Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất Trong imperialhotelschool.edu.vn

Các vấn đề pháp lý trong việc cấp, gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô? Hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm những gì? Hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô? Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô ?

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô và đáp ứng đủ các điều kiện thì được kinh doanh nhập khẩu ô tô. Tương tự, có thể thấy giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là căn cứ để xác định doanh nghiệp có tuân thủ pháp luật hay không. Nội dung đăng ký trong Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khi có sự thay đổi về nội dung, doanh nghiệp phải làm công văn đề nghị gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. ô tô tự động. Nhập khẩu xe cho cơ quan có thẩm quyền.

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cấp, đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô?

Ô tô con là loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và xe máy chuyên dùng được định nghĩa tại TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ – Chủng loại – Thuật ngữ và khái niệm; TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ – Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng và loại ô tô phù hợp.

Ô tô nhập khẩu với mục đích sau đây không thuộc đối tượng áp dụng quy định về điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô:

– Phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

– Đối với hình thức tạm tiếp nhận các nhân vật được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định riêng;

– Thuộc về quà biếu, quà tặng, động sản; hàng phụ trợ nước ngoài; phục vụ nghiên cứu khoa học;

– Phục vụ các mục tiêu cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

– Theo loại hình tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu; gửi kho liên kết; quá cảnh;

– Không tham gia các phương tiện giao thông công cộng, chỉ hành động trong phạm vi hẹp;

– Ô tô chuyên dùng, ô tô khách chuyên dùng và toa xe chở hàng chuyên dùng được quy định tại TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ – Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng.

Yêu cầu chung đối với hoạt động kinh doanh ô tô nhập khẩu:

– Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Nói cách khác, doanh nghiệp là đối tượng duy nhất được xem xét cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Xem thêm bài viết hay:  Ninite là gì? Cách cài phần mềm tự động bằng Ninite

– Doanh nghiệp được phép nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp Giấy phép nhập khẩu ô tô.

Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải tuân thủ các quy định về quản lý nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô:

Có giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng đối với xe thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hoặc thuộc mạng lưới đại lý ủy quyền của doanh nghiệp phục vụ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Có văn bản hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được ủy quyền thay mặt nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

Cơ quan có thẩm quyền cấp, đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: Bộ Công Thương.

Trường hợp đề nghị gia hạn: có sự thay đổi về nội dung thông tin ghi trong Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Hồ sơ gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: 01 bản chính;

– Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: 01 bản chụp;

– Các bài báo, tài liệu có liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

Thủ tục cấp, gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

– Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc phương tiện phù hợp khác đến Bộ Công Thương;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp với quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo quy định. . ;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp, gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương sẽ thông báo thời điểm xác minh tính xác thực của các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này. Thời hạn rà soát không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả rà soát, Bộ Công Thương sẽ xem xét cấp, gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp phải nộp lại bản chính Giấy phép đã cấp lần trước cho Bộ Công Thương.

Bị đình chỉ Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trong các trường hợp sau:

Xem thêm bài viết hay:  Sức hút về công việc của Freelancer IT

– Không thực hiện trách nhiệm bảo hành, triệu hồi, triệu hồi ô tô nhập khẩu;

– Không cấp phát hoặc cấp phát không đầy đủ, xác thực tài liệu hướng dẫn sử dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

– Không phát sổ bảo hành hoặc phát các điều kiện bảo hành thấp hơn các điều kiện quy định tại Nghị định này;

– Không báo cáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ sau khi đã bị Bộ Công Thương cảnh báo bằng văn bản.

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bị thu hồi trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp nộp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đã được cấp;

– Giải thể, vỡ nợ theo quy định của pháp luật;

– Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

– Cung cấp thông tin gian dối hoặc giả mạo hồ sơ để được cấp giấy phép nhập khẩu ô tô;

– Cho thuê, mượn, tự ý sửa đổi nội dung Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

– Không duy trì các điều kiện về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng quy định tại Nghị định này trong quá trình nhập khẩu ô tô thương mại;

– Không hoạt động kinh doanh trong 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

– Không hoàn thành việc khắc phục hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày bị đình chỉ Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm những gì?

Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là văn bản do doanh nghiệp gửi đến Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin do doanh nghiệp kê khai. giấy phép nhập khẩu ô tô.

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là văn bản thể hiện nguyện vọng của doanh nghiệp đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, đổi Giấy phép, là cơ sở để Bộ Công Thương quản lý hoạt động kinh doanh. Dân tộc

3. Hồ sơ cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…..(1)…….., ngày……tháng……. năm…………

HỒ SƠ ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH XE

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên doanh nghiệp:……………(2)…………

Địa chỉ trụ sở chính:…………..(3)…………..

Điện thoại:………….Fax:…………..Email……..

Người liên hệ:…………(4)……………..Chức vụ:………….Điện thoại:…………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc văn bản pháp lý tương đương) số…………..cấp ngày……………..……tháng……………….

Giấy phép nhập khẩu ô tô số …………. tháng ngày năm….

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp, gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô với các nội dung sau:

a) Thông tin cũ:…….

b) Thông tin mới:…………..

Xem thêm bài viết hay:  4 ứng dụng gặp ông già Noel hay nhất dành cho trẻ em

2. Lý do điều chỉnh:

3. Hồ sơ kèm theo:

……………….(tên doanh nghiệp) xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu . thực hiện dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng phương tiện và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

(1) Người nộp đơn điền họ tên, ngày, tháng, năm nộp đơn, Ví dụ: Hanoi, April 14, 2021.

(2) Tên doanh nghiệp được đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ví dụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Long.

(3) Trong đơn phải ghi rõ địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số nhà, tên đường, khu phố, quận, huyện, thị xã, thành phố. Đơn cử như số nhà 6 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(4) Ghi tên người liên hệ, thường là người đại diện theo pháp luật, ghi rõ chức vụ là giám đốc, phó giám đốc, v.v.

– Người nộp đơn ghi rõ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm số, cơ quan cấp, thời hạn cấp.

– Thông tin cũ được ghi theo giấy phép nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng.

– Thông tin mới được ghi theo mẫu như hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu ô tô.

– Ghi rõ lý do điều chỉnh nội dung: Có thể do nhu cầu công việc thay đổi.

– Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên, sử dụng con dấu riêng của doanh nghiệp để đóng dấu.

Bạn xem bài Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất bên dưới để imperialhotelschool.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: imperialhotelschool.edu.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn củaTrường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận