Tài chính là gì? Chức năng của tài chính gồm những gì?

Tài chính là một thuật ngữ quen thuộc đối với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ràng tài chính là gì và chức năng, vai trò của nó như thế nào?

1. tài chính là gì?

Tài chính cũng là một phạm trù lịch sử, ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hoá.

1.1. Tài chính là gì?

Theo Wikipedia – bách khoa toàn thư mở trực tuyến:

Tài chính là phạm trù kinh tế phản ánh quan hệ phân phối của cải xã hội dưới dạng giá trị phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập và phân phối quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt được mục tiêu của các chủ thể trong từng điều kiện nhất định. .

Tài chính phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể. tồn tại trong đời sống xã hội.

Theo quan điểm của PJDrake:

Theo nghĩa hẹp, tài chính phản ánh sự thu chi tiền tệ của chính phủ

– Theo nghĩa rộng hơn, tài chính phản ánh các khoản cho vay và cho vay có ảnh hưởng đến lượng tiền cung ứng trên thị trường.

Theo quan điểm của kinh tế học hiện đại, tài chính thể hiện vốn dưới dạng tiền, dưới dạng các khoản có thể vay hoặc góp vốn thông qua thị trường tài chính.

1.2. Công ty tài chính là gì?

Theo nội dung khoản 4 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ hoạt động nhận . tiền gửi cá nhân và cung cấp dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm:

– Công ty tài chính

– Công ty cho thuê tài chính

– Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Như vậy, có thể hiểu công ty tài chính là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Căn cứ Mục 3 Chương IV Luật các tổ chức tín dụng 2010, công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng như:

– Nhận tiền gửi của tổ chức

Xem thêm bài viết hay:  Xây Dựng Visual Style Guide Là Gì ? Guideline Ui

– Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức

– Vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước theo quy định

– Cho vay trả góp, vay tiêu dùng

– Ngân hàng bảo lãnh…

1.3. Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là một công cụ và công việc quan trọng trong hệ thống tài chính doanh nghiệp, các hoạt động liên quan đến huy động và sử dụng vốn để đầu tư vào tài sản trong doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lợi. lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Những người làm tài chính kinh doanh dựa trên thông tin tài chính của doanh nghiệp sẽ quản lý dòng tiền cho các hoạt động mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Các công việc của tài chính doanh nghiệp có thể kể đến như lập báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền, phân tích báo cáo lãi lỗ để có thể lập bảng cân đối kế toán, dòng tiền trong doanh nghiệp.

1.4. Đầu tư tài chính là gì?

Đầu tư tài chính là việc một người sử dụng tiền “nhàn rỗi” để đầu tư vào những việc như:

– Chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu

– Thị trường ngoại hối (forex)

– Địa ốc…

Và mục đích chính là kiếm thêm thu nhập.

Hiểu một cách đơn giản, đầu tư tài chính là một hình thức “hái ra tiền” trực tiếp mà nhà đầu tư không cần phải trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh hay bất kỳ hình thức lao động nào. Và các nhà đầu tư thường hy vọng sẽ nhận được lợi nhuận trong thời gian dài trong tương lai.

2. Bản chất của tài chính là gì?

Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế – xã hội nhất định của chủ sở hữu. thân hình.

Các quan hệ kinh tế trong phạm trù tài chính bao gồm các quan hệ sau:

– Mối quan hệ giữa Nhà nước với các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội thông qua việc phân phối lại vốn ngân sách nhà nước dưới hình thức cấp kinh phí hoạt động cho các tổ chức này, nhằm duy trì các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng.

Xem thêm bài viết hay:  Khám Phá ' Kama Sutra Là Gì ? Nội Dung Của Kamasutra Như Thế Nào ?

– Quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức xã hội và hộ gia đình thông qua các hình thức bắt buộc của Nhà nước: nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các hình thức tự nguyện; đối với hộ gia đình hình thành quỹ tiền tệ của Nhà nước và ngược lại, Nhà nước sử dụng quỹ tiền tệ để chi cho các nhu cầu phúc lợi chung của xã hội dưới các hình thức: chi đảm bảo xã hội để thực hiện chính sách đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, xã hội. chi bảo hiểm, hỗ trợ thiên tai, v.v.

– Quan hệ giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ thông qua việc mua bán sản phẩm, hàng hóa và cung ứng dịch vụ cho nhau.

– Mối quan hệ giữa tổ chức kinh tế với các thành viên bên trong tổ chức kinh tế đó, thể hiện qua mối quan hệ giữa các bộ phận trong tổ chức, cũng như mối quan hệ giữa tổ chức với người lao động như: Tổ chức kinh tế trả lương, thưởng, bán công trái. , cổ tức, lãi trái phiếu… cho người lao động và ngược lại, người lao động mua cổ phiếu, trái phiếu, trả nợ cho các tổ chức kinh tế tại đó.

3. Vai trò của tài chính là gì?

Tài khoản chính là gì?

Tài chính có hai vai trò cơ bản như sau:

1. Là một công cụ để phân phối các sản phẩm quốc gia

Thông qua quá trình phân phối ban đầu và phân phối lại tài chính, quỹ tiền tệ được hình thành cho tất cả các khâu của hệ thống tài chính.

Các quỹ tiền tệ được sử dụng để thực hiện mục tiêu của các chủ thể trong xã hội.

2. Là công cụ quản lý để điều tiết vĩ mô nền kinh tế

Tài chính điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng cách:

– Tác động đến các quan hệ kinh tế vận hành dưới sự chỉ đạo của Nhà nước

– Hướng dẫn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội phù hợp với chính sách kinh tế của Nhà nước.

– Kiểm soát và điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế nhằm thích ứng với những biến động của nền kinh tế.

4. Chức năng của tài chính là gì?

Tài chính ở Việt Nam bao gồm 03 chức năng chính sau:

1. Giám sát

Chức năng này có vai trò kiểm tra sự vận động của các nguồn tài chính xuất hiện trong quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ.

Xem thêm bài viết hay:  Ngũ Giới, Bát Giới, Thập Giới Là Gì Khác, Nghĩa Của Từ Thập Giới Trong Tiếng Việt

Con người có thể kiểm tra và điều chỉnh việc phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị nhờ chức năng giám sát. Đồng thời kiểm tra chế độ tài chính do Nhà nước ban hành…

2. Phân phối

Chức năng phân phối là tính khách quan của phạm trù tài chính. Chức năng này được sử dụng để tổ chức phân phối của cải xã hội dưới hình thức các giá trị.

3. Huy động

Đây là chức năng tạo ra nguồn tài chính, thể hiện khả năng tổ chức và khai thác các nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Việc huy động vốn phải tuân theo cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu …

Tài khoản chính là gì?

5. Ngành tài chính là gì?

Tài chính là một trong những ngành nghề có nhu cầu nhân lực rất lớn trong mọi nền kinh tế. Nghiên cứu việc quản lý và điều phối các dòng tiền, hoạt động ngân hàng, tài sản và vốn.

Ngành tài chính có các phân ngành nhỏ hơn.

Nếu phân chia tài chính thành các hệ thống tài chính thì có tài chính doanh nghiệp và tài chính công, các công cụ tài chính liên quan đến tài sản và vốn.

Ở góc độ khác, tài chính bao gồm tài chính công, tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân.

Nếu học ngành Tài chính, bạn sẽ được lựa chọn đào tạo theo từng chuyên ngành cụ thể như:

– Tài chính liên quan đến tài sản và vốn.

– Tài chính công, tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân.
Đây là câu trả lời về Tài chính là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Bạn thấy bài viết Tài chính là gì? Chức năng của tài chính gồm những gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tài chính là gì? Chức năng của tài chính gồm những gì? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Tài chính là gì? Chức năng của tài chính gồm những gì? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận