Việc Kiểm Tra Null Trong C Là Gì ? Con Trỏ Null Trong C/C++

Trong lập trình máy tính, null vừa là giá trị vừa là con trỏ. Null là hằng số tích hợp có giá trị bằng không. Nó giống như ký tự 0 được sử dụng để kết thúc một chuỗi trong C. Null cũng có thể là giá trị của một con trỏ, giống như 0 trừ khi CPU hỗ trợ một mẫu bit đặc biệt cho một con trỏ null.

Đang xem: null trong c là gì

Giá trị Null là gì?

Trong cơ sở dữ liệu, số không là một giá trị. Giá trị null có nghĩa là không có giá trị nào tồn tại. Khi được sử dụng làm giá trị, null không phải là vị trí bộ nhớ. Chỉ con trỏ giữ vị trí bộ nhớ. Không có ký tự null, một chuỗi sẽ không kết thúc chính xác, điều này sẽ gây ra sự cố.

Con trỏ Null là gì?

Trong lập trình C và C++, con trỏ là một biến chứa vị trí bộ nhớ. Con trỏ null là một con trỏ cố ý trỏ đến số không. Nếu bạn không có địa chỉ để gán cho con trỏ, bạn có thể sử dụng null. Giá trị null tránh rò rỉ bộ nhớ và sự cố trong các ứng dụng có chứa con trỏ. Ví dụ về con trỏ null trong C là:

Không trong C#

Trong C#, null có nghĩa là “không có đối tượng”. Thông tin về null và cách sử dụng nó trong C# bao gồm:

Bạn không thể sử dụng 0 thay vì null trong chương trình của mình mặc dù null được biểu thị bằng giá trị 0. Bạn có thể sử dụng null với bất kỳ loại tham chiếu nào bao gồm mảng, chuỗi và các loại tùy chỉnh. Trong C#, null không giống với hằng số 0.

Xem thêm bài viết hay:  " Master File Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Đối Tượng Nào Phải Lập Hồ Sơ Toàn Cầu

Xem thêm: Top Và Bot Là Gì – Cách Nhận Biết Top Và Bot

****

Xem thêm: google home mini là gì

Deutsch español italiano украї ь ъ ъ

Bạn thấy bài viết Việc Kiểm Tra Null Trong C Là Gì ? Con Trỏ Null Trong C/C++ có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Việc Kiểm Tra Null Trong C Là Gì ? Con Trỏ Null Trong C/C++ bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Việc Kiểm Tra Null Trong C Là Gì ? Con Trỏ Null Trong C/C++ của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận