Giám hộ cử là gì? Giám hộ cử có quyền gì?

Người giám hộ là người có đủ các điều kiện để trở thành người giám hộ theo quy định của pháp luật. Quyền giám hộ là gì? Người giám hộ được chỉ định có những quyền gì?

Quyền giám hộ là gì?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, giám hộ là cá nhân, pháp nhân do pháp luật quy định, do Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ định, Tòa án cử hoặc lựa chọn để chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất. năng lực hành vi dân sự của họ và người có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi.

Như vậy, có 03 người giám hộ được đề cập:

– Giám hộ đương nhiên do pháp luật quy định;

– Người giám hộ được bổ nhiệm hoặc chỉ định;

– Việc giám hộ do người có đủ năng lực hành vi dân sự lựa chọn (việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực).

Theo quy định tại Điều 54 BLDS, trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ theo quy định tại Điều 52 (người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên) và Điều 53 (người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên). người mất năng lực hành vi dân sự) thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử người giám hộ thì Tòa án chỉ định người giám hộ.

Xem thêm bài viết hay:  Ngày 10/3 dương lịch là ngày gì?

Trường hợp cử người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ 06 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người này.

Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ và phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do cử người giám hộ, quyền và nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tư cách của người giám hộ. tài sản của người được giám hộ.

Cụ thể, để trở thành thành viên hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;

– Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác. ;

– Không phải là người bị Tòa án hạn chế quyền.

Nếu pháp nhân làm người giám hộ thì phải có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ và có các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Người giám hộ được chỉ định có những quyền gì?

Theo quy định tại Điều 58 BLDS 2015, người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có các quyền sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  What Is The Meaning Of " Vỉ Thuốc Tiếng Anh Là Gì, What Is The Meaning Of Vỉ Thuốc

– Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ;

– Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;

– Đại diện cho người được giám hộ xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Người giám hộ của người có khó khăn về nhận thức, hành vi có một trong các quyền nêu trên theo quyết định của Tòa án.

Đối với người được giám hộ dưới 15 tuổi, người giám hộ có nghĩa vụ:

– Sự quan tâm, giáo dục của người được giám hộ.

– Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định người chưa đủ mười lăm tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

– Quản lý tài sản của người được giám hộ.

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Đây là câu trả lời Quyền giám hộ là gì?? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Bạn thấy bài viết Giám hộ cử là gì? Giám hộ cử có quyền gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Giám hộ cử là gì? Giám hộ cử có quyền gì? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Xem thêm bài viết hay:  Danh Từ Kí Hiệu Là Gì

Nhớ để nguồn: Giám hộ cử là gì? Giám hộ cử có quyền gì? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận