Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí

Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Hình ảnh về: Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Video về: Kể lại câu nói của Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Wiki về Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí -

Mời các bạn cùng đọc bài Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong đại thắng quân Thanh. Đây sẽ là bài văn giúp các em học và hiểu rõ hơn về thể loại chương hồi.

Chủ đề: Thuật lại câu nói của Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Mục lục bài viết:
1. Lập dàn ý
2. Bài mẫu số 1
3. Bài mẫu số 2
4. Bài mẫu số 3

Thuật lại câu nói của Hoàng Lê Nhất Thống Chí

I. Lập dàn ý Kể lại đoạn văn Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Chuẩn)

1. Mở bài

Về tác giả, tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí, trích hồi thứ 14: Đánh tan Ngọc Hồi, quân Thanh thua trận, bỏ Thăng Long, Chiêu Thống chạy thoát.

2. Cơ thể

– Quân Thanh chiếm Thăng Long, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi:
+ Vua Nguyễn Huệ đã hành động mạnh mẽ, dứt khoát.
+ Khi nghe tin giặc chiếm Thăng Long, ông không hề nao núng mà đích thân dẫn quân ra đánh.
+ Đầu óc minh mẫn, nhạy bén có thể làm được nhiều việc lớn chỉ trong một tháng.

– Cuộc hành quân thần tốc và chiến công hiển hách của vua Quang Trung:
+ Hoàng đế Quang Trung dũng cảm khi ra trận, điều binh như một vị thần.
+ Ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa, người chỉ huy chiến dịch thực sự.

– Sự thất bại to lớn của các tướng nhà Thanh và thân phận khốn cùng của vua tôi Lê Chiêu Thống:
+ Quân Tây Sơn đánh đến nơi, các tướng sợ mất mật, quân xung trận xin đầu hàng hoặc bỏ chạy.
+ Lê Chiêu Thống và những thuộc hạ trung thành đã đặt số phận dân tộc và quân xâm lược, chịu số phận bi thảm của kẻ thua cuộc.

3. Kết luận

Nêu cảm nhận của em về hình tượng người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ và đại bại quân Thanh cũng như số phận bi thảm của Lê Chiêu Thống.

II. Bài văn mẫu Kể ​​lại một đoạn thơ của Hoàng Lê Nhất Thống Chí

1. Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí văn mẫu 1 (Chuẩn)

Khi nghe tin quân Thanh đã chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ giận lắm, tập hợp các tướng sĩ tự mình đi, nhưng được triều đình khuyên nên bỏ kẻ phản bội, để giữ lòng dân nên đã đem quân. . hành quân dẹp loạn. ngoài Bắc. Nghe vậy, vua Bắc Bình liền dựng đàn hạc trên núi Thùng, tế trời đất rồi lên ngôi lấy niên hiệu là Quang Trung. Sau lễ ban lệnh, ngày 25 tháng 12 năm 1788 (âm lịch). Chỉ trong vòng một tháng xuất quân ra Bắc, trên đường đi Nguyễn Huệ đã lập được nhiều việc lớn như: tuyển quân, chiêu binh, mở cuộc duyệt binh lớn ở Nghệ An, bày mưu đánh giặc, bày kế đối phó. với nhà Thanh. sau chiến thắng. Vua không nhận lính ở Nghệ An:

Xem thêm bài viết hay:  Khu cắm trại Hồ Trị An – Địa điểm “bung xõa” lý tưởng cùng hội bạn

– Quân Thanh kéo sang xâm lược, lấy Nam làm quận. Để phá tan những thủ đoạn thâm độc của chúng, hãy cùng tôi chung sức, đồng lòng để làm nên đại nghĩa.

Bấy giờ, đêm 30 tháng Chạp, khi tiến quân ra Thăng Long, vua Quang Trung tổ chức nghĩa quân, dẫn quân tấn công, cưỡi voi giục giã, xông pha, bày mưu tính kế. Dưới sự lãnh đạo tài tình của vua Quang Trung, nghĩa quân đã áp đảo quân địch, bắt sống trinh sát địch ở Phú Xuyên, bao vây làng Hạ Hồi, phá đồn Ngọc Hồi, quân ta tấn công khiến quân địch khiếp sợ. . Các tướng sợ mất mật, tìm đường chạy thoát, quân xin hàng giẫm đạp lên nhau, quân lính các trại nghe tin hoảng sợ bỏ chạy. Vua Lê Chiêu Thống và bọn quan lại bán nước phải bán thân, bán mạng, cướp thuyền của dân để qua sông, chết đói mấy ngày mới thoát nạn.

Cuối cùng, quân Tây Sơn đại thắng, vừa đánh đuổi quân Thanh, vừa bình định bọn vua quan phản quốc, hại dân. Chiến công hiển hách của vua Quang Trung là niềm tự hào to lớn của cả dân tộc.

2. Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí Văn mẫu 2 (Chuẩn)

Tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí của nhóm Ngô Gia Văn người Trung Quốc có tổng cộng 17 suất. Những tập phim này không chỉ nói về sự thống nhất của nhà Lê mà còn trình bày giai đoạn lịch sử đầy biến động của xã hội phong kiến ​​Việt Nam trong ba mươi năm cuối thế kỷ 18 và vài năm đầu thế kỷ 19. Tiêu biểu nhất là hồi thứ 14 với sự kiện vua Quang Trung đánh tan quân Thanh.

Ngay sau khi quân Thanh chiếm thành Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi và quyết định thân chinh dẫn quân ra Bắc đánh giặc. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Nguyễn Huệ đã nhanh chóng sẵn sàng cho cuộc khởi nghĩa. Sau lễ tiến quân ra Bắc, Nguyễn Huệ đã gặp một bộ ba ở huyện La Sơn để hỏi ý kiến. Được sự tán thành của triều cống, Nguyễn Huệ bắt đầu chiêu binh mãi mã và bắt đầu cuộc duyệt binh sẵn sàng tấn công. Nguyễn Huệ vô cùng khôn ngoan, nhạy bén trong việc phân tích thời thế, chiêu binh, khẳng định chủ quyền quốc gia, dẹp giặc, nhắc lại truyền thống cha ông kêu gọi đồng bào. đoàn kết. Với các tướng ở Tam Điệp, nhà vua hiểu rõ ưu khuyết điểm của các tướng và khen ngợi, phê bình đúng người đúng việc. Vua tổ chức yến tiệc chia quân làm ngũ đạo, tối 30 Tết năm 1788, vua nói với quân sĩ:

Xem thêm bài viết hay:  Bạn có an toàn trụ lại không khi nói dối trong ứng tuyển IT?

– Chiến sự gấp rồi, bây giờ ta sẽ cùng ngươi ra Bắc, ngày mồng 7 Tết sau khi vào thành Thăng Long tổ chức tiệc ăn mừng.

Quân Tây Sơn tiến ra Bắc, tan tác, quân phòng thủ xông lên bắt hết quân Thanh do thám ở Phú Xuyên. Sớm ngày mồng 3 năm 1789, khi quân đến làng Hà Hồi, mọi người trong đồn sợ hãi xin đầu hàng. Nguyễn Huệ lấy nước đầy bảng rơm, làm 20 tấm khiên lớn, cứ 10 người mang chữ “tiên” tiến vào pháo đài Ngọc Hồi. Quân Thanh bên trong nổ súng nhưng không trúng ai, vừa phun khói lửa nhưng lại gặp gió Nam, tự hại mình. Quân Thanh chống không nổi, hoảng sợ bỏ chạy, Thái thú treo cổ tự tử, xác toàn thân quân Thanh đại bại. Sau đó, vua Quang Trung tiến quân vào Thăng Long, Tôn Nghị Sĩ đang mải mê yến tiệc, nghe tin sợ mất mật nên cất quân chạy ra Bắc. Quân lính các trại đều hoảng sợ, vua Lê và các cận thần chạy cả ngày không ăn, không nghỉ.

Vua Quang Trung – Nguyễn Huệ quả là anh hùng hào kiệt, như tướng từ trên trời rơi xuống, quân ta cũng vô cùng kiên cường, quyết chiến. Quân và dân ta toàn thắng, chiến thắng oanh liệt, vẻ vang, tự hào muôn đời.

3. Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí Văn mẫu 3 (Chuẩn)

Ngày 24 tháng 12 năm 1788, nghe tin quân Thanh chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ dựng đàn hạc trên núi Bân, tế trời đất rồi lên ngôi. Ngày 25, ông điều quân cả đường biển và đường bộ cùng tiến, ngày 29 ông tiến vào Nghệ An. Tại đây, Nguyễn Huệ đã gặp được vị quan Nguyễn Thiếp, biết chuyến đi này nhất định sẽ thu phục được vua, ông mừng lắm nên tổ chức kén rể. Không lâu sau, có hơn một vạn binh lính tinh nhuệ, tiếp theo là một cuộc duyệt binh lớn chia quân thành bốn phía trước, phía sau, bên trái, bên phải và trung tâm của doanh trại. Vua Quang Trung cưỡi voi vào doanh trại chiêu mộ quân sĩ rằng:

– Nay quân Thanh đem quân xâm lược Thăng Long với thủ đoạn biến nước ta thành quận lỵ của chúng. Hãy cùng tôi đến phương Bắc để đuổi chúng đi.

Hôm sau, vua Quang Trung hạ lệnh hành quân, đến núi Tam Điệp, các tướng đem gươm giáo đến chịu tội, nhưng vua khen, chê rõ, công lao rõ ràng, phải nói là của ông. tài năng. sử dụng binh lính như một vị thần hiếm có. Sau đó, nhà vua mở tiệc chiêu đãi nghĩa quân, tối 30 liền lên đường, hứa ngày mồng 7 Tết sẽ vào kinh thành Thăng Long mở hội. Quân đi đến đâu, quân giặc ập đến đó, cả quân Thanh do thám cũng bị bắt sống. Trong lúc quân Thanh ở đồn Hà Hồi và Ngọc Hồi chưa biết gì thì đêm mùng 3 quân ta đến làng Hà Hồi, quân lính trong đồn sợ hãi đầu hàng, ta lấy được lương thực và vũ khí. Nhà vua ra lệnh đặt một tấm ván lớn bên ngoài phủ rơm rạ và rưới nước lên. Cứ 20 người khiêng di ảnh, xếp chữ Nhất, rạng sáng mùng 5 thì đến đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh không nổ súng, không hút thuốc mà bỏ cuộc, bỏ chạy, dẫm lên nhau mà chết. Quân Thanh đại bại, chạy đi đâu cũng bị voi đuổi. Khi quân ta kéo vào thành, Tôn Nghị Sĩ sợ mất mật, không kịp mặc áo giáp, vua Lê ở trong cung cũng xông vào cướp thuyền của dân lên bờ bắc. Còn đâu tư cách một bậc quân vương khi nước mất nhà tan và chịu chung số phận bi thảm như quân Thanh.

Xem thêm bài viết hay:  Giỏi Văn – Bài văn: Soạn bài: Lượm (1)

——CHẤM DỨT——-

https://thuthuat.taimienphi.vn/ke-lai-doan-trich-hoang-le-nhat-thong-chi-69413n
Các tác giả của Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã tái hiện lại lịch sử dân tộc một cách hào hùng. Là thế hệ sau, bạn sẽ kể lại lịch sử những năm tháng hào hùng ấy như thế nào? Mời các bạn tham khảo các bài viết sau: Đóng vai chú bộ đội kể lại tiết thứ 14 của Hoàng Lê Nhất Thống ChíPhân tích hình tượng vua Quang Trung trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Phân tích nhân vật Quang Trung trong đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống ChíVẻ đẹp của người anh hùng Nguyễn Huệ qua vở diễn thứ mười bốn, Hoàng Lê Nhất Thống Chí.

Xem thêm các bài viết hay về Câu hỏi và trả lời văn học

[rule_{ruleNumber}]

# Kể lại # đoạn # trích dẫn #Hoang #Le #Nhat #Union #Chi

Bạn thấy bài viết Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí bên dưới để Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIALNghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
Nhớ để nguồn: Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí

Viết một bình luận