Top mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản

Hobby: thị hiếu
VD: What is your hobby? My hobby is … (Thị hiếu của bạn là cái gì? Thị hiếu của tôi là …)

Interest (có thể thay thế cho hobby): thị hiếu, sự hứng thú
VD: My interest is listening to music. (Thị hiếu của tôi là được nghe nhạc)
⇒ be interested in: hứng thú về cái gì đó
VD: I am interested in listening to music. (Tôi hứng thú việc nghe nhạc.)

Like: thích
VD: I like comics. (Tôi thích truyện tranh.)

Love: thích thú / rất thích
VD: I love going out. (Tôi rất thích ra ngoài.)

Hate: ghét
VD: I hate going to the gym. (Tôi ghét đi tập thể dục.)

Lúc làm những đoạn văn giới thiệu, bạn cần phải nắm thật rõ những mẫu câu sau để có thể giao tiếp tốt hơn:

“Hello everyone. My name is Lan Linh. I am a girl of eleven. When I look at myself in the mirrored  I see a blond girl with short straight hair, black eyess. As to my appearance, I am rather tall and slim. I have never been thought I am a beautiful girl, I wish I were mored beautiful day by day. I think that I am even-tempered, rather reserved, calm and self-effacing. But sometimes I can losed my calm and become either angry or sad.”

“Chào mọi người. Tôi tên là Lan Linh. Tôi là một cô gái mười một tuổi. Lúc nhìn mình trong gương, tôi thấy một cô gái tóc vàng, tóc ngắn và thẳng, mắt đen. Về ngoại hình, tôi khá là cao và thân thể mảnh mai. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một cô gái xinh đẹp, tôi ước mình đẹp hơn mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng tôi thậm chí còn hơn nóng tính, khá dè dặt, điềm tĩnh và sẽ tự kiêu. Nhưng đôi lúc tôi có thể mất đi sự tĩnh tâm và trở thành tức giận hoặc buồn bực ”.

“Hello everyone, my name is Le Ngoc Quynh Nhu. This year I am 12 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are five members in my family, including my parents, elder brother and me.

Now, I am studying in class 10B at Phan Van Han school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that Iis am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subjects are it Physics and English. My hobbies is cooking and reading books.”

“Xin chào các bạn, mình tên Lê Ngọc Quỳnh Như. Năm nay tôi 11 tuổi, cháu ở Đống Đa, Hà Nội. Có năm thành viên trong gia đình tôi, bao gồm bố mẹ, anh trai, tôi và em tôi.

Hiện giờ, tôi đang học lớp 10B trường Phan Văn Hân. Ở trường tôi có rất nhiều bạn, họ đều ngoan ngoãn và rất đáng yêu. Mọi người đều nói rằng tôi là một đứa trẻ rất là năng động và hoạt bát nên họ rất yêu quý tôi. Môn học thích thú nhất của tôi là Vật lý và Tiếng Anh. Thị hiếu của tôi là được nấu bếp và đọc sách ”.

Hi everyone. My name is Linh. I was born in Quan ba District, Ho Chi Minh. I lived here from a child with my parents. At present, I am 11 years old and I am studying in 7A at ABC Primary school. My family has 4 people, including my parents, my brother and me. We are willing to help together and my family is very happy. To my classmate, I am active and humorous child so they love me so much. I haved a lot of friends in my school. Besides that I am good at Maths and English. I usually obtain many highly scores in this subjects. I am proud of their. I am a big fan of detective stories. In my không lấy phí time, I always read them with intensived passion. In the future, I also want to become a detective as Sherlock Holmes.

Chào mọi người. Tôi tên là Linh. Tôi sinh ra tại Quận Ba , Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi sống ở đây từ còn là một đứa trẻ với cha mẹ tôi. Hiện nay tôi 11 tuổi, đang học lớp 7A trường Tiểu học ABC. Gia đình tôi có 4 người gồm bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp sức cùng với nhau và gia đình tôi rất hạnh phúc. Đối với bạn học của tôi, tôi là một đứa trẻ hiếu động và hí hước nên họ rất yêu quý tôi. Tôi có rất rất nhiều bạn trong trường của tôi. Ngoài ra tôi còn giỏi môn Toán và Tiếng Anh. Tôi thường đạt rất nhiều điểm cao trong các môn học này. Tôi tự hào về họ. Tôi là một fan cuồng của bộ truyện trinh thám. Những lúc rảnh rỗi, tôi luôn đọc chúng với niềm say mê mãnh liệt. Trong tương lai, tôi cũng muốn trở thành một thám tử với vai Sherlock Holmes.

My name is Tran Dang Thien Khanh. This year, I am 30 years old, I am married with 3 sons. We lived in an apartment in central of Hanoi capital. My major is a marketing. Up to now, I have been working for Vietcombank for 5 years. Apart of from this main job, I also sell some one trực tuyến products to earn more income. My hobbies are playing golf and soccered. In my không lấy phí time, I and my colleagues often play socer and bowling together. I also attend a gyming after work time so I  keep myself healthy and work effectively. On weekends, I usually take my wife and childrens to the park for entertainment. I am very satisfied with my presented life. In the future, I will definitely improved myself, work more hard to pursude a dream of traveling around the world with my family.

Tôi tên là Trần Đặng Thiên Khánh. Năm nay tôi 30 tuổi, đã thành thân và có 3 đàn ông. Chúng tôi sống ở một căn hộ tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Chuyên ngành của tôi là marketing. Tính tới nay, tôi đã làm việc cho Vietcombank được 5 năm. Ngoài công việc chính này, tôi còn kinh doanh một số thành phầm trực tuyến để kiếm thêm một số thu nhập. Thị hiếu của tôi là chơi bộ môn golf và bóng đá. Vào những thời kì rảnh rỗi, tôi thường cùng một số đồng chí đi chơi bóng đá và bowling. Tôi có tham gia khóa tập gym sau những giờ làm việc bởi vậy tôi luôn khỏe mạnh và làm việc năng suất tốt. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường đưa vợ và các con của tôi đi công viên để tiêu khiển. Tôi rất toại nguyện với cuộc sống ngày nay của mình hiện thời . Trong tương lai, tôi vững chắc rằng sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa, và sẽ quyết tâm làm việc thật siêng năng để thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh toàn cầu với gia đình.

Tham khảo những cách thức học tiếng Anh cực hay tại Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Mẫu câu giới thiệu bản thân lúc phỏng vấn

Bài mẫu 1:

I have been working in marketing for the last two years since graduating from NEU and I love it. I am currently working as a marketing coordinator at a fashion e-commerce startup and responsible for our social media marketing presence. Previously, I spent a year as an assistanted in the Global Marketing team at American Express, which was a great experienced. I also volunteered to worked on some creatived projects outside of my role because I realized how much I loved the creatived side of marketing and wanted to get some one experience. I helped coordinate a few bigest client marketing events and worked on copy for a few email newsletter campaigns. Although I like my new job, at this stage of my career, I realized I need to find out a company where I see a long-term career path and I think this position would be a greated fit with my skills and goals.

Dịch :

Tôi đã làm việc trong một lĩnh vực tiếp thị trong hai năm qua kể từ lúc tốt nghiệp NEU và tôi thích thú công việc đó. Tôi đnag hiện đang làm điều phối viên tiếp thị tại một doanh nghiệp khởi nghiệp thương nghiệp điện tử thời trang và chịu trách nhiệm về cả sự hiện diện tiếp thị trên mạng xã hội của chúng tôi. Trước đây, tôi đã từng có một năm làm trợ lý trong nhóm Tiếp thị toàn cầu tại American Express, đó chính là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cũng tự nguyện thực hiện một số các dự án thông minh ngoài vai trò của mình vì tôi trông thấy mình thích thú những khía cạnh thông minh của tiếp thị và muốn có được một số kinh nghiệm. Tôi đã giúp được nhiều điều phối một vài sự kiện tiếp thị người mua lớn và làm việc sao chép cho một vài chiến dịch bản tin email. Mặc dù tôi thích công việc này của mình, nhưng ở thời kỳ này của một sự nghiệp, tôi trông thấy rằng tôi cần tìm một doanh nghiệp nhưng mà tôi nhìn thấy trục đường sự nghiệp trong khoảng thời gian dài hơn và tôi nghĩ vị trí này sẽ rất thích hợp với kỹ năng và mục tiêu của tôi.

Bài mẫu 2 :

My name is Nguyen Ngoc Lien. I am in the early 30. Currently, I am living in Ho Chi Minh. I have been studying graphiced design for the past one years at ARENA Academy. During that time I have been working in the design industry as a hobby and also for living. My projects ranged from digital is printing to product design. I am familiar with many designed software such as Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Sketch, and the like. To describe myself, I would say I am a hard-working person that has gained a lot of skills over the years. My teachers and my friends also say that is I am a creative individual. You can find some of my worked in my portfolio. I am now looked for an opportunity to devote my skills, enthusiasm, and creativity. After being in the field for a while, I am impressed by your company is creative and innovative products. I hope I will have a chance to sharpened my design skills at the company.

Dịch :

Tôi tên là Nguyễn Ngọc Liên . Tôi đang ở độ tuổi chừng 30 . Hiện nay, tôi đang sống tại Hồ Chí Minh. Tôi đã học thiết kế đồ họa trong hai năm qua tại một Học viện ARENA. Trong thời kì đó, tôi đã làm việc trong ngành thiết kế như là một thị hiếu và cũng là để mưu sinh. Các dự án của tôi trải dài từ các máy in kỹ thuật số tới thiết kế thành phầm. Tôi thân thuộc với rất nhiều ứng dụng thiết kế như Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Sketch, và những các thứ tương tự. Để mô tả về bản thân, tôi có thể nói rằng tôi là một người làm việc rất siêng năng và đã đạt được rất nhiều kỹ năng trong những năm qua. Thầy cô giáo và bằng hữu của tôi họ cũng nói rằng tôi là một tư nhân thông minh. Bạn có thể tìm thấy một trong số tác phẩm của tôi trong danh mục đầu tư của tôi. Tôi hiện đang tìm kiếm thời cơ để góp sức các kỹ năng, tâm huyết và sự thông minh của mình. Sau một thời kì làm việc trong lĩnh vực này, tôi rất ấn tượng về các thành phầm thông minh và đổi mới của doanh nghiệp bạn. Tôi kỳ vọng mình sẽ có dịp rèn giũa kỹ năng thiết kế của mình tại doanh nghiệp.

Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm học tập và trao dồi kỹ năng học tù vựng mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau học một ít, để có thể có được nhiều hơn các vốn từ. Giúp rất nhiều cho chúng mình. 


Học từ bằng cách liên kết nhiều cách không giống nhau, đừng chỉ học một từ vựng, nhưng mà hãy liên kết chúng lại với nhau qua các bài viết, làm nhiều bài tập, gắn thêm vào các ví dụ để có thể dễ nhớ hơn nhé. Mong rằng, những san sẻ này sẽ giúp ích được cho bạn thêm rất nhiều trong chặn đường học tiếng Anh bạn nhé. Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL chúc các bạn xoành xoạch thành công và đạt được nhiều thành tích tốt đẹp. Xin thật tình cám ơn vì đã xem cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh.

Xem thêm bài viết hay:  Ngữ Văn 12: Phân Tích Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành

 

 

[rule_{ruleNumber}]

#Top #mẫu #câu #giới #thiệu #bản #thân #bằng #tiếng #Anh #ngắn #gọn #đơn #giản

[rule_3_plain]

#Top #mẫu #câu #giới #thiệu #bản #thân #bằng #tiếng #Anh #ngắn #gọn #đơn #giản

5/5 – (1 đánh giá)

Tiếng anh đang là một tiếng nói đang và được sử dụng rất là phổ thông và thông dụng trên khắp mọi miền non sông, đa số các nước đã và đang tăng trưởng sử dụng Tiếng Anh ngày một càng nhiều và rộng rãi. Từ trẻ em cho tới người lớn đều có thể dễ dàng học và tiếp thu nhanh chóng. Vì thế cho nên, cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc giới thiệu với bằng hữu quốc tế, cũng như khiến trở thành nhiều năm kinh nghiệm hơn lúc đi phỏng vấn xin việc làm ở một số doanh nghiệp nước ngoài. Hãy cùng nhau tham khảo nhé.
Từ vựng giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Mục lục bài viết

Từ vựng giới thiệu bản thân bằng tiếng AnhChào hỏi theo cách xã giaoGiới thiệu tên tuổi của người giới thiệuGiới thiệu về quê quánGiới thiệu về nghề nghiệpGiới thiệu sở thíchMẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng AnhĐoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng AnhDạng cơ bản ngắn gọn Dạng mẫu giới thiệu nâng caoMẫu câu giới thiệu bản thân lúc phỏng vấn

giới thiệu bản thân bằng tiếng anh“


Chào hỏi theo cách xã giao
Hello/Hi: Xin chào
Good morning: Chào buổi sáng
Good afternoon: Chào một buổi chiều
Good evening: Chào buổi tối
Meet: gặp
VD: Nice to meet you (Rất Vui được gặp bạn)
Pleasure: hân hạnh
VD: My pleasure (rất hân hạnh)
VD: It is a pleasure to meet you (Rất Hân hạnh được gặp bạn.)
Tham khảo cách giới thiệu gia đình bằng tiếng Anh
Giới thiệu tên tuổi của người giới thiệu
Giới thiệu bản thân đơn giản
Introduce: giới thiệu
Myself: bản thân​
VD: Let me introduce myself. (Cho tôi tự giới thiệu mình)
Name: tên⇒ Full name: họ tên đầy đủ⇒ First name: tên⇒ Last name: họ
VD: My full name is Nguyen Dinh Nguyen Giang. My first name is Giang. My last name is Nguyen. (Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Đình Nguyên  Giang. Tên Giang, họ Nguyễn.)
Call: gọi
VD: You can call me Giang. (Bạn có thể gọi tôi là Giang.)
Age: tuổi
VD: Can I know your age? (Tôi có thể biết tuổi bạn được hay là ko?)
Years old: tuổi
VD: I am 22 years old. (Tôi 22 tuổi.)
Giới thiệu về quê quán
Come: tới⇒ come from: tới từVD: I come from Vietnam. (Tôi tới từ Việt Nam.)
Born: được sinh ra.VD: I was born in Dong Nai. I was born in 1995. (Tôi sinh ra ở Đồng Nai. Tôi sinh năm 1995.)
Grow up: lớn lên.VD: I grow up in Ho Chi Minh City. (Tôi được lớn lên ở Thành thị Hồ Chí Minh.)
Live: sốngVD: I live in Hanoi. (Tôi sống ở Hà Nội.)
Tham khảo cách viết họ tên trong tiếng Anh chuẩn nhất
Giới thiệu về nghề nghiệp
Job: nghềVD: What is your job? (Nghề nghiệp của bạn là gì?)
Work: làm việc⇒ Work for: làm việc cho doanh nghiệp nào.VD: I work for a Japanese company. (Tôi làm việc cho một doanh nghiệp ở Nhật Bản.)
Một số nghề nghiệp phổ thông:
Teacher (thầy cô giáo)
Student (học trò / sinh viên)
Doctor (lang y)
Nurse (y tá)
Dentist (nha sĩ)
Engineer (kĩ sư)
Accountant (kế toán)
Programmer (lập trình viên)
Reporter (phóng viên)
Cook (đầu bếp)
Singer (ca sĩ)
Actor / actress (diễn viên)
Artist (họa sĩ)
Farmer (người làm nông)
Policeman (cảnh sát)
Hairdresser (thợ cắt tóc)
Giới thiệu thị hiếu
Nói về thị hiếu bằng tiếng AnhHobby: sở thíchVD: What is your hobby? My hobby is … (Thị hiếu của bạn là cái gì? Thị hiếu của tôi là …)
Interest (có thể thay thế cho hobby): thị hiếu, sự hứng thúVD: My interest is listening to music. (Thị hiếu của tôi là được nghe nhạc)⇒ be interested in: hứng thú về cái gì đóVD: I am interested in listening to music. (Tôi hứng thú việc nghe nhạc.)
Like: thíchVD: I like comics. (Tôi thích truyện tranh.)
Love: thích thú / rất thíchVD: I love going out. (Tôi rất thích ra ngoài.)
Hate: ghétVD: I hate going to the gym. (Tôi ghét đi tập thể dục.)

”Một số các thị hiếu tiêu biểu:
Reading books (đọc sách)
Listening to music (nghe nhạc)
Watching movies (xem phim)
Watching TV series (xem phim truyền hình)
Gaming (chơi game)
Playing sports / soccer / volleyball / basketball / badminton / table tennis / etc. (chơi thể thao / bóng đá / bóng chuyền / bóng rổ / cầu lông / bóng bàn / v.v.)
Jogging (đi bộ)
Yoga (tập yoga)
Knitting (may vá)
Cooking (nấu nướng)
Baking (làm bánh)
Drawing (vẽ)
Traveling (du lịch)
Mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
Lúc làm những đoạn văn giới thiệu, bạn cần phải nắm thật rõ những mẫu câu sau để có thể giao tiếp tốt hơn:
Chào hỏi là: Hello/ Hi/ Good Morning/ Good Afternoon.
Giới thiệu tên là: My name is…/ I am…/ You can call me…
Giới thiệu tuổi là: I am …. years old.
Giới thiệu quê quán là: I am from …/ I come from …/ I was born in …/ My hometown is …
Giới thiệu nghề nghiệp là: I am a/ an …/ I work as a/ an …/ I work for … company/ I work in/ at …
Nói về thị hiếu là: I am interested in …/ I have a passion for …/ My hobby is …/ I like …/ I love …
Tham khảo những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất
Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
Dạng cơ bản ngắn gọn 
Bài mẫu 1 :
“Hello everyone. My name is Lan Linh. I am a girl of eleven. When I look at myself in the mirrored  I see a blond girl with short straight hair, black eyess. As to my appearance, I am rather tall and slim. I have never been thought I am a beautiful girl, I wish I were mored beautiful day by day. I think that I am even-tempered, rather reserved, calm and self-effacing. But sometimes I can losed my calm and become either angry or sad.”
Dịch : 
“Chào mọi người. Tôi tên là Lan Linh. Tôi là một cô gái mười một tuổi. Lúc nhìn mình trong gương, tôi thấy một cô gái tóc vàng, tóc ngắn và thẳng, mắt đen. Về ngoại hình, tôi khá là cao và thân thể mảnh mai. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một cô gái xinh đẹp, tôi ước mình đẹp hơn mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng tôi thậm chí còn hơn nóng tính, khá dè dặt, điềm tĩnh và sẽ tự kiêu. Nhưng đôi lúc tôi có thể mất đi sự tĩnh tâm và trở thành tức giận hoặc buồn bực ”.
Bài mẫu 2 :
“Hello everyone, my name is Le Ngoc Quynh Nhu. This year I am 12 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are five members in my family, including my parents, elder brother and me.
Now, I am studying in class 10B at Phan Van Han school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that Iis am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subjects are it Physics and English. My hobbies is cooking and reading books.”
Dịch:
“Xin chào các bạn, mình tên Lê Ngọc Quỳnh Như. Năm nay tôi 11 tuổi, cháu ở Đống Đa, Hà Nội. Có năm thành viên trong gia đình tôi, bao gồm bố mẹ, anh trai, tôi và em tôi.
Hiện giờ, tôi đang học lớp 10B trường Phan Văn Hân. Ở trường tôi có rất nhiều bạn, họ đều ngoan ngoãn và rất đáng yêu. Mọi người đều nói rằng tôi là một đứa trẻ rất là năng động và hoạt bát nên họ rất yêu quý tôi. Môn học thích thú nhất của tôi là Vật lý và Tiếng Anh. Thị hiếu của tôi là được nấu bếp và đọc sách ”.
Cùng lên trình với những câu tiếng Anh thông dụng
Dạng mẫu giới thiệu tăng lên
Bài mẫu 1 :
Hi everyone. My name is Linh. I was born in Quan ba District, Ho Chi Minh. I lived here from a child with my parents. At present, I am 11 years old and I am studying in 7A at ABC Primary school. My family has 4 people, including my parents, my brother and me. We are willing to help together and my family is very happy. To my classmate, I am active and humorous child so they love me so much. I haved a lot of friends in my school. Besides that I am good at Maths and English. I usually obtain many highly scores in this subjects. I am proud of their. I am a big fan of detective stories. In my không lấy phí time, I always read them with intensived passion. In the future, I also want to become a detective as Sherlock Holmes.
Dịch :
Chào mọi người. Tôi tên là Linh. Tôi sinh ra tại Quận Ba , Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi sống ở đây từ còn là một đứa trẻ với cha mẹ tôi. Hiện nay tôi 11 tuổi, đang học lớp 7A trường Tiểu học ABC. Gia đình tôi có 4 người gồm bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp sức cùng với nhau và gia đình tôi rất hạnh phúc. Đối với bạn học của tôi, tôi là một đứa trẻ hiếu động và hí hước nên họ rất yêu quý tôi. Tôi có rất rất nhiều bạn trong trường của tôi. Ngoài ra tôi còn giỏi môn Toán và Tiếng Anh. Tôi thường đạt rất nhiều điểm cao trong các môn học này. Tôi tự hào về họ. Tôi là một fan cuồng của bộ truyện trinh thám. Những lúc rảnh rỗi, tôi luôn đọc chúng với niềm say mê mãnh liệt. Trong tương lai, tôi cũng muốn trở thành một thám tử với vai Sherlock Holmes.
Bài mẫu 2 :
My name is Tran Dang Thien Khanh. This year, I am 30 years old, I am married with 3 sons. We lived in an apartment in central of Hanoi capital. My major is a marketing. Up to now, I have been working for Vietcombank for 5 years. Apart of from this main job, I also sell some one trực tuyến products to earn more income. My hobbies are playing golf and soccered. In my không lấy phí time, I and my colleagues often play socer and bowling together. I also attend a gyming after work time so I  keep myself healthy and work effectively. On weekends, I usually take my wife and childrens to the park for entertainment. I am very satisfied with my presented life. In the future, I will definitely improved myself, work more hard to pursude a dream of traveling around the world with my family.
Dịch :
Tôi tên là Trần Đặng Thiên Khánh. Năm nay tôi 30 tuổi, đã thành thân và có 3 đàn ông. Chúng tôi sống ở một căn hộ tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Chuyên ngành của tôi là marketing. Tính tới nay, tôi đã làm việc cho Vietcombank được 5 năm. Ngoài công việc chính này, tôi còn kinh doanh một số thành phầm trực tuyến để kiếm thêm một số thu nhập. Thị hiếu của tôi là chơi bộ môn golf và bóng đá. Vào những thời kì rảnh rỗi, tôi thường cùng một số đồng chí đi chơi bóng đá và bowling. Tôi có tham gia khóa tập gym sau những giờ làm việc bởi vậy tôi luôn khỏe mạnh và làm việc năng suất tốt. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường đưa vợ và các con của tôi đi công viên để tiêu khiển. Tôi rất toại nguyện với cuộc sống ngày nay của mình hiện thời . Trong tương lai, tôi vững chắc rằng sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa, và sẽ quyết tâm làm việc thật siêng năng để thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh toàn cầu với gia đình.
Tham khảo những cách thức học tiếng Anh cực hay tại Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Xem thêm bài viết hay:  Top 8+ kem chống nắng cho da mụn “kháng viêm, điều trị mụn”


Mẫu câu giới thiệu bản thân lúc phỏng vấn
Mẫu câu giới thiệu bản thân lúc phỏng vấnBài mẫu 1:
I have been working in marketing for the last two years since graduating from NEU and I love it. I am currently working as a marketing coordinator at a fashion e-commerce startup and responsible for our social media marketing presence. Previously, I spent a year as an assistanted in the Global Marketing team at American Express, which was a great experienced. I also volunteered to worked on some creatived projects outside of my role because I realized how much I loved the creatived side of marketing and wanted to get some one experience. I helped coordinate a few bigest client marketing events and worked on copy for a few email newsletter campaigns. Although I like my new job, at this stage of my career, I realized I need to find out a company where I see a long-term career path and I think this position would be a greated fit with my skills and goals.
Dịch :
Tôi đã làm việc trong một lĩnh vực tiếp thị trong hai năm qua kể từ lúc tốt nghiệp NEU và tôi thích thú công việc đó. Tôi đnag hiện đang làm điều phối viên tiếp thị tại một doanh nghiệp khởi nghiệp thương nghiệp điện tử thời trang và chịu trách nhiệm về cả sự hiện diện tiếp thị trên mạng xã hội của chúng tôi. Trước đây, tôi đã từng có một năm làm trợ lý trong nhóm Tiếp thị toàn cầu tại American Express, đó chính là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cũng tự nguyện thực hiện một số các dự án thông minh ngoài vai trò của mình vì tôi trông thấy mình thích thú những khía cạnh thông minh của tiếp thị và muốn có được một số kinh nghiệm. Tôi đã giúp được nhiều điều phối một vài sự kiện tiếp thị người mua lớn và làm việc sao chép cho một vài chiến dịch bản tin email. Mặc dù tôi thích công việc này của mình, nhưng ở thời kỳ này của một sự nghiệp, tôi trông thấy rằng tôi cần tìm một doanh nghiệp nhưng mà tôi nhìn thấy trục đường sự nghiệp trong khoảng thời gian dài hơn và tôi nghĩ vị trí này sẽ rất thích hợp với kỹ năng và mục tiêu của tôi.
Bài mẫu 2 :
My name is Nguyen Ngoc Lien. I am in the early 30. Currently, I am living in Ho Chi Minh. I have been studying graphiced design for the past one years at ARENA Academy. During that time I have been working in the design industry as a hobby and also for living. My projects ranged from digital is printing to product design. I am familiar with many designed software such as Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Sketch, and the like. To describe myself, I would say I am a hard-working person that has gained a lot of skills over the years. My teachers and my friends also say that is I am a creative individual. You can find some of my worked in my portfolio. I am now looked for an opportunity to devote my skills, enthusiasm, and creativity. After being in the field for a while, I am impressed by your company is creative and innovative products. I hope I will have a chance to sharpened my design skills at the company.
Dịch :
Tôi tên là Nguyễn Ngọc Liên . Tôi đang ở độ tuổi chừng 30 . Hiện nay, tôi đang sống tại Hồ Chí Minh. Tôi đã học thiết kế đồ họa trong hai năm qua tại một Học viện ARENA. Trong thời kì đó, tôi đã làm việc trong ngành thiết kế như là một thị hiếu và cũng là để mưu sinh. Các dự án của tôi trải dài từ các máy in kỹ thuật số tới thiết kế thành phầm. Tôi thân thuộc với rất nhiều ứng dụng thiết kế như Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Sketch, và những các thứ tương tự. Để mô tả về bản thân, tôi có thể nói rằng tôi là một người làm việc rất siêng năng và đã đạt được rất nhiều kỹ năng trong những năm qua. Thầy cô giáo và bằng hữu của tôi họ cũng nói rằng tôi là một tư nhân thông minh. Bạn có thể tìm thấy một trong số tác phẩm của tôi trong danh mục đầu tư của tôi. Tôi hiện đang tìm kiếm thời cơ để góp sức các kỹ năng, tâm huyết và sự thông minh của mình. Sau một thời kì làm việc trong lĩnh vực này, tôi rất ấn tượng về các thành phầm thông minh và đổi mới của doanh nghiệp bạn. Tôi kỳ vọng mình sẽ có dịp rèn giũa kỹ năng thiết kế của mình tại doanh nghiệp.
Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm học tập và trao dồi kỹ năng học tù vựng mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau học một ít, để có thể có được nhiều hơn các vốn từ. Giúp rất nhiều cho chúng mình. 

”Học từ bằng cách liên kết nhiều cách không giống nhau, đừng chỉ học một từ vựng, nhưng mà hãy liên kết chúng lại với nhau qua các bài viết, làm nhiều bài tập, gắn thêm vào các ví dụ để có thể dễ nhớ hơn nhé. Mong rằng, những san sẻ này sẽ giúp ích được cho bạn thêm rất nhiều trong chặn đường học tiếng Anh bạn nhé. Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL chúc các bạn xoành xoạch thành công và đạt được nhiều thành tích tốt đẹp. Xin thật tình cám ơn vì đã xem cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh.
 
 

#Top #mẫu #câu #giới #thiệu #bản #thân #bằng #tiếng #Anh #ngắn #gọn #đơn #giản

[rule_2_plain]

#Top #mẫu #câu #giới #thiệu #bản #thân #bằng #tiếng #Anh #ngắn #gọn #đơn #giản

[rule_2_plain]

#Top #mẫu #câu #giới #thiệu #bản #thân #bằng #tiếng #Anh #ngắn #gọn #đơn #giản

[rule_3_plain]

#Top #mẫu #câu #giới #thiệu #bản #thân #bằng #tiếng #Anh #ngắn #gọn #đơn #giản

5/5 – (1 đánh giá)

Tiếng anh đang là một tiếng nói đang và được sử dụng rất là phổ thông và thông dụng trên khắp mọi miền non sông, đa số các nước đã và đang tăng trưởng sử dụng Tiếng Anh ngày một càng nhiều và rộng rãi. Từ trẻ em cho tới người lớn đều có thể dễ dàng học và tiếp thu nhanh chóng. Vì thế cho nên, cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc giới thiệu với bằng hữu quốc tế, cũng như khiến trở thành nhiều năm kinh nghiệm hơn lúc đi phỏng vấn xin việc làm ở một số doanh nghiệp nước ngoài. Hãy cùng nhau tham khảo nhé.
Từ vựng giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Mục lục bài viết

Từ vựng giới thiệu bản thân bằng tiếng AnhChào hỏi theo cách xã giaoGiới thiệu tên tuổi của người giới thiệuGiới thiệu về quê quánGiới thiệu về nghề nghiệpGiới thiệu sở thíchMẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng AnhĐoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng AnhDạng cơ bản ngắn gọn Dạng mẫu giới thiệu nâng caoMẫu câu giới thiệu bản thân lúc phỏng vấn

giới thiệu bản thân bằng tiếng anh“


Chào hỏi theo cách xã giao
Hello/Hi: Xin chào
Good morning: Chào buổi sáng
Good afternoon: Chào một buổi chiều
Good evening: Chào buổi tối
Meet: gặp
VD: Nice to meet you (Rất Vui được gặp bạn)
Pleasure: hân hạnh
VD: My pleasure (rất hân hạnh)
VD: It is a pleasure to meet you (Rất Hân hạnh được gặp bạn.)
Tham khảo cách giới thiệu gia đình bằng tiếng Anh
Giới thiệu tên tuổi của người giới thiệu
Giới thiệu bản thân đơn giản
Introduce: giới thiệu
Myself: bản thân​
VD: Let me introduce myself. (Cho tôi tự giới thiệu mình)
Name: tên⇒ Full name: họ tên đầy đủ⇒ First name: tên⇒ Last name: họ
VD: My full name is Nguyen Dinh Nguyen Giang. My first name is Giang. My last name is Nguyen. (Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Đình Nguyên  Giang. Tên Giang, họ Nguyễn.)
Call: gọi
VD: You can call me Giang. (Bạn có thể gọi tôi là Giang.)
Age: tuổi
VD: Can I know your age? (Tôi có thể biết tuổi bạn được hay là ko?)
Years old: tuổi
VD: I am 22 years old. (Tôi 22 tuổi.)
Giới thiệu về quê quán
Come: tới⇒ come from: tới từVD: I come from Vietnam. (Tôi tới từ Việt Nam.)
Born: được sinh ra.VD: I was born in Dong Nai. I was born in 1995. (Tôi sinh ra ở Đồng Nai. Tôi sinh năm 1995.)
Grow up: lớn lên.VD: I grow up in Ho Chi Minh City. (Tôi được lớn lên ở Thành thị Hồ Chí Minh.)
Live: sốngVD: I live in Hanoi. (Tôi sống ở Hà Nội.)
Tham khảo cách viết họ tên trong tiếng Anh chuẩn nhất
Giới thiệu về nghề nghiệp
Job: nghềVD: What is your job? (Nghề nghiệp của bạn là gì?)
Work: làm việc⇒ Work for: làm việc cho doanh nghiệp nào.VD: I work for a Japanese company. (Tôi làm việc cho một doanh nghiệp ở Nhật Bản.)
Một số nghề nghiệp phổ thông:
Teacher (thầy cô giáo)
Student (học trò / sinh viên)
Doctor (lang y)
Nurse (y tá)
Dentist (nha sĩ)
Engineer (kĩ sư)
Accountant (kế toán)
Programmer (lập trình viên)
Reporter (phóng viên)
Cook (đầu bếp)
Singer (ca sĩ)
Actor / actress (diễn viên)
Artist (họa sĩ)
Farmer (người làm nông)
Policeman (cảnh sát)
Hairdresser (thợ cắt tóc)
Giới thiệu thị hiếu
Nói về thị hiếu bằng tiếng AnhHobby: sở thíchVD: What is your hobby? My hobby is … (Thị hiếu của bạn là cái gì? Thị hiếu của tôi là …)
Interest (có thể thay thế cho hobby): thị hiếu, sự hứng thúVD: My interest is listening to music. (Thị hiếu của tôi là được nghe nhạc)⇒ be interested in: hứng thú về cái gì đóVD: I am interested in listening to music. (Tôi hứng thú việc nghe nhạc.)
Like: thíchVD: I like comics. (Tôi thích truyện tranh.)
Love: thích thú / rất thíchVD: I love going out. (Tôi rất thích ra ngoài.)
Hate: ghétVD: I hate going to the gym. (Tôi ghét đi tập thể dục.)

”Một số các thị hiếu tiêu biểu:
Reading books (đọc sách)
Listening to music (nghe nhạc)
Watching movies (xem phim)
Watching TV series (xem phim truyền hình)
Gaming (chơi game)
Playing sports / soccer / volleyball / basketball / badminton / table tennis / etc. (chơi thể thao / bóng đá / bóng chuyền / bóng rổ / cầu lông / bóng bàn / v.v.)
Jogging (đi bộ)
Yoga (tập yoga)
Knitting (may vá)
Cooking (nấu nướng)
Baking (làm bánh)
Drawing (vẽ)
Traveling (du lịch)
Mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
Lúc làm những đoạn văn giới thiệu, bạn cần phải nắm thật rõ những mẫu câu sau để có thể giao tiếp tốt hơn:
Chào hỏi là: Hello/ Hi/ Good Morning/ Good Afternoon.
Giới thiệu tên là: My name is…/ I am…/ You can call me…
Giới thiệu tuổi là: I am …. years old.
Giới thiệu quê quán là: I am from …/ I come from …/ I was born in …/ My hometown is …
Giới thiệu nghề nghiệp là: I am a/ an …/ I work as a/ an …/ I work for … company/ I work in/ at …
Nói về thị hiếu là: I am interested in …/ I have a passion for …/ My hobby is …/ I like …/ I love …
Tham khảo những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất
Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
Dạng cơ bản ngắn gọn 
Bài mẫu 1 :
“Hello everyone. My name is Lan Linh. I am a girl of eleven. When I look at myself in the mirrored  I see a blond girl with short straight hair, black eyess. As to my appearance, I am rather tall and slim. I have never been thought I am a beautiful girl, I wish I were mored beautiful day by day. I think that I am even-tempered, rather reserved, calm and self-effacing. But sometimes I can losed my calm and become either angry or sad.”
Dịch : 
“Chào mọi người. Tôi tên là Lan Linh. Tôi là một cô gái mười một tuổi. Lúc nhìn mình trong gương, tôi thấy một cô gái tóc vàng, tóc ngắn và thẳng, mắt đen. Về ngoại hình, tôi khá là cao và thân thể mảnh mai. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một cô gái xinh đẹp, tôi ước mình đẹp hơn mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng tôi thậm chí còn hơn nóng tính, khá dè dặt, điềm tĩnh và sẽ tự kiêu. Nhưng đôi lúc tôi có thể mất đi sự tĩnh tâm và trở thành tức giận hoặc buồn bực ”.
Bài mẫu 2 :
“Hello everyone, my name is Le Ngoc Quynh Nhu. This year I am 12 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are five members in my family, including my parents, elder brother and me.
Now, I am studying in class 10B at Phan Van Han school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that Iis am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subjects are it Physics and English. My hobbies is cooking and reading books.”
Dịch:
“Xin chào các bạn, mình tên Lê Ngọc Quỳnh Như. Năm nay tôi 11 tuổi, cháu ở Đống Đa, Hà Nội. Có năm thành viên trong gia đình tôi, bao gồm bố mẹ, anh trai, tôi và em tôi.
Hiện giờ, tôi đang học lớp 10B trường Phan Văn Hân. Ở trường tôi có rất nhiều bạn, họ đều ngoan ngoãn và rất đáng yêu. Mọi người đều nói rằng tôi là một đứa trẻ rất là năng động và hoạt bát nên họ rất yêu quý tôi. Môn học thích thú nhất của tôi là Vật lý và Tiếng Anh. Thị hiếu của tôi là được nấu bếp và đọc sách ”.
Cùng lên trình với những câu tiếng Anh thông dụng
Dạng mẫu giới thiệu tăng lên
Bài mẫu 1 :
Hi everyone. My name is Linh. I was born in Quan ba District, Ho Chi Minh. I lived here from a child with my parents. At present, I am 11 years old and I am studying in 7A at ABC Primary school. My family has 4 people, including my parents, my brother and me. We are willing to help together and my family is very happy. To my classmate, I am active and humorous child so they love me so much. I haved a lot of friends in my school. Besides that I am good at Maths and English. I usually obtain many highly scores in this subjects. I am proud of their. I am a big fan of detective stories. In my không lấy phí time, I always read them with intensived passion. In the future, I also want to become a detective as Sherlock Holmes.
Dịch :
Chào mọi người. Tôi tên là Linh. Tôi sinh ra tại Quận Ba , Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi sống ở đây từ còn là một đứa trẻ với cha mẹ tôi. Hiện nay tôi 11 tuổi, đang học lớp 7A trường Tiểu học ABC. Gia đình tôi có 4 người gồm bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp sức cùng với nhau và gia đình tôi rất hạnh phúc. Đối với bạn học của tôi, tôi là một đứa trẻ hiếu động và hí hước nên họ rất yêu quý tôi. Tôi có rất rất nhiều bạn trong trường của tôi. Ngoài ra tôi còn giỏi môn Toán và Tiếng Anh. Tôi thường đạt rất nhiều điểm cao trong các môn học này. Tôi tự hào về họ. Tôi là một fan cuồng của bộ truyện trinh thám. Những lúc rảnh rỗi, tôi luôn đọc chúng với niềm say mê mãnh liệt. Trong tương lai, tôi cũng muốn trở thành một thám tử với vai Sherlock Holmes.
Bài mẫu 2 :
My name is Tran Dang Thien Khanh. This year, I am 30 years old, I am married with 3 sons. We lived in an apartment in central of Hanoi capital. My major is a marketing. Up to now, I have been working for Vietcombank for 5 years. Apart of from this main job, I also sell some one trực tuyến products to earn more income. My hobbies are playing golf and soccered. In my không lấy phí time, I and my colleagues often play socer and bowling together. I also attend a gyming after work time so I  keep myself healthy and work effectively. On weekends, I usually take my wife and childrens to the park for entertainment. I am very satisfied with my presented life. In the future, I will definitely improved myself, work more hard to pursude a dream of traveling around the world with my family.
Dịch :
Tôi tên là Trần Đặng Thiên Khánh. Năm nay tôi 30 tuổi, đã thành thân và có 3 đàn ông. Chúng tôi sống ở một căn hộ tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Chuyên ngành của tôi là marketing. Tính tới nay, tôi đã làm việc cho Vietcombank được 5 năm. Ngoài công việc chính này, tôi còn kinh doanh một số thành phầm trực tuyến để kiếm thêm một số thu nhập. Thị hiếu của tôi là chơi bộ môn golf và bóng đá. Vào những thời kì rảnh rỗi, tôi thường cùng một số đồng chí đi chơi bóng đá và bowling. Tôi có tham gia khóa tập gym sau những giờ làm việc bởi vậy tôi luôn khỏe mạnh và làm việc năng suất tốt. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường đưa vợ và các con của tôi đi công viên để tiêu khiển. Tôi rất toại nguyện với cuộc sống ngày nay của mình hiện thời . Trong tương lai, tôi vững chắc rằng sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa, và sẽ quyết tâm làm việc thật siêng năng để thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh toàn cầu với gia đình.
Tham khảo những cách thức học tiếng Anh cực hay tại Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Xem thêm bài viết hay:  Cụm động từ là gì? Ví dụ cụm động từ


Mẫu câu giới thiệu bản thân lúc phỏng vấn
Mẫu câu giới thiệu bản thân lúc phỏng vấnBài mẫu 1:
I have been working in marketing for the last two years since graduating from NEU and I love it. I am currently working as a marketing coordinator at a fashion e-commerce startup and responsible for our social media marketing presence. Previously, I spent a year as an assistanted in the Global Marketing team at American Express, which was a great experienced. I also volunteered to worked on some creatived projects outside of my role because I realized how much I loved the creatived side of marketing and wanted to get some one experience. I helped coordinate a few bigest client marketing events and worked on copy for a few email newsletter campaigns. Although I like my new job, at this stage of my career, I realized I need to find out a company where I see a long-term career path and I think this position would be a greated fit with my skills and goals.
Dịch :
Tôi đã làm việc trong một lĩnh vực tiếp thị trong hai năm qua kể từ lúc tốt nghiệp NEU và tôi thích thú công việc đó. Tôi đnag hiện đang làm điều phối viên tiếp thị tại một doanh nghiệp khởi nghiệp thương nghiệp điện tử thời trang và chịu trách nhiệm về cả sự hiện diện tiếp thị trên mạng xã hội của chúng tôi. Trước đây, tôi đã từng có một năm làm trợ lý trong nhóm Tiếp thị toàn cầu tại American Express, đó chính là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cũng tự nguyện thực hiện một số các dự án thông minh ngoài vai trò của mình vì tôi trông thấy mình thích thú những khía cạnh thông minh của tiếp thị và muốn có được một số kinh nghiệm. Tôi đã giúp được nhiều điều phối một vài sự kiện tiếp thị người mua lớn và làm việc sao chép cho một vài chiến dịch bản tin email. Mặc dù tôi thích công việc này của mình, nhưng ở thời kỳ này của một sự nghiệp, tôi trông thấy rằng tôi cần tìm một doanh nghiệp nhưng mà tôi nhìn thấy trục đường sự nghiệp trong khoảng thời gian dài hơn và tôi nghĩ vị trí này sẽ rất thích hợp với kỹ năng và mục tiêu của tôi.
Bài mẫu 2 :
My name is Nguyen Ngoc Lien. I am in the early 30. Currently, I am living in Ho Chi Minh. I have been studying graphiced design for the past one years at ARENA Academy. During that time I have been working in the design industry as a hobby and also for living. My projects ranged from digital is printing to product design. I am familiar with many designed software such as Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Sketch, and the like. To describe myself, I would say I am a hard-working person that has gained a lot of skills over the years. My teachers and my friends also say that is I am a creative individual. You can find some of my worked in my portfolio. I am now looked for an opportunity to devote my skills, enthusiasm, and creativity. After being in the field for a while, I am impressed by your company is creative and innovative products. I hope I will have a chance to sharpened my design skills at the company.
Dịch :
Tôi tên là Nguyễn Ngọc Liên . Tôi đang ở độ tuổi chừng 30 . Hiện nay, tôi đang sống tại Hồ Chí Minh. Tôi đã học thiết kế đồ họa trong hai năm qua tại một Học viện ARENA. Trong thời kì đó, tôi đã làm việc trong ngành thiết kế như là một thị hiếu và cũng là để mưu sinh. Các dự án của tôi trải dài từ các máy in kỹ thuật số tới thiết kế thành phầm. Tôi thân thuộc với rất nhiều ứng dụng thiết kế như Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Sketch, và những các thứ tương tự. Để mô tả về bản thân, tôi có thể nói rằng tôi là một người làm việc rất siêng năng và đã đạt được rất nhiều kỹ năng trong những năm qua. Thầy cô giáo và bằng hữu của tôi họ cũng nói rằng tôi là một tư nhân thông minh. Bạn có thể tìm thấy một trong số tác phẩm của tôi trong danh mục đầu tư của tôi. Tôi hiện đang tìm kiếm thời cơ để góp sức các kỹ năng, tâm huyết và sự thông minh của mình. Sau một thời kì làm việc trong lĩnh vực này, tôi rất ấn tượng về các thành phầm thông minh và đổi mới của doanh nghiệp bạn. Tôi kỳ vọng mình sẽ có dịp rèn giũa kỹ năng thiết kế của mình tại doanh nghiệp.
Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm học tập và trao dồi kỹ năng học tù vựng mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau học một ít, để có thể có được nhiều hơn các vốn từ. Giúp rất nhiều cho chúng mình. 

”Học từ bằng cách liên kết nhiều cách không giống nhau, đừng chỉ học một từ vựng, nhưng mà hãy liên kết chúng lại với nhau qua các bài viết, làm nhiều bài tập, gắn thêm vào các ví dụ để có thể dễ nhớ hơn nhé. Mong rằng, những san sẻ này sẽ giúp ích được cho bạn thêm rất nhiều trong chặn đường học tiếng Anh bạn nhé. Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL chúc các bạn xoành xoạch thành công và đạt được nhiều thành tích tốt đẹp. Xin thật tình cám ơn vì đã xem cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh.
 
 

Bạn thấy bài viết Top mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Top mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Top mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận