Khiếu nại là gì? Có thể khiếu nại bằng những hình thức nào?

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của mọi công dân Việt Nam, được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm. Vậy, khiếu nại được hiểu cụ thể như thế nào?

Khiếu nại là gì?

Tại Điều 2 Luật Khiếu nại 2011:

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. , của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức. .

Như vậy, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước là trái pháp luật, vi phạm pháp luật. quyền và lợi ích hợp pháp của mình, công dân có quyền khiếu nại.


Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của mọi công dân Việt Nam. (Hình minh họa)

Tôi có thể khiếu nại như thế nào?

Căn cứ Điều 8 Luật Khiếu nại, việc khiếu nại có thể được thực hiện thông qua hai hình thức: bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

1. Khiếu nại theo đơn

Nếu khiếu nại bằng văn bản, khiếu nại phải viết r:

– Ngày, tháng, năm khiếu nại;

– Tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

– Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại

– Đơn yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

Khiếu nại phải được người khiếu nại ký tên hoặc lập chỉ mục.

2. Khiếu nại trực tiếp

Nếu khiếu nại đến trực tiếp thì người nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn hoặc người nhận ghi đơn khiếu nại vào văn bản, sau đó yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ để xác nhận việc khiếu nại. bằng văn bản, trong đó nêu rõ nội dung theo quy định đối với khiếu nại bằng văn bản.

Xem thêm bài viết hay:  Lỗi Destination Host Unreachable Là Gì, Cách Khắc Phục

Trường hợp nhiều người phàn nàn về cùng một nội dunglàm như sau:

– Khiếu nại trực tiếp: Cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người nhận đơn khiếu nại ghi đơn khiếu nại, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định đối với đơn khiếu nại.

– Đơn khiếu nại bằng văn bản: đơn phải trình bày rõ nội dung theo quy định đối với đơn khiếu nại bằng văn bản, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử đại diện trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết. giải quyết khiếu nại;

Trường hợp khiếu nại thông qua người đại diện thì người đại diện đó phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện việc khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại. .

Thời hiệu khiếu nại là bao lâu?

Điều 9 Luật Khiếu nại 2011 quy định thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thể thực hiện quyền khiếu nại của mình theo thời hiệu vì những lý do như ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở xa hoặc những trở ngại khách quan khác mà thời gian có thể trở nên khó khăn. . Băn khoăn đó không tính vào thời hiệu kháng cáo.

Bên cạnh đó, tại Khoản 6 Điều 11 Luật Khiếu nại 2011 quy định “thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng” là một trong những trường hợp không được thụ lý giải quyết.

Như vậy, thời hiệu khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt hoặc biết được quyết định xử phạt, nghĩa là không phải kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Điều này cũng quy định thời hạn để tính thời hiệu khiếu nại là “ngày” nên thời hạn 90 ngày đó sẽ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc thứ bảy, chủ nhật.

Còn những khiếu nại khác thì sao?

Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận và bảo đảm. Sự phát triển của pháp luật cũng như yêu cầu của thực tiễn, có sự phân biệt rõ ràng giữa khiếu nại và tố cáo. Hiện nay đã có Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố cáo 2011 (được thay thế bằng Luật Tố cáo 2018). Vậy hai cái này khác nhau như thế nào?

Xem thêm bài viết hay:  Nền Văn Học Hướng Về đại Chúng Là Gì?

Hình thức

Than phiền

tố cáo

Môn học

người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

Chủ thể tố cáo chỉ có thể là cá nhân (Khoản 4 Điều 2 Luật Tố cáo).

Môn học

Đối tượng khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Tố cáo có đối tượng rộng hơn, đó là hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước. của công dân, cơ quan, tổ chức.

Mục đích

Hướng tới bảo vệ, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại

không chỉ bảo vệ, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo mà còn hướng tới lợi ích của Nhà nước và xã hội.

cách thực hiện

Người khiếu nại yêu cầu người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính…

Người tố cáo có trách nhiệm báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện giải pháp

Xác minh kết luận, quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại

Người giải quyết tố cáo xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm.

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại?

Điều 12 Luật Khiếu nại quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại như sau:

Quyền của người khiếu nại có thể bao gồm:

– Phàn nàn chính mình.

– Bạn có thể nhờ luật sư tư vấn pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư thực hiện việc khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại.

Ngoài ra, người khiếu nại còn được biết, đọc, sao chụp, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; được trả lời bằng văn bản về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại và được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của mình; được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; …

– Ngoài các quyền trên, người khiếu nại còn có các nghĩa vụ sau: Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết; trình bày trung thực sự việc, đưa ra dẫn chứng về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; nghiêm chỉnh chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật…

Thủ tục giải quyết khiếu nại

Được quy định cụ thể tại Chương IV Nghị định 124/2020/NĐ-CP, bao gồm 3 bước sau:

Bước 1 – Thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại

Bước 2 – Xác minh nội dung khiếu nại

Bước 3 – Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại và lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại

Dưới đây là câu trả lời cho khiếu nại là gì? Nếu còn thắc mắc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

Bạn thấy bài viết Khiếu nại là gì? Có thể khiếu nại bằng những hình thức nào? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Khiếu nại là gì? Có thể khiếu nại bằng những hình thức nào? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Khiếu nại là gì? Có thể khiếu nại bằng những hình thức nào? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận