Phát mại tài sản là gì? Trường hợp nào phát mại tài sản?

Bán tài sản là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ những trường hợp nào sẽ bán tài sản hay thủ tục xử lý tài sản bán như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ đi sâu phân tích các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này.

Bán tài sản là gì?

Phát mại tài sản là việc ngân hàng hoặc bên cho vay tiền thông báo công khai và bán tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để trả nợ mà bên vay không có khả năng trả khi đến hạn.

Sau khi phát mại tài sản bảo đảm, số tiền này sẽ được trả cho bên cho vay tiền. Số tiền còn lại sau khi trả nợ sẽ được trả lại cho người vay. Nếu số tiền thu được từ việc bán tài sản không đủ để trả nợ, khoản nợ sẽ được chuyển thành khoản nợ không có bảo đảm.

Bán tài sản là gì? Trong trường hợp bán tài sản? (Hình minh họa)

Những trường hợp nào được bán tài sản?

Theo quy định tại Điều 299 Bộ luật dân sự 2015 thì các trường hợp bán tài sản như sau:

Trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định thì bên nhận bảo đảm có quyền bán tài sản theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật;

Trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ được bảo đảm;

Xem thêm bài viết hay:  Mamma mia là gì? – IIHS

Trường hợp bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Do đó, chỉ cần có một trong ba căn cứ trên thì bên nhận bảo đảm có quyền bán tài sản bảo đảm.

Phương thức bán tài sản

Theo quy định tại Điều 303 BLDS 2015, phương thức phát mại tài sản cầm cố, thế chấp được quy định như sau:

Nếu các bên không thỏa thuận về phương thức bán tài sản thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phương thức bán tài sản thì các bên có thể thỏa thuận lựa chọn một trong các phương thức sau đây: bán đấu giá tài sản; bên nhận bảo đảm tự bán tài sản; Bên bảo đảm lấy chính tài sản làm vật thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm và các phương tiện khác.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành chủ yếu có 3 phương thức phát mại tài sản.

Trình tự, thủ tục bán tài sản như thế nào?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, trình tự, thủ tục phát mại tài sản được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo xử lý tài sản thế chấp.

Theo quy định tại Điều 300 BLDS 2015, trước khi tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm phải lập thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm.

Xem thêm bài viết hay:  Địa chỉ cư trú là gì? Không có địa chỉ cư trú cần làm gì?

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định 21/2021/NĐ-CP thì việc thông báo xử lý tài sản bảo đảm phải tuân thủ các quy định sau:

Thứ nhất, về nội dung thông báo xử lý tài sản bảo đảm phải có: Lý do xử lý tài sản bảo đảm; tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý; thời gian, địa điểm xử lý tài sản bảo đảm.

Thứ hai, về phương thức thông báo xử lý tài sản bảo đảm do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp không có thỏa thuận, bên nhận bảo đảm trực tiếp gửi thông báo bằng văn bản hoặc gửi thông báo qua ủy quyền, dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu hoặc phương thức khác đến địa chỉ do bên đó chỉ định. đảm bảo cung ứng.

Thứ ba, thời hạn thông báo xử lý tài sản bảo đảm do các bên thoả thuận. trường hợp không có thoả thuận thì phải thông báo trước ít nhất 10 ngày đối với động sản hoặc trước ít nhất 15 ngày đối với bất động sản tính đến thời điểm xử lý tài sản bảo đảm.

Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị hư hỏng dẫn đến giảm sút giá trị hoặc mất giá trị toàn bộ thì bên nhận bảo đảm có quyền xử lý tài sản bảo đảm, đồng thời phải gửi thông báo về việc xử lý tài sản. đảm bảo.

Xem thêm bài viết hay:  Ngày 10/3 dương lịch là ngày gì?

Bước 2: Giao tài sản thế chấp để xử lý.

Theo quy định tại Điều 301 BLDS 2015 thì bên giữ tài sản bảo đảm phải có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm cho bên nhận bảo đảm. Trường hợp bên giữ tài sản bảo đảm không giao tài sản thì bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bước 3: Thực hiện xử lý tài sản thế chấp.

Việc xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định tại Điều 304 và Điều 305 của Bộ luật Dân sự 2015.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Bán tài sản là gì?? Hãy để lại câu hỏi để chúng tôi hỗ trợ bạn hoặc gọi hotline để được tư vấn.

Bạn thấy bài viết Phát mại tài sản là gì? Trường hợp nào phát mại tài sản? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Phát mại tài sản là gì? Trường hợp nào phát mại tài sản? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Phát mại tài sản là gì? Trường hợp nào phát mại tài sản? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận