Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất Trong imperialhotelschool.edu.vn

Vấn đề pháp lý cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô? Hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm những gì? Hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô? Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô?

Hoạt động kinh doanh nhập khẩu ô tô của doanh nghiệp bắt buộc phải được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động xin giấy phép cũng phải thông qua các thủ tục pháp lý, tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp khi xin giấy phép thì làm mất hoặc hư hỏng giấy phép nên chủ thể không phải thực hiện. Xin giấy phép. gia hạn giấy phép kinh doanh. Trong phạm vi bài viết dưới đây, tác giả sẽ hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Pháp lý cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô?

Ô tô con là loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và xe máy chuyên dùng, được định nghĩa tại TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ – Loại – Thuật ngữ và khái niệm; TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ – Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng và loại ô tô phù hợp.

Quy định chung đối với hoạt động kinh doanh nhập khẩu ô tô: Chỉ doanh nghiệp mới được xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô; Doanh nghiệp được nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp Giấy phép nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định này. Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải tuân thủ các quy định về quản lý nhập khẩu ô tô tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp phải đáp ứng 2 điều kiện: (1) Có xe bảo hành, bảo dưỡng thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng hoặc theo hệ thống. Hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định tại điều này. mệnh lệnh

(2) Có văn bản hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được ủy quyền thay mặt nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

Thẩm quyền trả lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: Bộ Công Thương.

Các loại ô tô sau đây không thuộc diện quy định về điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô:

– Phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xem thêm bài viết hay:  Học lập trình với scratch – Những lợi ích về tư duy khi cho trẻ học lập trình Scratch?

– Đối với hình thức tạm tiếp nhận các nhân vật được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định riêng;

– Thuộc về quà biếu, quà tặng, động sản; hàng phụ trợ nước ngoài; phục vụ nghiên cứu khoa học;

– Phục vụ các mục tiêu cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

– Theo loại hình tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu; gửi kho liên kết; quá cảnh;

– Không tham gia các phương tiện giao thông công cộng, chỉ hành động trong phạm vi hẹp;

– Ô tô chuyên dùng, ô tô khách chuyên dùng và toa xe chở hàng chuyên dùng theo quy định tại TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ – Loại – Tình trạng và khái niệm;

TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ – Oto – Phân loại theo mục đích sử dụng.

Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: bị mất, bị hỏng.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: 01 bản chính.

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc phương tiện phù hợp khác đến Bộ Công Thương;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp với quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo quy định. . ;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ xem xét trả lại Giấy phép nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp lại Giấy phép, Bộ Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi được cấp lại Giấy phép kinh doanh xe ô tô nhập khẩu, doanh nghiệp có trách nhiệm:

– Duy trì các điều kiện thương mại và đảm bảo thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi và triệu hồi ô tô nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giao cho bên mua các tài liệu, giấy tờ sau:

+ Sách hướng dẫn ô tô bằng tiếng Việt của nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài hoặc được dịch ra tiếng Việt từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài;

+ Sổ bảo hành ghi rõ thông tin về thời hạn, điều kiện bảo hành; chu kỳ và nội dung bảo trì; địa chỉ bảo hành, bảo trì và các thông tin cần thiết khác cho việc bảo hành, bảo trì.

– Báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 01 hàng năm về tình hình nhập khẩu ô tô của năm trước (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).

Xem thêm bài viết hay:  Top 5 món quà tặng tân gia cho sếp sang trọng, ý nghĩa

2. Hồ sơ cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm những gì?

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là văn bản của doanh nghiệp gửi Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng hoặc bị mất.

Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô dùng để bày tỏ nguyện vọng của doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền về việc muốn được cấp lại giấy phép kinh doanh, là cơ sở để Bộ Công Thương cấp. quản lý. quản lý tình hình kinh doanh ô tô nhập khẩu trong nước.

3. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /

…(1)…………., ngày……tháng……. năm…………

HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH XE

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên doanh nghiệp…….(2)…………

Địa chỉ trụ sở chính:……………(3)…………

Điện thoại:…………..Fax:…………Email……..

Người liên hệ:…….(4)………….Chức danh:…………….Điện thoại:……………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc văn bản pháp lý tương đương) số…………..cấp ngày……………..……tháng………….

Giấy phép nhập khẩu xe ô tô được cấp số… ngày… tháng…

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

2. Lý do cấp lại:

3. Hồ sơ kèm theo:

……………….(tên doanh nghiệp) xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu . thực hiện dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng phương tiện và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

(1) Người nộp đơn phải ghi rõ nơi và ngày nộp đơn, ví dụ: Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021.

(2) Tên doanh nghiệp được đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ví dụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Long.

(3) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải ghi rõ số nhà, tên đường, khu phố, quận, khu đô thị, ví dụ: số nhà 6, đường Nguyễn Văn Trỗi, Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội . .

– Điện thoại: Số điện thoại liên lạc thường xuyên hoặc đường dây điện thoại cơ quan, địa chỉ email cơ quan, số fax.

(4) Ghi tên người liên hệ, thường là người đại diện theo pháp luật, ghi rõ chức vụ là giám đốc, phó giám đốc, v.v.

– Người nộp đơn ghi rõ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm số, cơ quan cấp, thời hạn cấp.

– Lý do cấp lại: bị mất, bị hỏng.

– Các giấy tờ bổ sung (nếu có).

– Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên, sử dụng con dấu riêng của doanh nghiệp để đóng dấu.

Xem thêm bài viết hay:  192.168.1.1 là gì? Để làm gì? và cách truy cập 192.168.1.1

Dưới đây là mẫu giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô có giá trị trong các trường hợp thực tế và pháp luật, cũng như so sánh giữa giấy phép cũ và giấy phép cấp lại.

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /

…………., ngày……. năm…………

GIẤY PHÉP THƯƠNG MẠI NHẬP KHẨU Ô TÔ

Căn cứ Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định hiệu lực, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

– Căn cứ Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô;

– Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô số… ngày…… của…. (tên doanh nghiệp nhập khẩu),

Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

– Tên công ty:…….

– Địa chỉ:……………Điện thoại:…………Fax:.. …Email:…………..

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) số…………..do…………..tháng…….……cấp.

– Địa chỉ cơ sở bảo hành, bảo trì ………….. điện thoại………….

II. GIẤY PHÉP

……. (tên doanh nghiệp) được nhập khẩu các loại xe ô tô sau:

loại ghi lại chưa sử dụng được sử dụng Ghi chú
1. ô tô
2. Xe khách
3. Xe tải

…………….. (tên doanh nghiệp) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh bảo hành, sửa chữa ô tô dịch vụ bảo trì

III. GIẤY PHÉP NÀY CÓ HIỆU LỰC VÀO NGÀY KÝ.

Người nhận:

-…….…;

-………….;

– Lưu: VT,…….

(Chức vụ, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bạn xem bài Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất bên dưới để imperialhotelschool.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: imperialhotelschool.edu.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn củaTrường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận