Dhcp Failover Là Gì – Load Balancing Là Gì

1. Giới thiệu:

DHCP Failover trong Windows Server 2012 là tính năng mới cho phép 2 DHCP Server chia sẻ cùng một dịch vụ DHCP, giúp tăng tính khả dụng (High Availability) và phục vụ liên tục trong hệ thống mạng.

Đang xem: Dhcp failover là gì

Khi 2 DHCP Server được cấu hình với tính năng Failover, 2 bên sẽ nhân bản phạm vi và thông tin cho nhau như DHCP Option, Reservations, Policies và Active Lease (các IP đã được cấp và đang sử dụng). Và các DHCP Server này sẽ liên lạc được với nhau nhờ Failover Relationships. Thay vì sao chép tất cả các Phạm vi mà Máy chủ DHCP Chính có sang Máy chủ DHCP Đối tác. Bạn cũng có thể xác định cho phép một số phạm vi được sao chép với nhau.

2) Tính năng chuyển đổi dự phòng DHCP: Tính năng chuyển đổi dự phòng DHCP chỉ được hỗ trợ từ Windows Server 2012. Chuyển đổi dự phòng DHCP chỉ hỗ trợ DHCPv4.2 Máy chủ DHCP sẽ duy trì liên lạc với nhau thông qua TCP/IP. DHCP có thể được cấu hình trực tiếp Failover mà không cần dừng hoặc khởi động lại dịch vụ DHCP.1 Scope chỉ có thể hỗ trợ tối đa 2 DHCP Server chạy Failover cùng nhau.1 trong 2 DHCP Server có thể tự động thiết lập sao chép và đồng bộ hóa cho nhau.Client phải giao tiếp cả 2 DHCP Server, trực tiếp hoặc thông qua DHCP Relay.

a) Mối quan hệ chuyển đổi dự phòng DHCP:

DHCP 1 và DHCP 2 có thể thiết lập chuyển đổi dự phòng nhờ vào Mối quan hệ chuyển đổi dự phòng. Nó giống như một kênh để 2 DHCP Server giao tiếp với nhau. Các thuộc tính của Mối quan hệ chuyển đổi dự phòng bao gồm:

1 quan hệ (Failover Relationship) chỉ hỗ trợ tối đa 2 DHCP Server. DHCP Server A cho phép tạo tối đa 31 mối quan hệ (Failover Relationship) với 1 DHCP Server B. Tuy nhiên DHCP Server A cũng có thể tạo nhiều mối quan hệ giữa các DHCP Server khác trong mạng như C, D, E, F. Một failover relationship có thể chứa một hoặc nhiều phạm vi. Mô hình sau mô tả mối quan hệ giữa các DHCP Server với nhau:

DHCP 1 – DHCP 2: giao tiếp với nhau thông qua kênh Failover Relationship 1, và kênh này được đặt tên là DHCP1-DHCP2. Trên channel này chứa 2 Scopes là A và B, 2 bên sẽ xác định 1 shared secret để trao đổi với nhau. Và chạy cơ chế Load-Balancing (50-50).DHCP 2 – DHCP 3: giao tiếp với nhau qua kênh Failover Relationship 2, và đặt tên là DHCP3-DHCP2. Trên kênh này sử dụng Scope B để phục vụ, hai bên cũng xác định một khóa bí mật dùng chung để liên lạc với nhau. Chạy cơ chế Hot Standby (DHCP 3 đang hoạt động, DHCP 2 ở chế độ chờ).

Xem thêm bài viết hay:  Số hộ chiếu Việt Nam là gì? Nằm ở vị trí nào trên hộ chiếu?

b) Chế độ chuyển đổi dự phòng DHCP:

Có hai cơ chế chạy trong DHCP Failover: Hot Standby và Load Balancing:

– Chế độ chờ nóng (Chủ động – Bị động)

Một máy chủ sẽ hoạt động và máy chủ còn lại sẽ ở chế độ chờ. Máy chủ đang hoạt động sẽ chịu trách nhiệm phục vụ địa chỉ IP trong hệ thống mạng khi máy khách yêu cầu. Server dự phòng kia là để dự phòng chứ không phục vụ, chỉ khi DHCP Server Active chết thì nó mới thế chỗ. Máy chủ DHCP có thể là hoạt động của Mối quan hệ chuyển đổi dự phòng 1 (Chế độ chờ nóng) nhưng cũng có thể là chế độ chờ của Mối quan hệ chuyển đổi dự phòng 1 (Chế độ chờ nóng). Mối quan hệ chuyển đổi dự phòng 2 (Chế độ chờ nóng). Khi bạn cấu hình chế độ Hot standby sẽ có 1 thông số là Reserved IP address, mặc định là 5%. Thông số này có nghĩa là Standby server sẽ giữ lại 5% IP trong Scope để phục vụ client trong trường hợp client không liên lạc được với Active server để hỏi IP (trong khi Active server vẫn tồn tại trong mạng). Maximum Client Lead Time (MCLT) là thời gian mà Standby server gia hạn IP cho client. Trường hợp này xảy ra khi client đã được cấp IP và đến lúc gia hạn thì không liên lạc được với Active server, khi đó Standby server đứng ra gia hạn cho client và áp dụng thời gian gia hạn tạm thời (MCLT). Sau khi gia hạn khách hàng với thời gian MCLT. Khi client hết hạn mà vẫn không liên lạc được với Active server, lúc này Standby server sẽ tiếp tục gia hạn, không cấp IP mới cho client.

– Cân bằng tải:

2 Chuyển đổi dự phòng Máy chủ DHCP sẽ phục vụ cùng một địa chỉ IP trong mạng cho máy khách. Tỷ lệ phục vụ mặc định là 50% – 50%, bạn có thể tùy chỉnh 70% – 30%. Thuật toán sẽ dựa trên RFC 3074, tức là lấy địa chỉ MAC của máy khách để băm (hash). Sau đó so sánh với Hash bucket. Ví dụ cấu hình cân bằng tải 50% – 50% thì hash bucket của DHCP Server 1 là từ 1 đến 128, hash bucket của DHCP Server 2 là từ 129 đến 256. Nếu hash của client nằm trong khoảng 1 đến 128 thì DHCP Server 1 sẽ phục vụ yêu cầu của client này, nếu client nằm trong khoảng từ 129 đến 256 thì DHCP Server 2 sẽ phục vụ. Về việc cấp phát địa chỉ IP cho 2 DHCP Server tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm. Ví dụ chúng ta có phạm vi 10.0.0.0/24, từ 10.0.0.1 đến 10.0.0.200 và tỷ lệ là 50% – 50%. Khi đó DHCP Server 1 sẽ giữ IP tài nguyên từ 10.0.0.1 đến 10.0.0.100 và DHCP 2 sẽ giữ từ 10.0.0.101 đến 10.0.0.200. Nếu yêu cầu máy khách được phục vụ bởi DHCP 1, nó sẽ bắt đầu ở 10.0.0.1 và nếu yêu cầu máy khách được phục vụ bởi DHCP 2, nó sẽ bắt đầu ở 10.0.0.101.

Xem thêm bài viết hay:  Bạo Lực Là Gì?

c) Giao tiếp chuyển đổi dự phòng DHCP:

*

3) Cấu hình DHCP Failover Multi VLAN trên Windows Server 2016:

một mô hình:

Phòng thí nghiệm được xây dựng theo mô hình sau:

*

DHCP Server 1: Chịu trách nhiệm cung cấp DHCP chính cho các VLAN (Active). Máy chủ DHCP 2: Sao lưu. Khi DHCP Server 1 chết, nó sẽ thế chỗ. Lớp lõi chuyển mạch 3: Bộ chuyển mạch Cisco 3850 có nhiều Vlan và định tuyến được định cấu hình.

b) Cấu hình:

+ Trên Switch Core:

Tạo 2 VLAN 2 và VLAN 3:

giao diện Địa chỉ ip VLAN2 192.168.2.254 255.255.255.0giao diện Địa chỉ ip VLAN3 192.168.3.254 255.255.255.0 .3.253+ Trên DHCP Server 1:

Cài đặt dịch vụ DHCP:

*

Mở bảng điều khiển DHCP:

*

Trên IPv4, tạo DHCP Scope VLAN2 và VLAN3:

*

Tạo phạm vi cho VLAN:

*

Cổng trỏ:

*

Tiếp theo, tạo các card mạng ảo để làm cổng cho VLAN. Để làm được điều này, chúng ta sử dụng công cụ Network Adapter Teaming (NIC teaming) có sẵn trên Windows Server. Theo mặc định, chế độ này bị Tắt, nhấp để mở cửa sổ NIC Teaming.

*

Ta tiến hành cấu hình với NIC vật lý có sẵn. Trên bảng NHÓM, chọn Nhiệm vụ -> Nhóm mới.

*

Tạo một nhóm có tên giao diện của tôi với NIC vật lý có sẵn.

*

Thêm các NIC ảo vào nhóm mới tạo. Trên bảng Bộ điều hợp và Giao diện, chọn Tác vụ -> Thêm Giao diện.

Xem thêm: Đây là 15 Launcher 3 Để Làm Gì, Top Android Launcher tốt nhất 2021

*

*

Sau khi tạo NIC ảo, NIC vật lý sẽ bị vô hiệu hóa. Tiến hành đặt địa chỉ IP cho các NIC ảo đó.

Xem thêm bài viết hay:  Diễn biến hòa bình là gì? Thủ đoạn của chiến lược này là gì?

*

*

*

+ Trên DHCP Server 2:

Cấu hình tương tự:

Cài đặt dịch vụ DHCP. Tạo NIC ảo làm gateway cho VLAN2 và VLAN3.

Định cấu hình Chuyển đổi dự phòng DHCP:

Trên DHCP Server 1, click chuột phải vào IPv4 -> chọn Configure Failover:

*

Chọn các Scope cần Failover:

*

Chọn Partner Server, đây là DHCP2 server với IP 192.168.0.3 mà chúng ta đã config trước đó:

*

Lưu ý: Các DHCP phải được đồng bộ đúng lúc (không quá 60 giây).

Chọn Chế độ chờ nóng. Máy chủ đối tác sẽ là Máy chủ DHCP 2 và để ở chế độ Chờ (Bị động) – dự phòng. Và hiển nhiên DHCP Server 1 đang Hot Standby (Active).

MCLT: là thời gian mà Standby server gia hạn IP cho client. Trường hợp này xảy ra khi client đã được cấp IP và đến lúc gia hạn thì không liên lạc được với Active server, khi đó Standby server đứng ra gia hạn cho client và áp dụng thời gian gia hạn tạm thời (MCLT).

Address Reserved : là phần trăm (%) IP mà DHCP Server 2 sẽ giữ lại cho Client trong trường hợp Client không liên lạc được với DHCP Server 1 (Active).

*

Thông báo cấu hình failover đã thành công.

*

Lúc này trên DHCP2 server (Standby) dữ liệu về các DHCP scopes được tạo trên DHCP1 server đã được đồng bộ.

*

+ Kiểm tra:

Trên các máy client đã nhận đúng IP theo VLAN mong muốn.

*

Khi máy chủ DHCP1 chết, máy chủ DHCP2 sẽ thay thế và cấp phát IP bình thường.

Xem thêm: Xem Tuổi Sinh Con Hợp Tuổi Bố Mẹ 2023 Con Thông Minh, Cha Mẹ Phú Quý

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách thức hoạt động của DHCP Failover và cách định cấu hình DHCPFailover cho Multi VLAN. Trong các bài viết sau, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của Windows Server.

Bạn thấy bài viết Dhcp Failover Là Gì – Load Balancing Là Gì có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Dhcp Failover Là Gì – Load Balancing Là Gì bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Dhcp Failover Là Gì – Load Balancing Là Gì của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận