Quy hoạch đất nông nghiệp là gì? Hiểu thế nào cho đúng?

Quy hoạch đất nông nghiệp là gì? Hiểu như thế nào cho đúng? Chủ đất có được bán đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch không? … Xoay quanh câu hỏi quy hoạch đất nông nghiệp mà bạn đang quan tâm, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau:

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi muốn biết quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được hiểu như thế nào? Nếu đất nông nghiệp thuộc quy hoạch thì có bán được không? Điều kiện cụ thể để bán là gì?

Chào bạn, với câu hỏi liên quan đến quy hoạch đất nông nghiệp và điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch mà bạn đang quan tâm, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau:

Quy hoạch đất nông nghiệp là gì?

Luật Đất đai năm 2013 quy định có 3 nhóm đất gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng, mỗi nhóm đất đều có quy định riêng về quy hoạch và sử dụng.

Khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 xác định quy hoạch sử dụng đất như sau:

2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ, khoanh đất theo không gian để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính trong thời gian xác định.

Mặc dù Luật Đất đai 2013 không định nghĩa về quy hoạch đất nông nghiệp / quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp nhưng từ định nghĩa trên về quy hoạch sử dụng đất có thể suy ra:

Quy hoạch đất nông nghiệp là chính việc phân bổ, phân vùng đất nông nghiệp theo không gian sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất nông nghiệp và nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một thời kỳ nhất định.

Xem thêm bài viết hay:  1314 nghĩa là gì?

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp có thể được phân thành quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Một số đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bao gồm:

+ Đây là việc phân bổ, phân vùng đất nông nghiệp theo không gian sử dụng đất, đáp ứng các mục tiêu nhất định;

+ Căn cứ để lập quy hoạch đất nông nghiệp dựa trên tiềm năng đất nông nghiệp, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với đất nông nghiệp;

+ Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được lập để áp dụng và thực hiện trong một thời gian nhất định.

Vì thế, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được hiểu là việc giao, khoanh đất nông nghiệp để sử dụng vào những mục đích nhất định trên cơ sở tiềm năng và nhu cầu sử dụng đất của từng ngành, lĩnh vực trong phạm vi hoạt động. gốc và trong một thời gian nhất định.

Bán đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch có được không?

Trước hết, người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, bảo đảm việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ quyền sử dụng đất. các quyền. xây dựng trong lòng đất.

Việc sử dụng đất nông nghiệp cũng phải theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể, khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018 quy định về việc sử dụng đất (bao gồm cả đất nông nghiệp) như sau:

Xem thêm bài viết hay:  MTR là gì trên TikTok?

Trường hợp 1: Đã công bố kế hoạch sử dụng đất khi chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Lúc này, người sử dụng đất nông nghiệp được tiếp tục sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật, một trong các quyền đó là quyền chuyển nhượng. Tức là bạn vẫn có quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nếu địa phương nơi có đất nông nghiệp đã có kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thửa đất phải có đủ các điều kiện như đã được cấp sổ, trong thời hạn sử dụng đất, không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án … (Điều 188 Luật Đất đai 2013 và các quy định khác có liên quan).

Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Nếu trong trường hợp bạn có ý định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp mà địa phương bạn đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì bạn chỉ được thực hiện quyền sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. .

Nói cách khác, bạn phải chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thu hồi đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà không được phép chuyển nhượng.

Trường hợp 3: Diện tích đất nông nghiệp bạn định nhận chuyển nhượng nằm trong quy hoạch đã được thông báo thu hồi đất / chuyển mục đích sử dụng. bị thu hồi hoặc không được phép chuyển mục đích

Ở đây, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi / chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đó. Trường hợp cơ quan Nhà nước không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ mà không thông báo thì người sử dụng đất nông nghiệp được tiếp tục thực hiện quyền chuyển nhượng.

Xem thêm bài viết hay:  Phân Biệt How And What Is She Like Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh?

Vì thế, Đất nông nghiệp trong quy hoạch vẫn được chuyển nhượng nếu tại thời điểm chuyển nhượng:

+ Có quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

+ Hoặc có phương án thu hồi / chuyển mục đích nhưng sau 03 năm cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng (không điều chỉnh, hủy bỏ thu hồi / chuyển mục đích sử dụng). ; hoặc có sự điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi / chuyển mục đích nhưng không được thông báo).

Ghi chú: Bạn cũng có thể liên hệ với UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi có đất để tìm hiểu thêm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất. để tránh bị hạn chế hoặc không thể chuyển.

Đây là câu trả lời về Quy hoạch đất nông nghiệp là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Mua đất quy hoạch, phải làm sao?

>> Kiểm tra đất có quy hoạch hay không?

Bạn thấy bài viết Quy hoạch đất nông nghiệp là gì? Hiểu thế nào cho đúng? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Quy hoạch đất nông nghiệp là gì? Hiểu thế nào cho đúng? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Quy hoạch đất nông nghiệp là gì? Hiểu thế nào cho đúng? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận