Quy tắc trừ vectơ – Giải Toán 10 Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Quy tắc trừ vectơ” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu c…

– Tiếp theo, chúng ta thêm các vectơ P và – Q bằng cách sử dụng quy tắc đầu đuôi sau:

– Vẽ vectơ P trước, sau đó đặt vectơ – Q sao cho đuôi của nó nối với đầu của vectơ P . Bây giờ, để tìm tổng của P và –Q , hãy vẽ vectơ kết quả R sao cho nó nối phần đuôi của vectơ P với phần đầu của vectơ –Q như thể hiện trong hình bên dưới.

Về mặt toán học, vectơ kết quả có thể được biểu thị bằng:

– Trừ các vectơ A và B đã cho bằng đồ thị trong hình bên dưới bằng cách sử dụng phương pháp từ đầu đến đuôi.

– Đầu tiên, chúng ta vẽ đồ thị âm của vectơ B bằng cách đảo ngược hướng của nó, tức là -B . Tiếp theo, chúng tôi thêm các vectơ A và – B bằng phương pháp từ đầu đến đuôi.

– Đầu tiên ta đặt các vectơ A và –B đã cho sao cho đuôi của vectơ -B nối với đầu của vectơ A như hình vẽ. Tiếp theo, để tìm tổng của chúng, chúng ta vẽ một vectơ kết quả R sao cho nó nối các đuôi của vectơ đầu tiên A – B . Về mặt toán học, kết quả có thể được biểu diễn dưới dạng: R = A + (- B )

Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

#Quy tắc #trừ #vectors #Giải #Math #Answer #answer #details #chính xác #câu hỏi #câu hỏi #Quy tắc #trừ #vectors #và #phần #kiến thức #tham khảo #là #tài liệu

[rule_3_plain]

#Quy tắc #trừ #vectors #Giải #Math #Answer #answer #details #chính xác #câu hỏi #câu hỏi #Quy tắc #trừ #vectors #và #phần #kiến thức #tham khảo #là #tài liệu

Trả lời cụ thể và xác minh câu hỏi Quy tắc trừ vectơ và phần kiến ​​thức tham khảo là tài liệu ôn tập môn Toán 10 vô cùng hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo.
Xem nhanh nội dung1 Trả lời câu hỏi: Quy tắc trừ vectơ2 Kiến thức mở rộng về vectơ2.1 1. Vectơ là gì?2.2 2. Cách trừ hai vectơ2.3 3. Trừ vectơ có tọa độ
Trả lời câu hỏi: Quy tắc trừ véc tơ
Kiến thức mở rộng về vectơ
1. Vectơ là gì?
– Trong toán học, vật lý và kỹ thuật, một vectơ (tiếng Anh: vector hoặc Hán Việt: có hướng) là một đoạn thẳng có hướng. Đường này biểu diễn phương, chiều, độ lớn (độ dài của vectơ). Chẳng hạn, trong mặt phẳng cho hai điểm phân biệt A, B bất kỳ ta xác định được vectơ.
– Vectơ là thứ cần thiết để “đưa” điểm A đến điểm B; Từ “vectơ” là tiếng Latinh có nghĩa là “vật mang”, được các nhà thiên văn học thế kỷ 18 sử dụng lần đầu tiên trong cuộc khảo sát mang tính cách mạng về các hành tinh quanh Mặt trời. Độ lớn của vectơ là khoảng cách giữa hai điểm và hướng dịch chuyển từ điểm A đến điểm B. Nhiều phép toán đại số trên số thực như cộng, trừ, nhân và phủ định có sự tương tự thân thiện với vectơ, phép toán. tuân theo các định luật đại số quen thuộc về giao hoán, kết hợp và phân phối. Mỗi vectơ là một phần tử trong không gian vectơ, được xác định bởi 3 yếu tố: điểm xuất phát (hay gốc tọa độ), phương (gồm phương và chiều), và độ lớn (hay độ dài). Chẳng hạn, đoạn thẳng AB có gốc là A, hướng từ A đến B gọi là vectơ AB.
2. Cách trừ hai vectơ
– Chúng ta biết rằng hai vectơ Một và B có thể được cộng lại với nhau bằng phép cộng và vectơ kết quả có thể được viết là R = A + B . Tương tự, nếu chúng ta muốn trừ hai vectơ A và B được biểu diễn dưới dạng toán học như sau:
+ R = A – B
Cũng thích:
+ R = A + (- B )
– Như vậy, phép trừ hai vectơ cũng giống như phép cộng vectơ âm A và vectơ B (tức là B ). Các vectơ B và – B sẽ có cùng độ lớn, nhưng hướng của B sẽ ngược với hướng của vectơ B.
– Phép trừ vectơ cũng hoạt động khi hai vectơ được cho dưới dạng vectơ thành phần hoặc vectơ cột. Nếu A = (ax1, ay1) và B = (bx1, by1), thì sự khác biệt giữa hai là:
+ R = A – B
Trong đó các thành phần ngang và dọc của vectơ kết quả R có thể được biểu thị như sau:
Rx = ax1 – bx1

Ry = ay1 – by1.
– Do đó, vectơ kết quả có thể được tính bằng cách đơn giản là tính hiệu của hai thành phần ngang và dọc tương ứng của hai vectơ ban đầu.
3. Trừ vectơ có tọa độ
– Về mặt đồ họa, có thể điều chỉnh quy tắc từ đầu đến đuôi được sử dụng trong phép cộng véc tơ để thực hiện phép trừ véc tơ. Ví dụ, xét hai vectơ P và Q như trong hình dưới đây. Hãy xem xét rằng vectơ –Q thu được bằng cách đảo ngược hướng của Q.
Trừ đồ thị các vectơ– Tiếp theo, chúng ta cộng các vectơ P và – Q bằng cách sử dụng quy tắc từ đầu đến đuôi sau:
– Đầu tiên, vẽ vectơ P, sau đó đặt vectơ – Q sao cho đuôi của nó nối với đầu của vectơ P . Bây giờ, để tìm tổng của P và –Q, hãy vẽ vectơ kết quả R sao cho nó nối đuôi của vectơ P với đầu của vectơ –Q như trong hình bên dưới.
Về mặt toán học, vectơ kết quả có thể được biểu thị bằng:
R = P – Q
Ví dụ:
– Trừ các vectơ A và B đã cho bằng đồ thị trong hình bên dưới bằng cách sử dụng phương pháp từ đầu đến đuôi.
– Trước tiên, chúng ta vẽ đồ thị âm của vectơ B bằng cách đảo ngược hướng của nó, tức là -B . Tiếp theo, chúng tôi thêm các vectơ A và – B bằng phương pháp từ đầu đến đuôi.
– Đầu tiên ta đặt các vectơ A và –B đã cho sao cho đuôi của vectơ -B nối với đầu của vectơ A như hình vẽ bên. Tiếp theo, để tìm số tiền mà họ có, ta vẽ một véc tơ có kết quả tương tự R nhưng nó nối các đuôi của véc tơ đầu A với véc tơ B – B . Về mặt toán học, kết quả có thể được biểu diễn như sau: R = A + (- B )
Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm bài viết hay:  Để trẻ tự tin bắt kịp xu thế thời đại, ba mẹ nên đầu tư vào đâu?

#Quy tắc #trừ #vectors #Giải #Math #Answer #answer #details #chính xác #câu hỏi #câu hỏi #Quy tắc #trừ #vectors #và #phần #kiến thức #tham khảo #là #tài liệu

[rule_2_plain]

#Quy tắc #trừ #vectors #Giải #Math #Answer #answer #details #chính xác #câu hỏi #câu hỏi #Quy tắc #trừ #vectors #và #phần #kiến thức #tham khảo #là #tài liệu

[rule_2_plain]

#Quy tắc #trừ #vectors #Giải #Math #Answer #answer #details #chính xác #câu hỏi #câu hỏi #Quy tắc #trừ #vectors #và #phần #kiến thức #tham khảo #là #tài liệu

[rule_3_plain]

#Quy tắc #trừ #vectors #Giải #Math #Answer #answer #details #chính xác #câu hỏi #câu hỏi #Quy tắc #trừ #vectors #và #phần #kiến thức #tham khảo #là #tài liệu

Trả lời cụ thể và xác minh câu hỏi Quy tắc trừ vectơ và phần kiến ​​thức tham khảo là tài liệu ôn tập môn Toán 10 vô cùng hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo.
Xem nhanh nội dung1 Trả lời câu hỏi: Quy tắc trừ vectơ2 Kiến thức mở rộng về vectơ2.1 1. Vectơ là gì?2.2 2. Cách trừ hai vectơ2.3 3. Trừ vectơ có tọa độ
Trả lời câu hỏi: Quy tắc trừ véc tơ
Kiến thức mở rộng về vectơ
1. Vectơ là gì?
– Trong toán học, vật lý và kỹ thuật, một vectơ (tiếng Anh: vector hoặc Hán Việt: có hướng) là một đoạn thẳng có hướng. Đường này biểu diễn phương, chiều, độ lớn (độ dài của vectơ). Chẳng hạn, trong mặt phẳng cho hai điểm phân biệt A, B bất kỳ ta xác định được vectơ.
– Vectơ là thứ cần thiết để “đưa” điểm A đến điểm B; Từ “vectơ” là tiếng Latinh có nghĩa là “vật mang”, được các nhà thiên văn học thế kỷ 18 sử dụng lần đầu tiên trong cuộc khảo sát mang tính cách mạng về các hành tinh quanh Mặt trời. Độ lớn của vectơ là khoảng cách giữa hai điểm và hướng dịch chuyển từ điểm A đến điểm B. Nhiều phép toán đại số trên số thực như cộng, trừ, nhân và phủ định có sự tương tự thân thiện với vectơ, phép toán. tuân theo các định luật đại số quen thuộc về giao hoán, kết hợp và phân phối. Mỗi vectơ là một phần tử trong không gian vectơ, được xác định bởi 3 yếu tố: điểm xuất phát (hay gốc tọa độ), phương (gồm phương và chiều), và độ lớn (hay độ dài). Chẳng hạn, đoạn thẳng AB có gốc là A, hướng từ A đến B gọi là vectơ AB.
2. Cách trừ hai vectơ
– Chúng ta biết rằng hai vectơ Một và B có thể được cộng lại với nhau bằng phép cộng và vectơ kết quả có thể được viết là R = A + B . Tương tự, nếu chúng ta muốn trừ hai vectơ A và B được biểu diễn dưới dạng toán học như sau:
+ R = A – B
Cũng thích:
+ R = A + (- B )
– Như vậy, phép trừ hai vectơ cũng giống như phép cộng vectơ âm A và vectơ B (tức là B ). Các vectơ B và – B sẽ có cùng độ lớn, nhưng hướng của B sẽ ngược với hướng của vectơ B.
– Phép trừ vectơ cũng hoạt động khi hai vectơ được cho dưới dạng vectơ thành phần hoặc vectơ cột. Nếu A = (ax1, ay1) và B = (bx1, by1), thì sự khác biệt giữa hai là:
+ R = A – B
Trong đó các thành phần ngang và dọc của vectơ kết quả R có thể được biểu thị như sau:
Rx = ax1 – bx1

Ry = ay1 – by1.
– Do đó, vectơ kết quả có thể được tính bằng cách đơn giản là tính hiệu của hai thành phần ngang và dọc tương ứng của hai vectơ ban đầu.
3. Trừ vectơ có tọa độ
– Về mặt đồ họa, có thể điều chỉnh quy tắc từ đầu đến đuôi được sử dụng trong phép cộng véc tơ để thực hiện phép trừ véc tơ. Ví dụ, xét hai vectơ P và Q như trong hình dưới đây. Hãy xem xét rằng vectơ –Q thu được bằng cách đảo ngược hướng của Q.
Trừ đồ thị các vectơ– Tiếp theo, chúng ta cộng các vectơ P và – Q bằng cách sử dụng quy tắc từ đầu đến đuôi sau:
– Vẽ véc tơ P trước, sau đó đặt véc tơ – Q sao cho đuôi của nó nối với đầu của véc tơ P . Bây giờ, để tìm tổng của P và –Q , hãy vẽ vectơ kết quả R sao cho nó nối phần đuôi của vectơ P với phần đầu của vectơ –Q như thể hiện trong hình bên dưới.
Về mặt toán học, vectơ kết quả có thể được biểu thị bằng:
R = P – Q
Ví dụ:
– Trừ các vectơ A và B đã cho bằng đồ thị trong hình bên dưới bằng cách sử dụng phương pháp từ đầu đến đuôi.
– Trước tiên, chúng ta vẽ đồ thị âm của vectơ B bằng cách đảo ngược hướng của nó, tức là -B . Tiếp theo, chúng tôi thêm các vectơ A và – B bằng phương pháp từ đầu đến đuôi.
– Đầu tiên ta đặt các vectơ A và –B đã cho sao cho đuôi của vectơ -B nối với đầu của vectơ A như hình vẽ bên. Tiếp theo, để tìm số tiền mà họ có, ta vẽ một véc tơ có kết quả tương tự R nhưng nó nối các đuôi của véc tơ đầu A với véc tơ B – B . Về mặt toán học, kết quả có thể được biểu diễn như sau: R = A + (- B )
Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm bài viết hay:  Chọn lọc và tổng hợp 40 câu chúc mừng sinh nhật bản thân tuổi 17 giúp bạn đánh dấu tuổi mới đầy ý nghĩa

Bạn thấy bài viết Quy tắc trừ vectơ – Giải Toán 10
Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Quy tắc trừ vectơ” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu c…
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Quy tắc trừ vectơ – Giải Toán 10
Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Quy tắc trừ vectơ” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu c… bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn củaTrường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Quy tắc trừ vectơ – Giải Toán 10
Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Quy tắc trừ vectơ” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu c…
của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận