Hãy cho biết thế nào là báo cáo địa lí. Lấy ví dụ cụ thể về báo cáo địa lí | Địa Lý 10

Xin vui lòng cho tôi biết một báo cáo địa lý là gì. Lấy ví dụ cụ thể về báo cáo địa lý | địa lý 10

Hãy cho biết thế nào là báo cáo địa lí. Lấy ví dụ cụ thể về báo cáo địa lí | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Đọc thông tin, cho biết thế nào là báo cáo địa lý. Lấy một ví dụ cụ thể về một báo cáo địa lý.

– Ý tưởng: Báo cáo địa lí là hệ thống kiến ​​thức về một hoặc một số vấn đề địa lí tự nhiên, kinh tế, xã hội do học sinh sưu tầm, xử lý, phân tích, tổng hợp dưới sự hướng dẫn của giáo viên. .

– Ví dụ: Báo cáo tăng trưởng nông nghiệp xanh tại một địa phương

>>>Tham khảo: Báo cáo địa lý là gì? Làm thế nào để viết và trình bày báo cáo địa lý hiệu quả nhất?

Tìm hiểu về báo cáo và một số loại báo cáo phổ quát

– Ý tưởng:

Báo cáo là một loại văn bản hành chính (bao gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm trình bày tình hình, kết quả thực hiện công việc nhằm kiến ​​nghị với cơ quan, người có thẩm quyền. sự cho phép. quyền được cung cấp thông tin để phân tích, đánh giá, quản lý và ra quyết định quản lý phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính. chủ yếu. trạng thái riêng của nó.

Báo cáo là loại văn bản dùng để trình bày một sự kiện hoặc kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong một thời gian nhất định, qua đó cơ quan, tổ chức đánh giá được tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức. , tổ chức. lãnh đạo, chỉ huy để định hướng chính sách mới phù hợp. Báo cáo là hình thức ưa thích khi cần tóm tắt, trình bày và in dữ liệu theo định dạng.

– Một số loại báo cáo bao gồm

Báo cáo khoa học; Báo cáo kiến ​​nghị; Báo cáo thường niên (báo cáo thường niên hoặc báo cáo định kỳ); Báo cáo chuyến đi; báo cáo chuyên đề,; Báo cáo của kiểm toán viên; Báo cáo các báo cáo, sự cố trong công việc; Báo cáo điều tra dân số; Báo cáo đi công tác (báo cáo từng chuyến công tác, công việc được giao); Báo cáo tiến độ (thường là theo Kế hoạch hoặc công việc được giao); Báo cáo điều tra phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, tố tụng; Bài báo cáo; Báo cáo giải trình; Báo cáo trách nhiệm; Xem xét báo cáo.

Xem thêm bài viết hay:  Không sợ đau đầu với các gợi ý chọn quà Tết doanh nghiệp độc đáo & phù hợp

Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#Let #tell #how #how #is #report #geography #Get #examples #specific #about #report #report #geography #Geography #Geography

[rule_3_plain]

#Let #tell #how #how #is #report #geography #Get #examples #specific #about #report #report #geography #Geography #Geography

Câu hỏi: Đọc thông tin, cho biết thế nào là báo cáo địa lý. Lấy một ví dụ cụ thể về một báo cáo địa lý.
Câu trả lời:
– Khái niệm: Báo cáo địa lý là hệ thống kiến ​​thức về một hoặc một số vấn đề địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội do học sinh tích lũy, xử lý, phân tích, tổng hợp dưới sự hướng dẫn của giáo viên. giáo viên.
– Ví dụ: Báo cáo tăng trưởng nông nghiệp xanh tại địa phương
>>> Tham khảo: Báo cáo địa lý là gì? Làm thế nào để viết và trình bày báo cáo địa lý hiệu quả nhất?
Tìm hiểu về báo cáo và một số loại báo cáo phổ quát

– Ý tưởng:
Tờ trình là một loại văn bản hành chính (bao gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm trình bày tình hình, kết quả thực hiện công việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, cá nhân, tổ chức. có thẩm quyền có thông tin để phân tích, đánh giá, quản lý và ra quyết định quản lý phù hợp theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo của cơ quan. quản lý hành chính quốc gia.
Báo cáo là loại văn bản dùng để trình bày sự kiện hoặc kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong một thời gian nhất định, qua đó cơ quan, tổ chức đánh giá được tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức. công tác quản lý, lãnh đạo định hướng các chính sách mới phù hợp. Báo cáo là dạng phù hợp nhất khi cần tổng hợp, hiển thị và in các dữ liệu theo định dạng.
– Một số loại báo cáo bao gồm
Báo cáo khoa học; Báo cáo kiến ​​nghị; Báo cáo thường niên (báo cáo thường niên hoặc báo cáo định kỳ); Báo cáo công việc; báo cáo chuyên đề,; Báo cáo của kiểm toán viên; Báo cáo, báo cáo ngẫu nhiên trong công việc; Báo cáo điều tra dân số; Báo cáo họp công tác (báo cáo từng chuyến công tác, công việc được giao); Báo cáo tiến độ (thường là theo Kế hoạch hoặc công việc được giao); Báo cáo điều tra phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và hoạt động tố tụng; Báo cáo; Báo cáo giải trình; Báo cáo trách nhiệm; Xem lại bài báo cáo.
Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Xem thêm bài viết hay:  Bật mí tác dụng của vỏ cam & cách sử dụng hiệu quả

#Let #tell #how #how #is #report #geography #Get #examples #specific #about #report #report #geography #Geography #Geography

[rule_2_plain]

#Let #tell #how #how #is #report #geography #Get #examples #specific #about #report #report #geography #Geography #Geography

[rule_2_plain]

#Let #tell #how #how #is #report #geography #Get #examples #specific #about #report #report #geography #Geography #Geography

[rule_3_plain]

#Let #tell #how #how #is #report #geography #Get #examples #specific #about #report #report #geography #Geography #Geography

Câu hỏi: Đọc thông tin, cho biết thế nào là báo cáo địa lý. Lấy một ví dụ cụ thể về một báo cáo địa lý.
Câu trả lời:
– Khái niệm: Báo cáo địa lý là hệ thống kiến ​​thức về một hoặc một số vấn đề địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội do học sinh tích lũy, xử lý, phân tích, tổng hợp dưới sự hướng dẫn của giáo viên. giáo viên.
– Ví dụ: Báo cáo tăng trưởng nông nghiệp xanh tại địa phương
>>> Tham khảo: Báo cáo địa lý là gì? Làm thế nào để viết và trình bày báo cáo địa lý hiệu quả nhất?
Tìm hiểu về báo cáo và một số loại báo cáo phổ quát

– Ý tưởng:
Báo cáo là loại văn bản hành chính (bao gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá nhân trình bày về tình hình, kết quả thực hiện công việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc báo cáo. có thẩm quyền có thông tin để phân tích, đánh giá, quản lý và ra quyết định quản lý phù hợp theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo của cơ quan. quản lý hành chính quốc gia.
Báo cáo là loại văn bản dùng để trình bày sự kiện hoặc kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong một thời gian nhất định, qua đó cơ quan, tổ chức đánh giá được tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức. công tác quản lý, lãnh đạo định hướng các chính sách mới phù hợp. Báo cáo là dạng phù hợp nhất khi cần tổng hợp, hiển thị và in các dữ liệu theo định dạng.
– Một số loại báo cáo bao gồm
Báo cáo khoa học; Báo cáo kiến ​​nghị; Báo cáo thường niên (báo cáo thường niên hoặc báo cáo định kỳ); Báo cáo công việc; báo cáo chuyên đề,; Báo cáo của kiểm toán viên; Báo cáo, báo cáo ngẫu nhiên trong công việc; Báo cáo điều tra dân số; Báo cáo họp công tác (báo cáo từng chuyến công tác, công việc được giao); Báo cáo tiến độ (thường là theo Kế hoạch hoặc công việc được giao); Báo cáo điều tra phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và hoạt động tố tụng; Báo cáo; Báo cáo giải trình; Báo cáo trách nhiệm; Xem lại bài báo cáo.
Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Xem thêm bài viết hay:  IELTS Writing Part 1: Các dạng đề thường gặp

Bạn thấy bài viết Hãy cho biết thế nào là báo cáo địa lí. Lấy ví dụ cụ thể về báo cáo địa lí | Địa Lý 10 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hãy cho biết thế nào là báo cáo địa lí. Lấy ví dụ cụ thể về báo cáo địa lí | Địa Lý 10 bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Hãy cho biết thế nào là báo cáo địa lí. Lấy ví dụ cụ thể về báo cáo địa lí | Địa Lý 10 của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận