Trích lục bản đồ địa chính là gì và dùng để làm gì?

Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định về trích lục bản đồ địa chính. Vậy trích lục bản đồ địa chính là gì và dùng để làm gì?

Trích lục bản đồ địa chính là gì?

Hiện nay pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể thế nào là trích lục, theo đó chỉ có một quy định duy nhất về trích lục hộ tịch.

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để chứng minh các sự kiện hộ tịch của cá nhân được đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch.[…] Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Trong Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định về trích lục bản đồ địa chính nhưng lại không định nghĩa hoặc giải thích thế nào là trích lục bản đồ địa chính.

Tuy nhiên, theo Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thì trích lục bản đồ địa chính có các thông tin về thửa đất bao gồm:

– Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất (xã, huyện, tỉnh);

– Diện tích khu đất;

– Mục đích sử dụng đất;

– Tên người sử dụng đất, địa chỉ thường trú;

– Những thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;

Xem thêm bài viết hay:  Con ếch tiếng Anh là gì? Tìm hiểu về các loài vật

– Bản vẽ thửa đất, gồm: sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa đất.

Từ những căn cứ trên có thể thấy, trích lục bản đồ địa chính là hình thức sao chép, thể hiện lại thông tin và xác thực thông tin thửa đất.

Trích lục bản đồ địa chính là gì và dùng để làm gì? (Hình minh họa)

Trích lục bản đồ địa chính để làm gì?

1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận

Theo điểm b khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất tại địa phương . Trường hợp chưa có bản đồ địa chính hoặc có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất có thay đổi thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận

Theo Khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khi cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất.

3. Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai

Xem thêm bài viết hay:  Pan Trong Thẻ Atm Là Gì

Sau khi hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã không thành, nếu các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện hoặc tỉnh thì trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ có liên quan đến diện tích đất tranh chấp. Tranh chấp là một trong những căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai (theo điểm c khoản 3 Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

4. Người xin giao đất, thuê đất đề nghị

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, khi nhận giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh thì người xin giao đất giao đất, cho thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ.

– Trong hồ sơ xin giao đất, thuê đất phải có trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất.

– Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính khu đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất theo yêu cầu của người xin giao đất. hoặc cho thuê. đất.

5. Thành phần hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định: Hồ sơ trình UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải có trích lục bản đồ địa chính khu đất. hoặc bản trích đo địa chính. miếng đất.

Xem thêm bài viết hay:  Tìm Winrar Evaluation Copy Là Gì, Microsoft Evaluation Center

6. Là một phần hồ sơ trình UBND quyết định thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, có các loại hồ sơ như hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất (Điều 9 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT), hồ sơ trình Hội đồng quản trị. thực hiện quyết định kiểm kê bắt buộc (Điều 10 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT), hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất (Điều 11 Thông tư 30/2014/TT -BTC). BTNMT).

Trong tất cả các hồ sơ trên đều phải có trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất.

Bạn thấy bài viết Trích lục bản đồ địa chính là gì và dùng để làm gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trích lục bản đồ địa chính là gì và dùng để làm gì? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Trích lục bản đồ địa chính là gì và dùng để làm gì? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận