Trích lục thửa đât là gì? Thủ tục xin trích lục thửa đất ra sao?

Trích lục thửa đất là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp, trong đó có các thông tin như diện tích, vị trí,… của thửa đất. Tuy nhiên, bản chất của trích lục thửa đất và thủ tục yêu cầu cấp trích lục thì không phải ai cũng hiểu rõ. Vậy, trích lục thửa đất là gì?

Trích lục thửa đất là gì? Có khác với bản trích lục bản đồ địa chính không?

Câu hỏi: Tôi có nghe nói nhiều về việc trích lục thửa đất, trích lục bản đồ địa chính. Vì vậy, hai thuật ngữ này có giống nhau không? Cảm ơn bạn! – Thu Hoài (Nghệ An).

Có thể hiểu Trích lục thửa đất (trích đo địa chính thửa đất) là việc sao chép các thông tin về thửa đất bao gồm: Hình dạng, kích thước, vị trí,… giúp cơ quan Nhà nước thuận tiện hơn trong việc quản lý đất đai cũng như giải quyết các tranh chấp phát sinh. Đồng thời giúp người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

Trích lục thửa sẽ thể hiện thông tin về một thửa đất nhất định, còn trích lục bản đồ thể hiện thông tin về thửa đất và khu vực xung quanh. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 25/2014 thì việc trích lục thửa đất sẽ được thực hiện đối với thửa đất chưa có bản đồ địa chính.

Ngoài ra, trích lục thửa đất là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ trình UBND huyện/tỉnh khi ra quyết định thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất…

Tóm lại, trích đo thửa đất (trích đo địa chính thửa đất) là việc trích đo tách thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính.

Trường hợp nào cần trích lục thửa đất?

Câu hỏi: Xin thưa hiện nay theo quy định của pháp luật thì những trường hợp nào phải trích lục thửa đất? Nếu xin cấp lại Sổ đỏ thì có trích lục thửa đất cho tôi không? Cảm ơn bạn!

Cùng với trích lục bản đồ địa chính, trích lục thửa đất cũng được đề cập nhiều trong các văn bản pháp luật về đất đai. Theo đó, một số trường hợp phải trích lục thửa đất, cụ thể:

1. Khi đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Sổ đỏ, Sổ hồng (theo Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Theo đó, khi làm thủ tục đăng ký đất đai, đề nghị cấp Sổ đỏ, Sổ hồng mà chưa có bản đồ địa chính hoặc có nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi thì cơ quan đăng ký đất đai thẩm định thửa đất. được chiết xuất.

Xem thêm bài viết hay:  Sinh Khí Nghĩa Là Gì

2. Trường hợp cấp lại Sổ đỏ, Sổ hồng (theo Khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Khi cấp lại Sổ đỏ, Sổ hồng đối với trường hợp bị mất thì Văn phòng đăng ký đất đai làm trích lục thửa đất nếu không có bản đồ địa chính và không có trích lục thửa đất.

3. Là căn cứ quan trọng để giải quyết tranh chấp đất đai (theo điểm c khoản 3 Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Trường hợp tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã hòa giải không thành và các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện/tỉnh thì trích lục thửa đất trong thời hạn liên quan đến diện tích đất tranh chấp là một trong căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Xét đề nghị của người xin giao đất, thuê đất (Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)

Người xin giao đất, thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ khi nhận giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó:

– Hồ sơ xin giao đất, thuê đất phải có trích lục thửa đất.

– Cơ quan tài nguyên và môi trường trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

5. Là thành phần trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)

Cụ thể, hồ sơ trình UBND cấp tỉnh/huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải có trích lục thửa đất.

Như vậy, trường hợp của bạn xin cấp lại Sổ đỏ thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ làm trích lục thửa đất.

Trích lục thửa đất là gì? Thủ tục tách thửa đất như thế nào? (Hình minh họa)

Thủ tục trích lục thửa đất như thế nào?

Câu hỏi: Tôi muốn xin trích lục thửa đất để xin chuyển mục đích sử dụng đất thì phải chuẩn bị những giấy tờ gì? Các bước cụ thể là gì? Cảm ơn bạn! – Hằng Vũ (TP Vinh).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 34/2014 thì nhà cung cấp dữ liệu đất đai bao gồm:

– Ở Trung ương: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm bài viết hay:  Yến mạch là gì? Cách nấu cháo yến mạch ngon bổ dưỡng

– Tại địa phương: Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ xin trích lục thửa đất bao gồm:

– Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai;

– Hợp đồng/yêu cầu trích lục thửa đất;

– Giấy tờ về sử dụng đất và các giấy tờ liên quan (bản sao);

– Giấy tờ chứng minh nhân thân.

Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin trích lục thửa đất

– Đối với cá nhân: Nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

– Đối với tổ chức: Nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Kiểm tra, xác minh chứng từ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục, trích đo thửa đất hoặc khu đất chưa có bản đồ địa chính hoặc có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi, cung cấp số liệu. đất theo yêu cầu.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả

Thời hạn thực hiện: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không quá 07 ngày đối với xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Người yêu cầu nhận kết quả trong thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Thời hạn và lệ phí trích lục thửa đất như thế nào?

Câu hỏi: Thời gian xin trích lục thửa đất là bao lâu và chi phí là bao nhiêu? Cảm ơn bạn!

Về thời gian thực hiện thủ tục:

– Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Không quá 07 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

– Người yêu cầu nhận kết quả trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Về lệ phí trích lục thửa đất:

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương sẽ có các mức thu khác nhau, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận, huyện của thành phố trực thuộc Trung ương; Phường nội thành, thị xã: Tối đa 15.000 đồng/lần.

Xem thêm bài viết hay:  Tội phạm là gì? Phân loại và các dấu hiệu của tội phạm

– Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các địa bàn khác: Không quá 50% mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận, huyện của các thành phố trực thuộc Trung ương; phường thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Mẫu đơn xin trích lục thửa đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2020

ĐƠN XIN HỢP ĐỒNG ĐẤT ĐAI

Thân mến:

– Phòng địa chính phường…

– UBND phường …

Tên tôi là: ……………………………. Sinh tại: ………………………………………….

Số CMND/CCCD:……………………. Ngày và nơi cấp ………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………….

Là chủ sử dụng đất tại: ………………………………………………………………………………………………

Diện tích: … m2. Tờ bản đồ số:…………….. Thửa số:……………………..

Giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất: ……………………………………………………

Hiện tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tôi đã bị rách.

Vậy căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV quy định nhiệm vụ của cán bộ địa chính xã, tôi đề nghị Bộ phận địa chính phường … cho phép tôi được sao hồ sơ đất đai. được sử dụng cho các mục đích trên.

Các tài liệu được sao chép bao gồm:

  1. … – 01 bản
  2. … – 02 bản

Tôi xin cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng hồ sơ này vào các mục đích sai trái nêu trên.

…, ngày…..tháng…..năm 20….

Danh mục tài liệu đính kèm:

– Giấy khai sinh…

NỮ ĐƯƠNG ĐƠN

Đây là câu trả lời về Trích lục thửa đất là gì? Nếu còn thắc mắc hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Bạn thấy bài viết Trích lục thửa đât là gì? Thủ tục xin trích lục thửa đất ra sao? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trích lục thửa đât là gì? Thủ tục xin trích lục thửa đất ra sao? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Trích lục thửa đât là gì? Thủ tục xin trích lục thửa đất ra sao? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận