãng phí thời kì ko làm gì cả.
I have been wasting time playing game.Tôi đang lãng phí thời kì chơi các trò chơi.
Lien is still wasting time going on dates.Liên vẫn còn lãng phí thời kì đi hò hẹn.
Xem thêm những cách thức học tiếng Anh cực hay tại Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
So sánh cấu trúc waste time và spend time
Cả hai cấu trúc của waste time và spend time đều nói về việc sử dụng thời kì, tuy nhiên ý nghĩa của hai cấu trúc này là không giống nhau  nhiều đấy nhé!
Cấu trúc của waste time
Cấu trúc của waste time nói về việc lãng phí thời kì vào nhiều chuyện ko đáng, ko có trị giá gì cả.
S + waste(s) time + on + N
S + waste(s) time + V-ing
Ví dụ:
I think you should not waste time on nhái giả your friends.Tớ nghĩ cậu ko nên lãng phí thời kì vào những người bạn giả tạo của bạn.
He is wasting time trying to persuade Karen.Anh ta đang lãng phí thời kì quyết tâm thuyết phục Karen.
They used to waste time fighting each other.Chúng ta từng đã hay lãng phí thời kì để cãi nhau.
Cấu trúc spend time
Khác với cấu trúc của waste time thì cấu trúc spend time nói về “người nào dành thời kì làm việc gì”.
S + spend(s) time + on + N
S + spend(s) time + V-ing
Ví dụ:
On Sunday, I spend time watching TV.Vào thứ bảy, tôi dành thời kì xem TV.
They spend lots of time on pop music.Họ dành nhiều thời kì vào âm nhạc pop.
He loves spending time playing football.Cậu đấy rất thích dành thời kì của mình để chơi bóng đá.
cấu trúc spend timeBài tập cấu trúc waste time
Chỉ đọc thôi chưa gọi là đủ, làm bài tập sẽ giúp tăng khả năng nhớ bài của bạn hơn đó. Hãy làm bài tập ngắn về cấu trúc của waste time dưới đây và chấm xem được bao nhiêu điểm nhé!
Bài tập 1: Hãy điền từ thích hợp vào các chỗ trống:
Bruce should not waste time __________ Candy Crush.
Mai must stop wasting time __________ (sleep).
My friends keep wasting time __________ parties studying.
She was told not to waste time __________ people I do not like.
Sometimes, it is okay for us to it waste time __________ (do) nothing.
Đáp án:
on
sleeping
on
on
doing
Bài 2: Sử dụng các cấu trúc Waste để chuyển các câu tiếng Việt sau sang tiếng Anh
Bạn lãng phí rất nhiều nước lúc đi tắm thay vì bạn tắm bằng vòi hoa sen.
Nào, hãy cùng mở màn – chúng ta đã lãng phí đủ thời kì rồi đấy .
Đừng lãng phí tiền tài bạn vào những thứ vụn vặt tương tự nữa nhé.
Vì sao tôi phải lãng phí thời kì của mình cho cô đấy thế nhỉ?
Bạn chỉ đang lãng phí tiền tài mình để sắm những thứ đồ vô ích đó.
Hội đồng quản trị đã đưa ra một quyết định ko thể lãng phí thời kì và tiền nong nữa để tăng trưởng thành phầm.
Hội đồng quản trị ko lãng phí thời kì của họ trong việc bổ nhiệm người kế nhiệm.
Cuộc họp hoàn toàn đang bị lãng phí thời kì.
Tất cả các bộ phận đã được hướng dẫn để tránh lãng phí thời kì.
Đừng lãng phí thời kì vào những cuộc nói chuyện nhỏ nhặt đấy nữa!
Đáp án :
You waste a lot of by water by taking a bath instead of a shower.
Come on, let is get started – we have wasted enough time already.
Do not waste your a lot of money on such junk.
Why should I waste my time on heri?
You are just wasting your money buying that stuff.
The board decided it would not waste any more time and money developing the product.
The board wasted no time in appointing a successori.
The meeting was a completed waste of time.
All departments have been instructting to avoid waste.
Do not waste time on small talks to!
Trên đây là toàn thể bài viết cụ thể hướng dẫn cặn kẽ về Cấu trúc Waste time trong tiếng Anh, cũng như cách dùng và những bài tập có đáp án, kỳ vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ và sử dụng chúng dễ dàng. Ngoài những cấu trúc Waste thì trong tiếng Anh còn có vô vàn các cấu trúc ngữ pháp, các thì khác. Chúc các bạn xoành xoạch đạt được những thành tích ở trong học tập các bạn nhé.
Anh ngữ Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Xem thêm bài viết hay:  Lập trình viên cần loại bỏ những tư tưởng gây cản trở tư duy sáng tạo

#Waste #là #gì #sánh #cấu #trúc #waste #time #và #spend #time

[rule_2_plain]

#Waste #là #gì #sánh #cấu #trúc #waste #time #và #spend #time

[rule_2_plain]

#Waste #là #gì #sánh #cấu #trúc #waste #time #và #spend #time

[rule_3_plain]

#Waste #là #gì #sánh #cấu #trúc #waste #time #và #spend #time

5/5 – (1 đánh giá)

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, ta hay nghe thấy mọi người khuyên ko nên lãng phí thời kì vào những việc gì. Để nói về một việc lãng phí thời kì trong tiếng Anh, chúng ta có cấu trúc waste time. Vậy thì cách dùng cấu trúc đó là gì, hãy cùng nhau học trong bài viết này nha!
cấu trúc waste timeWaste là gì

Mục lục bài viết

Waste là gìĐộng từ của wasteTính từ của wasteDanh từ của wasteCấu trúc, cách dùng waste timeCấu trúc của waste time 1Cấu trúc của waste time 2So sánh cấu trúc waste time và spend timeCấu trúc của waste timeCấu trúc spend timeBài tập cấu trúc waste time

Từ waste có thể là một động từ, một tính từ, hoặc là một danh từ. 
Động từ của waste
Động từ waste có tức là đừng để“lãng phí, bỏ phí”.
Ví dụ:
Thong should stop wasting time playing video games all day.Thông nên ngừng phí phạm thời kì để chơi trò chơi điện tử cả ngày đi.
Although she is not wealthy, she wastes lots of money on watches.Mặc dù cậu đấy ko giàu có, cậu đấy lãng phí nhiều tiền vào đồng hồ đeo tay.
Tuan is wasting time hanging out with his friends.Tuấn đang phí thời kì để chơi với các bạn của cậu đấy.
Tính từ của waste
Tính từ waste có tức là đừng để “phung phí, bỏ đi”.
Ví dụ:
Justin just saw a piece of waste land.Justin vừa nhìn thấy một mảnh đất hoang.
It is just a waste building.Đó chỉ là một cái toà nhà bị bỏ đi.
My family would not like to purchase this waste house.Gia đình tôi ko muốn sắm lại ngôi nhà bỏ đi này.
Danh từ của waste
Danh từ waste có tức là đang “sự phí phạm” hoặc “chất thải”. Ngoài ra,một danh từ waste cũng sẽ có thể là “vùng đất hoang vu” (thường dùng số nhiều là wastes) hoặc “cảnh u ám” (thường nói về khu bỏ trống). Hai nghĩa này ít phổ thông hơn.
Ví dụ:
I spilt my cup of bobapop. What a waste!Tớ làm đổ cốc trà sữa trân châu bobapop của tớ rồi. Thật là phí quá đi!
The janitor transfers all the waste from the new building.Người lao công chuyển tất cả chất thải của tòa nhà mới này đi.
It is sad to saw them throwing waste in the ocean.Thật buồn lúc tôi thấy họ đổ chất thải xuống biển.
Cấu trúc, cách dùng waste time
Time là một danh từ tiếng Anh mang một ý nghĩa “thời kì”. Cụm động từ waste time có một ý tức là “phí thời kì”.
Có hai cách dùng cấu trúc của waste time hay được sử dụng.
Cấu trúc của waste time 1
Cấu trúc của waste time trước hết là waste time + on + danh từ để nói “người nào lãng phí thời kì làm việc gì”. 
Cấu trúc của waste time 1S + waste(s) time + on + N
Ví dụ:
We should stop wasting time on social media such as Facebook.Chúng ta nên ngừng lãng phí thời kì vào mạng xã hội như là Facebook.
You should must stop wasting time on negative thoughts.Bạn phải nên ngừng lãng phí thời kì vào những suy nghĩ tiêu cực đi.
Sometimes I would like to waste my time on manga.Đôi lúc tôi thích lãng phí thời kì vào những cuốn truyện manga.
Bạn có thể quan tâm
cấu trúc request
cấu trúc before
cấu trúc why don’t we
cấu trúc it is necessary
cấu trúc need
cách dùng different
cấu trúc appreciate
cấu trúc promise
contrary
take over
cấu trúc describe
what do you mean
come up with
how are you doing
cách sử dụng you are welcome
cấu trúc whether
cấu trúc so that và such that
cấu trúc would rather
cấu trúc provide
cấu trúc would you mind
cấu trúc because because of
cấu trúc apologize
cấu trúc be going to
cấu trúc suggest
cấu trúc either or neither nor
cấu trúc make
cấu trúc this is the first time
cấu trúc as soon as
cấu trúc would you like
cấu trúc avoid
cấu trúc how long
cấu trúc no sooner
cấu trúc like và as
Cấu trúc của waste time 2
Cấu trúc của waste time thứ thứ hai là waste time + V-ing, có nghĩa “người nào đang lãng phí thời kì làm gì”. Cách sử dụng này thường sẽ được sử dụng lúc một người thấy người nào đang lãng phí thời kì vào thời khắc nói.
S + waste(s) time + V-ing
Ví dụ:
My little kid’s brother is wasting time doing nothing.Đứa em trai nhỏ này của tôi đang lãng phí thời kì ko làm gì cả.
I have been wasting time playing game.Tôi đang lãng phí thời kì chơi các trò chơi.
Lien is still wasting time going on dates.Liên vẫn còn lãng phí thời kì đi hò hẹn.
Xem thêm những cách thức học tiếng Anh cực hay tại Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
So sánh cấu trúc waste time và spend time
Cả hai cấu trúc của waste time và spend time đều nói về việc sử dụng thời kì, tuy nhiên ý nghĩa của hai cấu trúc này là không giống nhau  nhiều đấy nhé!
Cấu trúc của waste time
Cấu trúc của waste time nói về việc lãng phí thời kì vào nhiều chuyện ko đáng, ko có trị giá gì cả.
S + waste(s) time + on + N
S + waste(s) time + V-ing
Ví dụ:
I think you should not waste time on nhái giả your friends.Tớ nghĩ cậu ko nên lãng phí thời kì vào những người bạn giả tạo của bạn.
He is wasting time trying to persuade Karen.Anh ta đang lãng phí thời kì quyết tâm thuyết phục Karen.
They used to waste time fighting each other.Chúng ta từng đã hay lãng phí thời kì để cãi nhau.
Cấu trúc spend time
Khác với cấu trúc của waste time thì cấu trúc spend time nói về “người nào dành thời kì làm việc gì”.
S + spend(s) time + on + N
S + spend(s) time + V-ing
Ví dụ:
On Sunday, I spend time watching TV.Vào thứ bảy, tôi dành thời kì xem TV.
They spend lots of time on pop music.Họ dành nhiều thời kì vào âm nhạc pop.
He loves spending time playing football.Cậu đấy rất thích dành thời kì của mình để chơi bóng đá.
cấu trúc spend timeBài tập cấu trúc waste time
Chỉ đọc thôi chưa gọi là đủ, làm bài tập sẽ giúp tăng khả năng nhớ bài của bạn hơn đó. Hãy làm bài tập ngắn về cấu trúc của waste time dưới đây và chấm xem được bao nhiêu điểm nhé!
Bài tập 1: Hãy điền từ thích hợp vào các chỗ trống:
Bruce should not waste time __________ Candy Crush.
Mai must stop wasting time __________ (sleep).
My friends keep wasting time __________ parties studying.
She was told not to waste time __________ people I do not like.
Sometimes, it is okay for us to it waste time __________ (do) nothing.
Đáp án:
on
sleeping
on
on
doing
Bài 2: Sử dụng các cấu trúc Waste để chuyển các câu tiếng Việt sau sang tiếng Anh
Bạn lãng phí rất nhiều nước lúc đi tắm thay vì bạn tắm bằng vòi hoa sen.
Nào, hãy cùng mở màn – chúng ta đã lãng phí đủ thời kì rồi đấy .
Đừng lãng phí tiền tài bạn vào những thứ vụn vặt tương tự nữa nhé.
Vì sao tôi phải lãng phí thời kì của mình cho cô đấy thế nhỉ?
Bạn chỉ đang lãng phí tiền tài mình để sắm những thứ đồ vô ích đó.
Hội đồng quản trị đã đưa ra một quyết định ko thể lãng phí thời kì và tiền nong nữa để tăng trưởng thành phầm.
Hội đồng quản trị ko lãng phí thời kì của họ trong việc bổ nhiệm người kế nhiệm.
Cuộc họp hoàn toàn đang bị lãng phí thời kì.
Tất cả các bộ phận đã được hướng dẫn để tránh lãng phí thời kì.
Đừng lãng phí thời kì vào những cuộc nói chuyện nhỏ nhặt đấy nữa!
Đáp án :
You waste a lot of by water by taking a bath instead of a shower.
Come on, let is get started – we have wasted enough time already.
Do not waste your a lot of money on such junk.
Why should I waste my time on heri?
You are just wasting your money buying that stuff.
The board decided it would not waste any more time and money developing the product.
The board wasted no time in appointing a successori.
The meeting was a completed waste of time.
All departments have been instructting to avoid waste.
Do not waste time on small talks to!
Trên đây là toàn thể bài viết cụ thể hướng dẫn cặn kẽ về Cấu trúc Waste time trong tiếng Anh, cũng như cách dùng và những bài tập có đáp án, kỳ vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ và sử dụng chúng dễ dàng. Ngoài những cấu trúc Waste thì trong tiếng Anh còn có vô vàn các cấu trúc ngữ pháp, các thì khác. Chúc các bạn xoành xoạch đạt được những thành tích ở trong học tập các bạn nhé.
Anh ngữ Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Xem thêm bài viết hay:  Bí kíp sớm trở thành lập trình viên cho người yêu công nghệ

Bạn thấy bài viết Waste là gì? So sánh cấu trúc waste time và spend time có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Waste là gì? So sánh cấu trúc waste time và spend time bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Waste là gì? So sánh cấu trúc waste time và spend time của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận