Luân chuyển là gì? Phân biệt chi tiết luân chuyển và điều động

Trong quá trình công tác, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch cán bộ, công chức được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Theo đó, luân chuyển là gì?

luân chuyển là gì?

Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được điều động hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại theo yêu cầu. nhiệm vụ (theo Khoản 11 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008).

Trong đó,

Việc luân chuyển cán bộ được thực hiện trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động, luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Việc luân chuyển công chức được thực hiện trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước. , các tổ chức chính trị xã hội.

Theo đó, việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch.

luân chuyển là gì? Phân biệt quay và điều động chi tiết nhất (Hình ảnh minh họa)

Xem thêm bài viết hay:  Án treo là gì? Điều kiện hưởng án treo là gì?

Phân biệt giữa quay và điều động

Tiêu chuẩn

Vòng xoay

cơ động

Ý tưởng

Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được điều động hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại theo yêu cầu nhiệm vụ. (Khoản 11 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008)

Việc cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền quyết định thuyên chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác (Khoản 10 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức). 2008)

Môn học

quan chức

quan chức

Chủ thể có thẩm quyền luân chuyển, điều động

Theo quy định về phân cấp quản lý của Đảng và pháp luật. (Khoản 1 Điều 57 Nghị định 138/2020/NĐ-CP)

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị. (Khoản 2 Điều 26 Nghị định 138/2020/NĐ-CP)

điều kiện thực hiện

– Theo yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động trong hệ thống cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (Khoản 1 Điều 26 Luật Cán bộ, công chức). văn phòng 2008)

– Theo yêu cầu của nhiệm vụ, lập kế hoạch, phương án sử dụng công chứcCông chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (Khoản 1 Điều 52 Luật Cán bộ, công chức 2008).

– Theo yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động trong hệ thống cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (khoản 1 Điều 26 Luật Cán bộ, công chức). văn phòng 2008)

– Theo yêu cầu nhiệm vụ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức (Khoản 1 Điều 52 Luật Cán bộ, công chức 2008)

Khoảng thời gian

Không xác định

Không xác định

Phân công nhiệm vụ

Cán bộ, công chức được thuyên chuyển phải phục tùng sự phân công, quản lý công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đi.

Cán bộ, công chức được cử đi phải chịu sự phân công, quản lý công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình được cử đi.

Trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác

Đơn vị sự nghiệp công lập nơi cán bộ, công chức được chuyển đến có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của cán bộ, công chức được chuyển đến.

Đơn vị sự nghiệp công lập cử cán bộ, công chức có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của cán bộ, công chức được cử đi.

Trở về đơn vị công tác cũ

Không có quy định

Không có quy định

Đối tượng không thể di chuyển hoặc xoay

Không có quy định

Không có quy định

Xem thêm bài viết hay:  Lễ phạt mộc là gì?

Đây là câu trả lời cho câu hỏi luân chuyển là gì? Phân biệt giữa quay và điều động. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ, xin vui lòng gửi câu hỏi của bạn ở đây. Các chuyên gia pháp lý của hieuluat.vn sẽ hỗ trợ bạn giải đáp trong vòng 24 giờ làm việcnếu câu hỏi có đầy đủ thông tin.

Xem thêm…

Bạn thấy bài viết Luân chuyển là gì? Phân biệt chi tiết luân chuyển và điều động có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Luân chuyển là gì? Phân biệt chi tiết luân chuyển và điều động bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Luân chuyển là gì? Phân biệt chi tiết luân chuyển và điều động của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận