Hãy nhận xét xu hướng đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10

Nhận xét về xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển | địa lý 10

Image about: Nhận xét về xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển | địa lý 10

Video về: Nhận xét xu hướng đô thị hóa của các nước đang phát triển | địa lý 10

Wiki trên Hãy bình luận về các xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển | địa lý 10

Hãy nhận xét xu thế đô thị hoá các nước đang tăng trưởng | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, bảng 2.10, nhận xét xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển.

Câu trả lời:

Xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển:

– Số dân đô thị và số đô thị lớn và cực lớn tiếp tục tăng: Dân số đô thị tiếp tục tăng ở các nước đang phát triển, nhưng tốc độ gia tăng dân số đô thị có xu hướng giảm dần. Nếu như năm 2020, nhóm các nước đang phát triển có 65 đô thị lớn và cực lớn thì dự đoán đến năm 2030 sẽ tăng lên 86 đô thị và năm 2015 là 98 đô thị.

– Tăng trưởng các thành phố vừa và nhỏ: Nhằm giảm áp lực dân số, tạo việc làm và đảm bảo chất lượng môi trường của các thành phố lớn và siêu đô thị, các nước đang phát triển sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng. các thành phố vừa và nhỏ, các đô thị vệ tinh xung quanh các thành phố lớn.

– Cải tạo, nâng cấp đô thị, tăng trưởng đô thị sinh thái: Hiện đại hóa và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị như cấp thoát nước, xử lý rác thải, xây dựng cảnh quan đô thị. Theo hướng thân thiện với môi trường, ngày càng có nhiều đô thị xanh, sinh thái được xây dựng.

>>> Tham khảo: Em hãy cho biết đô thị hóa ở các nước đang phát triển sẽ diễn ra theo xu hướng nào? Tại sao?

Tác động của đô thị hóa

– Tác dụng tích cực

+ Về mặt tích cực, đô thị hoá đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dịch chuyển lao động và cơ cấu kinh tế, làm thay đổi sự phân bố dân cư. Các đô thị không chỉ là đầu mối tiêu thụ hàng hóa lớn, mà còn là nơi giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.

+ Ngoài ra, đây còn là nơi sử dụng lực lượng lao động chất lượng cao, lành nghề, giàu kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng hiện đại.

+ Đô thị hóa không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động mà còn làm thay đổi sự phân bố dân cư và lao động, thay đổi quá trình sinh và tử. và hôn nhân thành thị.

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn soạn Hai đứa trẻ môn văn lớp 11 ngắn gọn nhất

– Tác động tiêu cực

+ Đô thị hóa nếu không xuất phát từ công nghiệp hóa, không phù hợp và hợp lý với quá trình công nghiệp hóa thì sự di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị sẽ làm cho nông thôn mất đi một phần lớn tài nguyên thiên nhiên. Nhân loại. Trong khi đó, tình trạng thiếu việc làm và nghèo đói ở thành thị ngày càng gia tăng, điều kiện sống ngày càng nghèo nàn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế. – xã hội.

+ Quá trình đô thị hóa cũng để lại những hệ lụy như ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội…

Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#Hãy #bình luận #hướng #đô thị hóa #đô thị hóa #quốc gia #phát triển #Địa lý #Địa lý

[rule_3_plain]

#Hãy #bình luận #hướng #đô thị hóa #đô thị hóa #quốc gia #phát triển #Địa lý #Địa lý

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, bảng 2.10, nhận xét xu hướng đô thị hóa của các nước đang phát triển.
Câu trả lời:
Xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển:
– Số dân thành thị và số đô thị lớn và cực lớn tiếp tục tăng: Dân số đô thị tiếp tục tăng ở các nước đang phát triển, nhưng tốc độ gia tăng dân số đô thị có xu hướng giảm dần. Nếu năm 2020, nhóm các nước đang phát triển có 65 đô thị lớn và cực lớn thì dự báo đến năm 2030 tăng lên 86 đô thị và năm 2015 là 98 đô thị.
– Tăng trưởng các thành phố vừa và nhỏ: Để giảm áp lực dân số, tạo việc làm và đảm bảo chất lượng môi trường của các thành phố lớn và siêu đô thị, các nước đang phát triển sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng. các đô thị vừa và nhỏ, các đô thị vệ tinh xung quanh các đô thị lớn.
– Cải tạo, nâng cấp đô thị, phát triển đô thị sinh thái: Hiện đại hóa, hoàn thiện hạ tầng đô thị như cấp thoát nước, xử lý rác thải, cảnh quan đô thị được xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường, ngày càng xây dựng nhiều đô thị xanh đô thị sinh thái .
>>> Tham khảo: Hãy cho biết xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển. Tại sao?

Tác động của đô thị hóa

– Tác động tích cực
+ Về mặt tích cực, đô thị hoá đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch lao động và cơ cấu kinh tế, làm thay đổi sự phân bố dân cư. Các thành phố không chỉ là nơi tiêu thụ lớn các mặt hàng thành phẩm, mà còn là nơi tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.
+ Ngoài ra, đây còn là nơi sử dụng đội ngũ lao động chất lượng cao, lành nghề và chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng hiện đại.
+ Đô thị hóa không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mà còn làm thay đổi phân bố dân cư và lao động, làm thay đổi quá trình sinh tử. và hôn nhân ở thành thị.
– Tác động tiêu cực
+ Nếu đô thị hóa không xuất phát từ công nghiệp hóa, không phù hợp và hợp lý với quá trình công nghiệp hóa thì việc di dân ồ ạt từ nông thôn ra thành thị sẽ làm cho nông thôn mất đi một bộ phận lớn nguồn nhân lực. Trong khi đó, tình trạng thiếu việc làm, nghèo đói ở thành thị ngày càng gia tăng, điều kiện sống ngày càng nghèo nàn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến nhiều tiêu cực trong đời sống kinh tế. – xã hội.
+ Quá trình đô thị hóa cũng làm phát sinh những hệ quả như: ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự xã hội …
Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Xem thêm bài viết hay:  Thực hư học lập trình khó: Là định kiến hay bạn chưa biết cách vượt qua?

#Hãy #bình luận #hướng #đô thị hóa #đô thị hóa #quốc gia #phát triển #Địa lý #Địa lý

[rule_2_plain]

#Hãy #bình luận #hướng #đô thị hóa #đô thị hóa #quốc gia #phát triển #Địa lý #Địa lý

[rule_2_plain]

# Hãy # thương mại # định hướng # tân trang hóa # thủ công hóa # quốc gia # đang phát triển # Địa hình # Địa lý

[rule_3_plain]

# Hãy # thương mại # định hướng # tân trang hóa # thủ công hóa # quốc gia # đang phát triển # Địa hình # Địa lý

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, bảng 2.10, nhận xét về xu hướng đô thị hoá của các nước đang phát triển.
Câu trả lời:
Xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển:
– Số lượng dân thành thị và số lượng các đô thị lớn và cực lớn tiếp tục tăng: Dân số đô thị tiếp tục tăng ở các nước đang phát triển, nhưng tốc độ tăng dân số đô thị có xu hướng giảm dần. Nếu năm 2020, nhóm các nước đang phát triển có 65 đô thị lớn và cực lớn thì dự báo đến năm 2030 tăng lên 86 đô thị và năm 2015 là 98 đô thị.
– Tăng trưởng các thành phố vừa và nhỏ: Để giảm áp lực dân số, tạo việc làm và đảm bảo chất lượng môi trường của các thành phố lớn và siêu đô thị, các nước đang phát triển sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng. các đô thị vừa và nhỏ, các đô thị vệ tinh xung quanh các đô thị lớn.
– Cải tạo, nâng cấp đô thị, phát triển đô thị sinh thái: Hiện đại hóa và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị như cấp thoát nước, xử lý chất thải, rác thải, cảnh quan đô thị được xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường, ngày càng xây dựng nhiều đô thị xanh đô thị sinh thái. .
>>> Tham khảo: Hãy cho biết xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển. Tại sao?

Xem thêm bài viết hay:  125 Hình ảnh Chào Ngày Mới Good Morning đẹp và ý nghĩa

Tác động của đô thị hóa

– Tác động tích cực
+ Về mặt tích cực, đô thị hóa đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế, thay đổi phân bố dân cư. Các thành phố không chỉ là nơi tiêu thụ lớn hàng hóa thành phẩm mà còn là nơi tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.
+ Ngoài ra, đây còn là nơi sử dụng đội ngũ lao động chất lượng cao, lành nghề và chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng hiện đại.
+ Đô thị hóa không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mà còn làm thay đổi phân bố dân cư và lao động, làm thay đổi quá trình sinh tử. và hôn nhân ở thành thị.
– Tác động tiêu cực
+ Nếu đô thị hóa không xuất phát từ công nghiệp hóa, không phù hợp và hợp lý với quá trình công nghiệp hóa thì việc di dân ồ ạt từ nông thôn ra thành thị sẽ làm cho nông thôn mất đi một bộ phận lớn nguồn nhân lực. Trong khi đó, tình trạng thiếu việc làm, nghèo đói ở thành thị ngày càng gia tăng, điều kiện sống ngày càng nghèo nàn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến nhiều tiêu cực trong đời sống kinh tế. – xã hội.
+ Quá trình đô thị hóa cũng phát sinh những hệ lụy như: ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội…
Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Hãy nhận xét xu hướng đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hãy nhận xét xu hướng đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10 bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Hãy nhận xét xu hướng đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10 của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận