Viên chức quản lý gồm những ai và có bao nhiêu nghĩa vụ?

Theo chức trách, nhiệm vụ của mình, viên chức được phân thành thành viên quản lý và thành viên không quản lý. Trong đó, cán bộ quản lý bao gồm những ai?

Các nhân viên quản lý là ai?

Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý. (Khoản 1 Điều 3 Luật Viên chức 2010 sửa đổi 2019).

Viên chức không giữ chức vụ quản lý là người chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp đảm nhiệm trong đơn vị sự nghiệp công lập (điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 115/2020/NĐ -CP).

Như vậy, hiểu một cách đơn giản, viên chức quản lý là người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Cán bộ quản lý gồm những ai, bao nhiêu nghĩa vụ (Ảnh minh họa)

Cán bộ quản lý có bao nhiêu trách nhiệm?

Viên chức quản lý phải thực hiện nghĩa vụ của viên chức nói chung và viên chức quản lý nói riêng. Cụ thể, nghĩa vụ của viên chức quản lý được quy định tại Điều 16, 17, 18 Luật Viên chức 2010 sửa đổi năm 2019.

Nghĩa vụ chung của công chức

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Xem thêm bài viết hay:  Tù chung thân là gì? Tù chung thân có phải đi tù suốt đời?

2. Có lối sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng quy chế, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn, bảo vệ tài sản công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao.

5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

1. Thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao đảm bảo thời gian và chất lượng yêu cầu.

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

3. Chấp hành sự phân công công việc của người có thẩm quyền.

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Khi phục vụ nhân dân, công chức phải thực hiện các quy định sau:

– Có thái độ lịch sự, tôn trọng mọi người;

– Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;

– Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân;

– Tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hoạt động chuyên môn.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của viên chức quản lý

Ngoài các nghĩa vụ nêu trên, công chức hành chính còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

Xem thêm bài viết hay:  Well Received Là Gì - Well Received With Many Thanks! Dịch

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách và thẩm quyền được giao;

2. Thực hiện dân chủ, giữ gìn đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

3. Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hoạt động nghề nghiệp của công chức do mình quản lý, phụ trách;

4. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;

5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Đây là câu trả lời cho câu hỏi: Cán bộ quản lý là gì? Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ, xin vui lòng gửi câu hỏi của bạn ở đây. Các chuyên gia pháp lý của hieuluat.vn sẽ hỗ trợ bạn giải đáp trong vòng 24 giờ làm việcnếu câu hỏi có đầy đủ thông tin.

Bạn thấy bài viết Viên chức quản lý gồm những ai và có bao nhiêu nghĩa vụ? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Viên chức quản lý gồm những ai và có bao nhiêu nghĩa vụ? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Xem thêm bài viết hay:  Văn minh là gì? Có những nền văn minh nào trên thế giới?

Nhớ để nguồn: Viên chức quản lý gồm những ai và có bao nhiêu nghĩa vụ? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận