Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS mới nhất hiện nay

Bạn đang xem: Mẫu đơn xét tốt nghiệp THPT mới nhất Trong imperialhotelschool.edu.vn

Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp THPT là gì? Mẫu đơn xin tốt nghiệp THPT? Hướng dẫn mẫu giấy xác nhận tốt nghiệp THPT? Quy chế tốt nghiệp THPT?

Học lực THPT của học sinh có được khẳng định hay không phụ thuộc vào việc học sinh đó đã tốt nghiệp THPT hay chưa, điều này đòi hỏi ở mỗi học sinh khi xét tốt nghiệp THPT. Đối với học sinh Trung học phổ thông nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp để làm căn cứ cấp chứng chỉ. xét trường; xác nhận kết quả học tập và cho phép tốt nghiệp THCS.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Hồ sơ xét tốt nghiệp THPT là gì?

Đơn xin xác nhận tốt nghiệp THPT là văn bản do học sinh lớp 9 nộp cho nhà trường với mong muốn được xét xác nhận tốt nghiệp THPT đúng thời hạn.

Đơn xin xác nhận tốt nghiệp THPT là văn bản thể hiện nguyện vọng của học sinh, là cơ sở để nhà trường sắp xếp, kiểm soát số lượng học sinh đăng ký để quản lý hiệu quả. .

2. Mẫu xác nhận tốt nghiệp THPT:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc—

ĐƠN XIN TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC .……..-………

Kính gửi: Hội đồng xét tốt nghiệp THPT

Tên con: …………

Ngày sinh:…………………….. Giới tính:…………..

Nơi sinh:…………

Có hộ khẩu thường trú tại: ………….

Hiện cư trú tại: ………….

Dân tộc:………… , được ưu tiên, khuyến khích……………

Cuối năm thứ 3 trung học…………..

trong trường trung học: ……………………

lớp 9:

* Cư xử:…….

* Học lực:….

Nay em làm đơn này kính đề nghị BGH nhà trường cho phép em được đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT với Hội đồng.

Hồ sơ kèm theo gồm:…………………….

………….., tháng ngày năm…

Một cốc duy nhất

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn mẫu xác nhận tốt nghiệp THPT:

Trường trường học sinh nhập học năm học đầu tiên và năm học cuối cùng của lớp 9, ví dụ: Năm học 2018-2019.

Sinh viên nhập thông tin cá nhân bao gồm họ và tên; tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh, hộ khẩu, dân tộc, nơi thường trú theo giấy khai sinh; Nơi ở hiện nay là nơi học sinh sinh sống và học tập, có thể trùng hoặc không trùng với hộ khẩu thường trú;

Phần “hoàn thành năm học” học sinh nhập năm hoàn thành, ví dụ 2019 “tại trường”: nhập tên trường, ví dụ THCS Hồng Thái.

Hạnh kiểm và học lực lớp 9 được viết theo kết quả ghi trong học bạ năm lớp 9.

Học sinh ký và ghi rõ họ tên vào ô “một kính”.

4. Nguyên tắc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông:

Hồ sơ học sinh tốt nghiệp THPT:

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Bảng điểm học tập (bản gốc); trường hợp làm mất học bạ do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể;

Xem thêm bài viết hay:  Mùng 1 Tết có nên tắm không? Tục lệ tắm lá mùi ngày Tết?

– Giấy xác nhận thừa kế chính sách ưu đãi, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Giấy xác nhận phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS những năm trước:

+ Đối với học sinh đã trở về nơi cư trú sẽ được UBND xã, khu phố, thị trấn hỗ trợ; nếu làm việc trong cơ quan, xí nghiệp thì phụ cấp do cơ quan, xí nghiệp đó trực tiếp quản lý;

+ Đối với học sinh đang chấp hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân thì việc giáo dục tập trung tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục tập trung đối với các đối tượng tệ nạn xã hội do cơ quan quản lý học sinh quyết định.

Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THPT:

– Mỗi cơ sở giáo dục lập danh sách Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập.

Các thành viên của Hội đồng gồm: Chủ tịch là trưởng hoặc phó trưởng phòng đầu tư của Sở Giáo dục, Phó chủ tịch là phó thủ trưởng cơ sở giáo dục, Thư ký là Thư ký Hội đồng trường hoặc Trưởng phòng bộ phận chuyên trách. môn học. , các thành viên gồm toàn thể tổ trưởng chuyên môn, trưởng ban thanh tra nhân dân, tổng giám đốc và toàn thể giáo viên chủ nhiệm lớp 9 năm học 2019-2020. Số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng là một hoặc hai, trường hợp điển hình là trường quá ít nên không có Phó Chủ tịch. Thành viên hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở là những người có tư cách đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và trách nhiệm cao.

Lập danh sách học sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT:

– Đối với học sinh lớp 9 đang học tại CSGD: Thủ trưởng CSGD chịu trách nhiệm tổng hợp đầy đủ hồ sơ. Nếu còn thiếu các giấy tờ thì phải thông báo cho học sinh biết trước 15 ngày, trước ngày làm việc của Hội đồng xét công nhận giáo dục trường trung học để học sinh hoàn thiện hồ sơ.

– Đối với học sinh chưa tốt nghiệp THCS những năm trước: Thủ trưởng cơ sở giáo dục thông báo công khai tại cơ sở giáo dục trước phiên họp của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT 30 ngày để làm việc trong thời hạn 30 ngày. 30 ngày. học sinh có thể được coi là học sinh tốt nghiệp trung học. Những người đang xét tốt nghiệp THCS phải làm hồ sơ và chuẩn bị sẵn sàng để dự thi (nếu thi văn hóa).

– Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ sở giáo dục lập danh sách học sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 2, gồm 3 loại).

Các số liệu chính sách ưu tiên, khuyến khích:

Xem thêm bài viết hay:  Mẹo CSS mà mọi lập trình viên đều cần biết

– Đối với học sinh là người tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể chất và tinh thần, bị nhiễm chất độc hóa học: phải có giấy của Giám đốc bệnh viện hoặc Trung tâm y tế cấp huyện xác nhận đủ sức khỏe. đảm bảo. ảnh hưởng đến khả năng học tập;

– Đối với trẻ mồ côi không nơi nương tựa thuộc diện hộ nghèo do Nhà nước quy định: phải có giấy xác nhận của UBND khu phố hoặc của đại bộ phận dân cư.

Điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT:

Đối với học sinh tốt nghiệp THPT lần đầu:

+ Điều kiện: có đủ hồ sơ tốt nghiệp THPT;

+ Tiêu chuẩn:

Hạnh kiểm cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, xếp loại hạnh kiểm;

Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc diện chính sách ưu tiên, khuyến khích;

Xếp loại học lực yếu nhưng có điểm trung bình các môn từ 3,5 trở lên, trong đó môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

– Đối với học sinh chưa tốt nghiệp trong kỳ xét tốt nghiệp THPT trước đó:

+ Điều kiện: Học sinh viết đơn xin xác nhận tốt nghiệp THPT (Mẫu 1); nộp đơn, hồ sơ chậm nhất trước ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại cơ sở giáo dục đã học hoặc cơ sở giáo dục nơi người đó cư trú.

+ Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đối với từng trường hợp:

Những học sinh chưa được xét công nhận tốt nghiệp THCS hoặc đã được xét nhưng chưa được xét công nhận tốt nghiệp THCS hoặc chưa được xét công nhận tốt nghiệp THCS do nghỉ học trên 45 tiết phải dự buổi bình xét. Toán, Ngữ văn theo chương trình lớp 9; nếu tổng điểm trung bình của 2 bài thi đạt từ 5,0 trở lên (không có bài thi nào bị điểm 0) thì được xác nhận tốt nghiệp THPT;

Học sinh không dự thi hoặc xét tốt nghiệp THCS do học lực kém hoặc xếp loại kém được chọn 1 môn hoặc một số môn có điểm trung bình cả năm lớp 9 dưới đây. 5,0 hoặc không đạt trong đợt xét duyệt do cơ sở giáo dục tổ chức. Căn cứ kết quả rà soát, cơ sở giáo dục xếp loại học lực, nếu xếp loại học lực từ trung bình trở lên thì được công nhận tốt nghiệp THCS;

Những học sinh không được công nhận tốt nghiệp THCS vì lý do hạnh kiểm phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú xác nhận là học sinh tiến bộ, có tư cách đạo đức tốt.

+ Đối với học sinh thuộc diện thi văn hóa: Cơ sở giáo dục nhận hồ sơ phải hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi phù hợp, thông báo lịch thi và tổ chức thi. Thời gian làm bài: Thời gian làm bài của hai môn Văn và Toán là 90 phút, các môn còn lại là 45 phút. Nội dung và mức độ tương đương với đề thi vào lớp 9, 10 của trường. Các bài kiểm tra, bài làm của học sinh và điểm thi (có xác nhận của Hiệu trưởng) phải được lưu giữ theo quy định hiện hành (cho đến khi xét tốt nghiệp năm sau).

Xem thêm bài viết hay:  Quyết định 1380/QĐ-TTg

+ Đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập: Xét tốt nghiệp theo hướng tạo động lực, khuyến khích sự quyết tâm, cầu tiến và đảm bảo quyền lợi của học sinh. Việc xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp đối với học sinh khuyết tật cấp trung học cơ sở được thực hiện theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xe lửa. Smart – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính về việc quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo Hiệu trưởng trường THCS căn cứ kết quả học tập các môn học và hoạt động giáo dục của người khuyết tật để xét thăng hạng. Mỗi lớp. . Xếp lớp hoặc xác nhận tốt nghiệp THCS đối với người khuyết tật học chương trình phổ thông hoặc căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục riêng đối với người khuyết tật không hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông để xét lên lớp hoặc xác nhận tốt nghiệp THCS. tốt nghiệp

+ Đối với học sinh theo mô hình trường học mới: Thay đổi cách xếp loại học sinh theo mô hình trường học mới sang cách xếp loại quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Chính phủ. Công tác giáo dục, rèn luyện và cho học sinh ra trường theo mô hình trường học mới được cụ thể hóa tại Công văn số.

Bạn xem bài Mẫu đơn xét tốt nghiệp THPT mới nhất Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Mẫu đơn xét tốt nghiệp THPT mới nhất bên dưới để imperialhotelschool.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: imperialhotelschool.edu.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS mới nhất hiện nay có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS mới nhất hiện nay bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn củaTrường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS mới nhất hiện nay của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận