Phân tích đoạn văn mở đầu Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh

Đề bài: Anh (chị) hãy phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh để làm rõ nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận của Bác?

Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh được coi là tác phẩm có giá trị lịch sử to lớn đối với đất nước Việt Nam. Bản Tuyên ngôn Độc lập đã mang lại tự do và mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước.

Trong đoạn mở đầu, Bác đã lập luận rất chặt chẽ chứa đựng nội dung tư tưởng của Người rất chắc chắn và tài tình. Hãy phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh để làm rõ điều đó.

Dưới đây là một số bài văn mẫu hay phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh cho các bạn tham khảo:

Bài 1. Bài văn của Nguyễn Thanh Huyền phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh:

Bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 9-9-1945 là văn kiện có giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn: tuyên bố tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến ​​trên đất nước ta, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ nhân dân. Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do của dân tộc.

Phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh – Minh họa

Bản “Tuyên ngôn độc lập” do Hồ Chí Minh soạn thảo, đoạn mở đầu có giá trị nổi bật về tư tưởng và nghệ thuật lập luận, tiêu biểu cho phong cách chính trị của Người.

1. Về nội dung tư tưởng, Hồ Chí Minh chỉ rõ và khẳng định: quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc là những quyền thiêng liêng của con người. có thể cam kết”. Quyền con người là thiêng liêng, bởi “Con người sinh ra tự do, bình đẳng về quyền và phải luôn luôn được tự do, bình đẳng về quyền”.

Nội dung tư tưởng của đoạn mở đầu “Tuyên ngôn độc lập” càng sâu sắc hơn bởi từ quyền thiêng liêng của con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu cao quyền của tất cả các dân tộc: “Tất cả các dân tộc” Tất cả mọi người trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Tư tưởng lớn đó không chỉ thể hiện khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta mà còn phản ánh nguyện vọng của các dân tộc yếu thế hơn, phản ánh xu thế giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là “Sự cống hiến nổi tiếng của Bác Hồ Chí Minh” (GS Singô Sibata – Nhật Bản).

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nghĩ về bố của tác giả Ngô Mai Anh

2. Nghệ thuật lập luận trong đoạn mở đầu cũng rất đặc sắc. “Tuyên ngôn độc lập” có kết cấu 3 phần rất chặt chẽ: định đề – phản đề – tuyên bố.

Trong phần định đề, Hồ Chí Minh đã trích dẫn hai đoạn tiêu biểu nhất về quyền con người, quyền công dân trong “Tuyên ngôn độc lập” năm 1776 của Hoa Kỳ và “Tuyên ngôn về quyền con người và quyền công dân của Cách mạng Pháp”. . ” năm 1791. Mỹ và Pháp là hai quốc gia vĩ đại; Nhân quyền, dân quyền là tư tưởng lớn, là khát vọng của con người, là chân lý phổ quát không ai có thể phủ nhận. Trích dẫn của Bác rất chuẩn theo trình tự thời gian (1776-1791), ở hai châu lục khác nhau (Châu Mỹ, Châu Âu), hai nước khác nhau (Mỹ, Pháp) nhưng giống nhau về quyền con người, quyền công dân Từ quyền thiêng liêng của con người, Hồ Chí Minh “bổ sung” để chỉ quyền dân tộc tự quyết. Từ đoạn trích dẫn đến lời khẳng định: “Đó là những chân lý không ai có thể phủ nhận”, lập luận đó rất chặt chẽ, đanh thép và giàu sức thuyết phục.

Nghệ thuật trích dẫn của Hồ Chí Minh đã thể hiện khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta, ca ngợi tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám. Người vừa tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên thế giới, vừa ngầm cảnh báo âm mưu đen tối của thực dân Pháp và đế quốc xâm lược, giày xéo đất nước ta. quyền con người và quyền dân tộc tự quyết.

Cách mở bài rất đặc sắc, bởi từ chính đề đến phản đề, Hồ Chí Minh đã vạch trần bộ mặt xảo trá, thâm độc của thực dân Pháp “lợi dụng ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái để cướp đất nước ta, hà hiếp đồng bào ta” suốt 80 năm, gây bao tội ác ghê tởm về chính trị, kinh tế… Lập luận ấy thật chặt chẽ và hùng hồn.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn Phân tích khổ cuối Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận, hay nhất

Qua phần mở đầu của “Tuyên ngôn độc lập” ta cũng thấy được phong cách độc đáo của Hồ Chí Minh: ngắn gọn, súc tích, thấm thía, xúc động. Bản “Tuyên ngôn độc lập” là bản “Non nước” cao cả và thiêng liêng.

——————————————–

Bài 2. Bài văn của Nguyễn Văn Hảo phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh:

Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là mẫu mực của thể loại văn nghị luận. Điều đó thể hiện rõ ở đoạn mở đầu được viết rất hay: vừa khéo léo, vừa kiên quyết, vừa hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa.

Nhiệm vụ của phần mở đầu của một phiên bản Tuyên ngôn là nêu nguyên tắc làm cơ sở tư tưởng cho toàn bài. Nguyên tắc Tuyên ngôn độc lập là khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc. Nhưng ở đây, Bác không nêu trực tiếp nguyên tắc đó mà dựa vào hai bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ vào năm 1776 và Tuyên bố về Quyền của Con người và của Công dân của Pháp năm 1791 để khẳng định “Quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” của tất cả các dân tộc trên thế giới. Đây là nghệ thuật “dùng gậy đánh vào lưng anh ta.”

Phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh – Minh họa

Bác Hồ khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc ta bằng lời của tổ tiên Mỹ, được người Pháp ghi trong hai bản Tuyên ngôn đã làm rạng danh sự giao hảo về tư tưởng và văn hóa của các dân tộc. bộ tộc đó. Cách viết như vậy vừa điêu luyện vừa kiên quyết:

Khéo léo vì họ tỏ ra hết sức trân trọng câu nói bất hủ của người Pháp, người Mỹ để “bịt miệng” bọn đế quốc Pháp, Mỹ đang âm mưu xâm lược và can thiệp vào nước ta (thực tế lịch sử đã chứng minh điều này là đúng). đây).

Kiên quyết nhắc nhở chúng không phản bội tổ tiên, không bôi bùn lên những lá cờ tôn giáo của các cuộc cách mạng vĩ đại của Pháp và Mỹ nếu chúng quyết tâm xâm lược Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích cảm nghĩ tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Đoạn mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, nhưng nói đến hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng trong lịch sử nhân loại và của hai nước vĩ đại như vậy, cũng có nghĩa là đặt ba cuộc cách mạng ngang hàng, ba nền độc lập ngang nhau, ba bản Tuyên ngôn Bình đẳng (và thực chất là , Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giải quyết nhiệm vụ của hai cuộc cách mạng Mỹ (1776) và Pháp (1791).

Sau khi nhắc đến những câu nói bất hủ trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, Bác viết: “Nói rộng ra, câu đó có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; Mọi dân tộc đều có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Ý kiến ​​“chích chọt” ấy quả thực là một đóng góp có ý nghĩa của Bác đối với phong trào giải phóng dân tộc thế giới, nó như phát súng mở đầu cho cơn bão táp cách mạng ở các thuộc địa sẽ ập đến. chủ nghĩa thực dân trên thế giới nửa sau thế kỷ XX (lịch sử cũng đã chứng minh điều này).

đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập Tác phẩm của Bác chứa đựng một tư tưởng lớn với nhiều ý nghĩa sâu sắc, được viết bằng nghệ thuật có sức thuyết phục cao. Đó là phần mở đầu mẫu mực của một bản Tuyên ngôn bất hủ

Bạn thấy bài viết Phân tích đoạn văn mở đầu Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Phân tích đoạn văn mở đầu Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Phân tích đoạn văn mở đầu Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Văn mẫu hay

Viết một bình luận