Contributed Capital Contribution Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————————

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

Không.

Đang xem: Góp vốn là gì

/Con số. (đầu tiên)……………………..

(Các………….ngày……………………)

(2)(Cấp lần…….ngày……tháng…….)

Tên của công ty: ………………………………………………………………………………………………..

Tên công ty: (3)………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: (4)……………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……………………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư……………………..cấp ngày……………………………………………………….

Giấy ĐKKD số : (5)…………….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư(6)……………..cấp ngày…. tháng… năm 20….

Vốn điều lệ đăng ký:………………………………………………………………………………………………..

Vốn điều lệ đăng ký: (7)……………………………………………………………………………………………….

(sau đây gọi là “Công ty”/sau đây gọi là “Công ty”)

Bằng văn bản này, Công ty/Công ty xác nhận tại Chứng nhận này rằng:

Thành viên/cổ đông của Công ty:

Thành viên/cổ đông của Công ty:

Bà/(Ông)……………………., với các thông tin sau:

Bà/(Ông)(8)…………., với thông tin chi tiết như sau:

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu:………………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………….

Tên công ty: ………………………………………………………………………………………………

Công ty (9) ………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……………………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư…………………….. cấp ngày…………………………….

Giấy chứng nhận ĐKKD số………….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp

…………………………………………………………………………………….. ngày ……………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đã góp đủ……..% vốn điều lệ của Công ty với giá trị…….đồng.

………………………………………………………………………………………………

(bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………. )

Đã góp đủ (10) …………% Vốn điều lệ của Công ty trị giá (11)……………………. đồng

Xem thêm bài viết hay:  Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là gì?

(chữ: …………………………………………………………………………………………………………………… )

Phương thức góp vốn: ……………………………………………………………………………………………….

Phương thức góp vốn(12): ……………………………………………………………………………………………….. Giấy chứng nhận này hợp lệ được ký và đóng dấu Công ty tại (13)……………..Giấy chứng nhận này đã được ký và đóng dấu hợp lệ của Công ty vào ngày……………………..

Giấy chứng nhận này được lập thành hai (02) bản chính, một (01) bản cấp cho thành viên góp vốn/cổ đông và một (01) bản lưu vào hồ sơ công ty.

Xem thêm: Nguyễn Hải Anh Cách Nấu Canh Cá Rô, Canh Chua Cá Rô Cho Ngày Hè Thanh Mát

Giấy xác nhận này được lập thành hai (02) bản chính, một (01) bản lưu bởi thành viên, một (01) bản lưu tại Công ty.

THAY MẶT CHO ……………………

ĐẠI DIỆN ………………………………..

______________________________

Họ và tên: …………………………………………………….

Vị trí/Chức danh(14):…………………….

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN:

(1) Ghi số lượng văn bản theo chế độ quản lý văn bản của Công ty

(2) Ghi ngày cấp văn bản để đối chiếu trong trường hợp cấp nhiều giấy chứng nhận phần vốn góp.

(3) Ghi tên Công ty theo tên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp.

(4) Ghi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp.

(5) Ghi số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp.

(6) Ghi tên cơ quan cấp giấy ĐKKD (lưu ý: cơ quan cấp có thể là tỉnh/thành phố/ban quản lý khu công nghiệp…).

Xem thêm bài viết hay:  Bận Việc Gia Đình Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

(7) Ghi vốn điều lệ đã đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp.

(8) Trường hợp bên góp vốn là cá nhân: Ghi rõ tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ thường trú.

(9) Trường hợp bên góp vốn là tổ chức phải ghi rõ các thông tin về tên doanh nghiệp, thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.

(10) Ghi rõ phần vốn góp của thành viên (bao nhiêu % tổng giá trị vốn góp).

(11) Ghi rõ phương thức góp vốn bằng tiền mặt/chuyển nhượng/bằng tài sản (ghi rõ tài sản gì)

(12) Ghi giá trị vốn góp (ghi giá trị vốn góp thực tế tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận này).

Xem thêm: Invade là gì? Nghĩa Từ Xâm Lược Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Xâm Lược Trong Tiếng Việt

(13) Ngày ký và đóng dấu Giấy chứng nhận này.

(14) Người có thẩm quyền ký văn bản này là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bạn thấy bài viết Contributed Capital Contribution Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Contributed Capital Contribution Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Xem thêm bài viết hay:  Capers Là Gì - Nụ Bạch Hoa Ngâm (Capers) Fragata

Nhớ để nguồn: Contributed Capital Contribution Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận