Hội nghị nhà chung cư là gì? Thành phần tham dự thế nào?

Tại các chung cư vẫn tổ chức họp chung cư để giải quyết một số vướng mắc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được hội nghị nhà chung cư là gì? Mục đích của tổ chức là gì?

Hội nghị nhà chung cư là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 102 Luật Nhà ở 2014 thì hội nghị nhà chung cư được quy định cụ thể như sau:

1. Hội nghị nhà chung cư là cuộc họp của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nếu chủ sở hữu nhà chung cư không tham dự.

2. Hội nghị nhà chung cư được họp để quyết định các nội dung quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 Điều này khi có đủ các điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. củ hành.

Theo quy định tại khoản 3 Điều này, hội nghị nhà chung cư được tổ chức để quyết định các vấn đề sau đây đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu.

Người đầu tiên đề cử, bầu, bãi nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư; phê duyệt, sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Thứ hai, thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị…

Thứ ba, thông qua giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định…

Thứ Tư, quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư không đủ chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư …

Thứ năm, phê duyệt báo cáo tình hình quản lý, vận hành và bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư

Xem thêm bài viết hay:  4 Cách Dùng Từ Like For Like Là Gì Trong Tiếng Anh? Nó Tác Động Thế Nào Đến Nội Dung Trong Facebook

Thứ sáu là quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

– Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì họp nhà chung cư để quyết định các vấn đề thứ nhất, thứ hai và thứ sáu nêu trên.

Mọi quyết định của Hội nghị nhà chung cư về các vấn đề quy định được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng biểu quyết / biểu quyết và được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên chủ trì cuộc họp. và thư ký cuộc họp hội nghị nhà chung cư.

Điều 12 Mục 1 Chương III của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016 / TT-BXD hướng dẫn hội nghị nhà chung cư như sau:

– Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu: Hội nghị nhà chung cư là hội nghị đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

– Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu: Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư hoặc người đang sử dụng nếu các chủ sở hữu không tham dự.

Như vậy, có thể thấy, hội nghị nhà chung cư là cuộc họp của các chủ sở hữu nhà chung cư để trao đổi về các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành nhà chung cư theo quy định nêu trên.

Thành phần dự hội nghị nhà chung cư

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016 / TT-BXD đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 06/2019 / TT-BXD quy định đối với người tham gia và biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư. Đặc biệt:

– Đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu

Xem thêm bài viết hay:  Đuôi Img Là Gì - Img Phần Mở Rộng Tập Tin

Những người tham dự bao gồm:

+ Đại diện chủ sở hữu,

+ Người sử dụng nhà chung cư

+ Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư.

– Đối với các khu chung cư, khu chung cư có nhiều chủ sở hữu

Thành phần tham dự hội nghị nhà chung cư như sau:

+ Tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, thành phần tham dự gồm:

Đại diện chủ đầu tư, đại diện chủ sở hữu căn hộ nhận bàn giao, đại diện đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (nếu có) và mời đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Trường hợp họp nhà chung cư bất thường và hội nghị nhà chung cư thường niên thì thành phần tham dự gồm:

Đại diện chủ sở hữu căn hộ nhận bàn giao, đại diện chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư còn diện tích trong nhà chung cư), đại diện đơn vị quản lý vận hành (nếu nhà chung cư phải thuê đơn vị ở) . quản lý vận hành) và mời đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, có thể thấy, thành phần tham dự hội nghị nhà chung cư tùy thuộc vào việc nhà chung cư có một hoặc nhiều chủ sở hữu.

Trường hợp là nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì tùy theo hình thức họp nhà chung cư lần đầu, họp nhà chung cư bất thường hay họp thường niên.

Họp nhà chung cư bất thường là gì?

Theo quy định tại Điều 14 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, cuộc họp nhà chung cư bất thường được tổ chức khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Bầu thay thế Trưởng ban, Phó Trưởng ban do bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc chết, mất tích.

Xem thêm bài viết hay:  Mèo Simmy tên thật là gì? Tiểu sử về Mèo Simmy

Tuy nhiên, đối với trường hợp thay Phó BQT làm đại diện chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác tiếp quản, không phải tổ chức họp nhà chung cư bất thường.

– Miễn nhiệm / bãi nhiệm tất cả thành viên Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới.

– Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là trưởng ban, phó ban do miễn nhiệm, cách chức … trong trường hợp đã lấy ý kiến ​​của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý. .

– Ban quản trị nhà chung cư đề xuất thay đơn vị quản lý vận hành hoặc điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

– Các trường hợp khác nếu có đơn của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ nhận bàn giao.

Đây là câu trả lời cho Hội nghị nhà chung cư là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Hội nghị nhà chung cư lần 2 tổ chức khi nào?

Bạn thấy bài viết Hội nghị nhà chung cư là gì? Thành phần tham dự thế nào? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hội nghị nhà chung cư là gì? Thành phần tham dự thế nào? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Hội nghị nhà chung cư là gì? Thành phần tham dự thế nào? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận