[ Cập nhật ] Đáp án trắc nghiệm module 2 chính xác 100%

Bạn đang xem: [ Cập nhật ] Đáp án trắc nghiệm module 2 chính xác 100% tại imperialhotelschool.edu.vn

Đáp án trắc nghiệm Module 2 – Tất cả các môn với các đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm được thầy cô gửi tới san sẻ miễn phí cùng đồng nghiệp những nội dung chung nhất. Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, thích hợp với tri thức, môi trường dạy và học tư nhân.

Xem thêm bài viết: Đáp án trắc nghiệm Module 6 xác thực nhất

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn cơ sở lý luận

1. Lựa chọn nào sau đây trình bày đặc trưng quan trọng của một giờ dạy học tăng trưởng năng lực

D. Thầy cô giáo thường mời học trò tìm kiếm và san sẻ ý tưởng của mình

2. Học tập phân hóa hiệu quả nhất lúc?

C. Số lượng và tiến độ của bài tập không giống nhau, để phục vụ sự sai biệt của xác học trò

3. Theo ý kiến dạy học theo tăng trưởng khả năng, thầy cô giáo?

A. linh hoạt trong việc tìm kiếm thông tin phu hợp với học trò

4. Để bồi dưỡng tuyệt vời nhất khả năng tự chủ và tự học, thầy cô giáo nên:

B. Dạy học các kế hoạch và kỹ năng học tập

5. Theo các YCCĐ về năng lực tự chủ và tự học trong CTGDPT 2018, một đặc điểm của việc tự căn chỉnh xúc cảm, thái độ và hành vi của một người là ?

C. sẵn sàng và sẵn sàng đón nhận, quyết tâm và vượt qua các thử thách trong học tập và cuộc sống

6. Những câu hỏi hay giúp học trò xác định được những lỗ hổng tri thức của họ?

A. Đúng

7. Hiệp tác:

B. bao gồm việc thương thuyết các ý tưởng ko giống nhau và đạt được sự đồng thuận

8. năng lực đưa ra thẩm định về tầm cần thiết của điều gì đấy được phần đông người biết tới quan trọng là khả năng?

C. Tổng vừa ý kiến

9. khắc phục để thành công xảy ra lúc:

B. Nhiều phương án khả thi được nắm rõ ràng và thảo luận

10. Trong CTGDPT2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực xử lý vướng mắc và thông minh, một đặc điểm của năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động là:

D. Biết phân công vai trò thích hợp cho các thành viên tham gia công việc

11. Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm cần thiết của tương tác so với việc học của học trò?

A. Đúng

12. khái niệm về Vùng tăng trưởng gần (ZPD) nào phía dưới là đúng và đầy đủ nhất?

C. Vùng giữa những gì một người học chỉ có khả năng làm với sự giúp sức của những người khác và những gì họ ko thể làm với sự trợ giúp

13. tranh luận và tham gia các cuộc tranh luận có hướng dẫn và học trò là một VD về công thức giàn giáo?

A. Đúng

14. Trong khung nhận thức Bloom các động từ dẫn được tích hợp tuyệt vời nhất với sự hiểu biết là?

D. chia loại, tổng hợp, thiết kế

15. Tư duy bậc thấp yêu cầu người học vận dụng thông tin và ý tưởng thẩm định và làm ra ý nghĩa mới?

B. Sai

16. Để giúp học trò tăng trưởng sự hiểu biết thâm thúy, thầy cô giáo phải dạy cả kỹ năng tư duy bậc thầy và kỹ năng tư duy bậc cao?

A. Đúng

17. Việc dạy và học trong CTGDPT mới tập trung vào?

D. ăn nói, tư duy và xử lý vướng mắc

18. những phương pháp dạy học là:

C. Một tập trung các công thức dựa trên một cách xúc tiếp rõ ràng để dạy và học giúp học trò hoàn thành mục tiêu bài học

19. Trong mẫu hình truy vấn 6 thời kỳ được sử dụng phổ cập, thời kỳ thứ 3 phân bổ bao gồm?

A. đo đạt, so sánh và hiểu thông tin

20. sơ đồ tư duy là:

B. Một phương tiện trực quan để tổ chức các ý tưởng và ý kiến

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Toán

1. Chọn phát biểu đúng và rất đầy đủ nhất:

D. phương pháp dạy học môn Toán góp phần khởi tạo và tăng trưởng các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, siêng năng, trung thực, trách nhiệm với những bộc lộ cụ thể như tỉnh kỉluật, kiên trì, chủ động, linh hoạ, độc lập; hứng thú và niêm tin trong học tập.

3. Định hướng chung trong dạy học tăng trưởng năng lực toán học cho HS trong Chương trình môn Toán 2018 là:

A. năng lực được tạo nên và tăng trưởng thông qua hoạt động học tập va trải nghiệm ca nhân.

B. tăng cường tính ứng dụng, gắn kết giữa thông tin môn Toản với đời sông thực tiễn.

C. Việc rèn luyện phương pháp học tập có hàm ý cần thiết.

4. Chọn phát biểu ko là đặc điểm cơ bản của dạy học phát triên khả năng, phâm chât môn Toán là:

C. tập trung vào thẩm định sự tăng trưởng NL học tập môn toán của người học bằng nhiều hình thức: tự ước tính, thẩm định thường xuyên, thẩm định định kì, đánh giả thông qua hàng hóa của HS…. tăng cường quan sát, nhận xét rõ ràng bằng lời, khích lệ, giúp HS tự tin, hứng thú, tiễn bộ trong học tập môn Toán

5. Một trong những yêu câu của dạy học tăng trưởng khả năng, tính chất môn Toán là:

A. Lựa chọn và tổ chức thông tin DH ko những phụ thuộc vào tính hệ thống, logic của khoa học toánhọc nhưng mà ưu tiên những nội dung phủ hợp trình độ nhận thức của HS tiểu học, thiết thực với đời sống thực tiễn hoặc có tính tích hợp, liên môn, góp phần giúp HS tạo nên, rèn luyện và làmchủ các “kỹ năng sống”.

6. Một trong những yêu cầu cần đạt của năng lực:

B. Nhận biết được vấn để cần xử lý và nêu được thành câu hỏi.

7. yêu cầu cần đạt của năng lực mẫu hình hoá toán học của HS cấp Tiểu học là:

C. Lựa chọn được các phép toán, cách thức số học, sơ đô, bảng biểu, hình vẽ để trình diễn, diễn tả (nói hoặc viết) được các thông tin, ý tưởng của tình huỗng xuất hiện trong bài toán thực tiễn đơn giản.

8. năng lực giao tiếp toán học trình bày qua việc:

C. dùng được tiếng nói toản học liên kết với tiếng nói thông thường, động tác hình thể để biểu đạt các thông tin toán học ở những tình huống đơn giản.

9. Những năng lực nào sau đây ko hẳn là khả năng thành tố của năng lực toán học:

B. khả năng ăn nói và hiệp tác

10. Chọn đáp án đúng:

A. mục tiêu dạy học theo tăng trưởng khả năng phải làm cho rõ được hai yêu tô cơ bản là quá trình và kết quả

11. “ „. Là các hoạt động của học trò, dưới sự tổ chức và hướng dân của thầy cô giáo, huy động đồng thời kiên thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực ko giống nhau nhằm xử lý các nhiệm vụ học tập”

C. Dạy học tích hợp

12. Các hình thức thẩm định kết quả giáo dục Toán học gồm:

C. Tự thẩm định; thẩm định đồng đẳng; thẩm định của cha mẹ học trò và tập thể. Đảnh giả của thầy cô giáo.

13. Phát biểu nào sau đây chính là định hướng xác định thông tin môn toán:

A. thông tin DH môn Toản, phải đi từ cụ thể tới trừu tượng, từ dễ đên khó. ko những xem trọngtính logic của Toán học như một khoa học suy diễn, nhưng mà cần chủ ÿ cách xúc tiếp dựa trên vốn kinh nghiệm va sự trải nghiệm của HS.

14. Phát biểu nào sau Nó là đúng nhất lúc nói về nguyên tắc, tiêu chuân Lựa chọn thông tin học tập then chốt của môn Toán

C. xác định thông tin ít ra ko thể ko (hạt nhân học vấn toán học phổ thông) và đường pháttriển của các mạch và các đề tài nội dung then chốt, sao cho tạo được thời cơ để tạo nên tăng trưởng các PC, NL toán học cân đạt.

15. Phát biểu nào sau Đây là một trong những ý kiến cần quán triệt lúc tìm kiếm PPDH tăng trưởng năng lực học trò:

B. Thiết kế và tổ chức một chuỗi các hoạt động học tập cho học trò

16. Thiết bị dạy học có các tính năng sau:

B. công dụng nội dung, công dụng phản ánh, công dụng giảo dục, công dụng phục vụ.

17. Phát biểu nào sau đây ko phải là vai trò của thiết bị dạy học đối với công thức dạy học

A. Thiết bị DH đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của từng đơn vị kiên thức, mục tiêu của từng bài học, Vì điều đó nó có nhiệm vụ đảm bảo cho việc thực hiện có hiệu quả tối đa các yêu cầu của CT và thông tin SGK.

18. nội dung phải ổn và phục vụ cho việc giúp học trò đạt được mục tiêu của bài:

A. Đúng

19. Cấu trúc của bài học theo xúc tiếp khả năng là:

C. Trải nghiệm, đo đạt khảm phả rút ra bài học, rèn luyện luyện tập, vận dụng tri thức, kĩnăng vào thực tiễn

20. thông tin bài học là sự cụ thể hoá thông tin chương trình môn học nhưng mà chương trình môn học có tính pháp lí nên thầy cô giáo cân bám sát thông tin chương trinh, ko dạy cho học trò những thông tin ngoài chương trình quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Kỳ án Nguyễn Hữu Lịch – Chương 2 – Tác giả: TS. Lâm Vinh

A. Đúng

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Đạo đức

1. Các khả năng được khởi tạo, tăng trưởng trong môn Đạo đức gồm những khả năng nào?

A. năng lực Điều chỉnh hành vi, năng lực tăng trưởng bản thân, nàng lực tìm hiểu và tham giahoạt động kinh tế – xã hội.

2. năng lực tìm hiểu và tham gia công việc kinh tế – xã hội trong môn Đạo đức gồm các năng lực cụ thể nào?

C. Cả 2 ý trên.

3. Định hướng công thức dạy học trong Chương trình giáo dục phố thông tổng thể liên quan tới những yếu tố nào?

B. vai trò của giao viên, nhiệm vụ của học trò, các kiểu hoạt động của học trò, các hình thức hoạt động học tập.

4. Việc tự học của học trò được trong môn Đạo đức trình bày qua các khâu, các bước nào?

C. xây dựng kế hoạch công việc, thực hiện các hoạt động, kiểm duyệt quá trình thực hiện hoạt động,thẩm định quá trình tham gia, thực hiện hoạt động.

5. quá trình dạy học môn Đạo đức được tổ chức qua các hoạt động nào?

A. Khởi động, tạo nên tri thức, thực hành, ứng dụng, mở rộng.

6. Việc tăng trưởng tư duy của học trò trong môn Đạo đức yêu cầu thầy cô giáo thực hiện những yêu cầu gì?

C. Cả 2 ý trên.

7. phương pháp tổ chức trò chơi được vận dụng trong môn Đạo đức có thê được tô chức cho công việc nào?

C. Cả 2 ý trên.

8. phương pháp dò xét trong dạy học môn Đạo đức giúp học trò nắm rõ ràng được những vân đề gì?

D. Cả 3 ý trên.

9. Đặc trưng của công thức thực hành trong môn Đạo đức là giúp học trò khởi tạo được kết quả gì?

C. Hành vi

10. phương pháp dự án trong môn Đạo đức có những đặc trưng gì?

B. Định hướng thực tiễn, ý nghĩa thực tiễn xã hội, tính phức hợp, định hướng hàng hóa.

11. Lúc xác định rõ mục tiêu của bài học đạo đức, thầy cô giáo cần căn cứ vào những yếu tô cơ bản nào?

E. Cả 4 ý trên

12. Để Lựa chọn và xây dựng nội dung bài học tăng trưởng khả năng học trò tiểu học trong qua trình thiết kế bài học đạo đức, thầy cô giáo cân căn cứ vào những vấn đề nào?

C. thông tin và yêu câu cân đạt của Chương trình môn đạo đức, mục tiêu của bài học đã quy định,bối cảnh cuộc sống, thực tiễn địa phương, khả năng, thích thú của học trò, tỉnh tích hợp củathông tin bài học tác động các môn học khác.

13. Lúc thiết kế công việc tại hiện trường cho bài học trong môn Đạo đức, thầy cô giáo cần nắm rõ ràng những vấn đề nào?

C. mục tiêu, nội dụng, phương pháp, quy mô học trò tham gia, thời kì học tập tại hiện trường, phương tiện, sự phối hợp với các lực lượng giáo dục, việc thẩm định công việc.

14. Cấu trúc của một kế hoạch dạy học bài đạo đức phát triên khả năng gồm những yếu tố nào?

D. Cả 3 ý trên

15. kết quả trước mắt bài học đạo đức bao gồm những thông tin gì?

A. Tri thức, thái độ, kỹ nằng, hành vi và những bộc lộ phẩm chất, khả năng cần khởi tạovà tăng trưởng cho học trò qua bài học.

16. Mỗi bài học đạo đức có thể được tổ chức qua những hoạt động nào?

B. Khởi động, khởi tạo trị thức, thực hành, ứng dụng, mở rộng.

17. Cấu trúc một hoạt động trong kế hoạch dạy học bài đạo đức bao gồm những vấn đề nào?

C. Tên của công việc, kết quả trước mắt công việc, các bước thực hiện công việc.

18. mục tiêu rà soát, thẩm định học trò trong dạy học môn Đạo đức là gì?

D. Cả 3 ý trên.

19. Những người nào tham gia kiểm duyệt, thẩm định trong dạy học môn Đạo đức?

C. Cả 2 ý trên.

20. Trong dạy học môn Đạo đức, có các phương pháp kiêm tra, nhận xét nào?

C. Vấn đáp, hội thoại, tự thẩm định, nhận xét đồng đẳng, quan sát, trắc nghiệm tự luận, trắcnghiệm khách quan.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Tự nhiên xã hội

1. phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội góp phần tạo nên và tăng trưởng các khả năng chung và khả năng đặc thù của môn học.

A. Đúng

2. phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội góp phần khởi tạo và tăng trưởng các năng lực: khả năng ăn nói và hiệp tác

A. khả năng giao tiếp và hợp tác

C. khả năng khắc phục vấn đề và thông minh

D. khả năng Khoa học

3. Ba thành phần của khả năng Khoa học môn Tự nhiên và Xã hội bao gồm:

B. Nhận thức khoa học

D. tham khảo môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh

E. Vận dụng tri thức kỹ năng đã học

4. Ba yêu cầu cần đạt về tính chất có nhiều thời cơ tạo nên và tăng trưởng trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là:

A. Tình yêu con người, tự nhiên

C. Ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình, tập thể

E. Ý thức trách nhiệm với môi trường sống.

5. Đâu ko phải là những tính chất trình bày qua môn Tự nhiên và Xã hội?

A. Đi học rất đầy đủ, đúng giờ

C. sẵn sàng tha thứ cho những hành vi có lỗi của bạn

6. Định hướng chung về công thức dạy học tăng trưởng khả năng Khoa học cho học trò trong Chươngtrình môn Tự nhiên và Xã hội là:

A. Tổ chức cho học trò học thông qua quan sát

D. Tổ chức cho HS học thông qua trải nghiệm

E. Tổ chức cho HS học thông qua tác động qua lại

7. Trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, nhân vật quan sát của học trò bao gồm:

A. Tranh ảnh, mẫu vật, mẫu hình

B. quang cảnh thực tiễn ở gia đình, lớp học, trường đại học, tập thể

D. Phong cảnh thực tiễn cây cối, con vật xung quanh

8. Lúc tổ chức những hoạt động học tập thông qua tương tác ở môn Tự nhiên và Xã hội, HS có dịp tạo nên và tăng trưởng các kỹ năng, năng lực:

B. ăn nói và hợp tác

C. Sự tự tin

D. diễn tả và giảng giải

9. Ba công thức có nhiều thời cơ tăng trưởng khả năng khắc phục vấn đề và thông minh trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là:

B. công thức vào vai

D. công thức dạy học tình huống

F. phương pháp thực hành

10. Nối ô chữ cột A với ô chữ cột B:

1. công thức Quan sát:………………..hết các đơn vị thị giác để tích lũy thông tin. Sau đó học trò phải khắc phục thông tin đã tìm được để rút ra kết luận.

2. phương pháp hiệp tác theo nhóm: Mọi thành viên trong nhóm đều được phân công trách nhiệm, liên kết với nhau để xử lý nhiệm vụ chung được giao.

3. phương pháp trò chơi: HS tìm hiểu vấn đề học tập hay thể nghiệm những tri thức, hành động, chơi những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi

4. công thức…………..: HS được tổ chức học từ bên ngoài lớp học để tham khảo một vướng mắc và sau đó xử lí các nội dung tích lũy được để rút ra kết luận, nêu các phương án hoặc kiến nghị

5. công thức rèn luyện: HS được trực tiếp thực hành các bước trên nhân vật nhằm giúp các em hiểu rõ và vận dụng lí thuyết vào rèn luyện, luyện tập, khởi tạo kỹ năng.

11. phân bổ các giải pháp sau theo trình tự đúng các bước thực hiện công thức hợp tác theo group

3. Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn chung cả lớp

2. Thực hiện vai trò theo group

1. trình diễn, tranh luận và tóm lại trước lớp

12. sắp xếp các phương án sau theo trật tự đúng các bước thực hiện công thức quan sát:

4. Lựa chọn nhân vật quan sát

1. nắm rõ ràng mục tiêu quan sát

3. Tổ chức và hướng dẫn quan sát

2. Tổ chức cho học trò báo cáo kết quả quan sát

13. phân bổ các phương án sau theo trật tự đúng các bước thực hiện công thức nặn bột?

2. Tình huống xuất hành và câu hỏi nêu vấn đề

3. Quan niệm lúc đầu và câu hỏi nghiên cứu

4. xây dựng giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm

1. Thực hiện thực nghiệm, tìm tòi nghiên cứu

5. Kết luận và bộ máy hóa tri thức

15. Kỹ thuật khăn trải bàn yêu cầu mỗi người ghi lại các ý kiến của mình về một thông tin trước lúc sẻ chia ý kiến trong group lớn. Ý kiến của group là ý kiến đã được toàn thể các em nhất trí.

A. Đúng

16. Hai kĩ thuật dạy học có nhiều thời cơ tăng trưởng khả năng ăn nói và hợp tác trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội?

C. Kĩ thuật khăn trải bản

E. KT thuật mảnh ghép

17. Kĩ thuật dạy học có nhiều thời cơ tăng trưởng tư duy thông minh và năng lực tự học trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là:

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp 10 website hữu ích cho việc sản xuất Video Intro

B. Kĩ thuật kế hoạch tư duy

18. sắp xếp các ý sau theo trật tự đúng các bước của “Qui trình Lựa chọn và xây dựng nội dung, phương pháp và kí thuật dạy học một chủ đề/bài học”

2. Lựa chọn nội dung của bài học/chủ đề trong môn Tự nhiên và Xã hội

3. xác định những yêu câu cần đạt của bài học/chủ đề môn Tự nhiên và Xã hội

4. rõ ràng hóa những bộc lộ của tính chất, năng lực cần tạo nên trong bài học/chủ đề đấy

1. Lựa chọn thiết bị, đồ dùng, phương tiện DH để tổ chức DH bài học/chủ đề đó

5. chọn lựa phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức dạy học

6 Thiết kế tiến trình tổ chức công việc dạy học

19. sắp xếp theo trình tự các bước của “Thứ tự Lựa chọn và xây dựng nội dung, công thức và kí thuật dạy học một chủ đề/bài học”

4. tìm kiếm thông tin của bài học/chủ đề trong môn Tự nhiên và Xã hội

5. xác định những yêu câu cần đạt của bài học/chủ đề môn Tự nhiên và Xã hội

1. cụ thể hóa những bộc lộ của phẩm chất, khả năng cân tạo nên trong bài học/chủ đề đó

6 Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức dạy học

3. Lựa chọn thiết bị, đồ dùng, phương tiện DH để tổ chức DH bài học/chủ đề đó

2 Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học

20. Chọn giải pháp điền vào chỗ (……) cho thích hợp để xác định những yếu tố cần căn cứ lúc chọn lựa công thức và kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực trong môn Tự nhiên và Xã hội.

Thứ nhất, mục tiêu, yêu cầu cần đạt của bài học về các phẩm chất, khả năng có thể tạo nên cho HS đã được nắm rõ ràng.

thứ hai, thông tin bài học được rõ ràng hóa qua các hoạt động của HS

Thứ ba, năng lực, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ học tập của học trò liên quan tới công thức và hình thức tổ chức dạy học được dùng.

Thứ tư, Thời lượng dành cho bài học đề gia công những phương pháp tương ứng để thích hợp và đạt kết quả tốt.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Tiếng Việt

1. Cơ sở thực tiễn của việc nắm rõ ràng phương pháp và KTDH gồm: đặc điểm tâm lý của các học trò ở các vùng miền, trình độ của thầy cô giáo, hạ tầng và trang thiết bị của trường đại học, tín hiệu về kinh tế xã hội của địa phương vị trí trường đóng.

A. Đúng

2. Trong bài học âm hoặc học vần ở lớp 1, hoạt động vận dụng nào được dùng dưới đây?

D. Đọc câu văn, đoạn văn có tiếng chứa âm vần mới

3. Trong dạy đọc thành tiếng, những phương pháp, kĩ thuật nào được lựa chọn?

A. rèn luyện theo mẫu

D. Chơi đọc truyền điện

E. Thi đọc giữa các nhóm

4. Kĩ thuật đọc phân vai để dạy đọc thành tiếng…

B. Truyện

5. Cuộc thi đọc diễn cảm là kĩ thuật dạy đọc văn…….

A. Đúng

6. Cuộc thi đọc thuộc một đoạn văn hoặc cả bai…..

A. Đúng

7. Kĩ thuật đọc tích cực sử dụng để dạy đọc hiểu…….

D. tất cả các kiểu văn bản trên

8. Trong bài học âm hoặc vần lớp 1, mục tiêu của hoạt động khám phá là:

B. Đọc đúng âm hoặc vần mới, tiếng chứa âm hoặc vần mới

9. mục tiêu của hoạt động khởi động ở mỗi bài học là?

A. Định hướng sự xem xét của học trò vào vấn đề của bài mới

10. Kĩ thuật đặt câu hỏi dùng để dạy đọc hiểu văn bản ở lớp nào là thích hợp?

D. Lớp 4 và lớp 5

11. Kĩ thuật KWL sử dụng để hướng dẫn học trò đọc hiểu văn bản vào lúc nào?

D. Cả trước, trong, một lúc đọc bài ở lớp

12. Dù thầy cô giáo Lựa chọn phương pháp hoặc kĩ thuật nào trong dạy ……..điều đặc trưng là thầy cô giáo cân dạy học trò cách dùng chúng….

A. Đúng

13. công thức thực hành theo mẫu được dung để dạy những thông tin viết nào?

A. toàn thể các nội dung nêu trên ở câu trả lời a,b,c

14. Kĩ thuật đặt câu hỏi ổn với yêu câu nào trong dạy viết đoạn văn?

D. toàn thể các yêu câu nêu trong các lời giảng giải a,b,c

15. Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật ghi lại ý chính được sử dụng trong dạy kỹ năng nào?

B. Kỹ năng nghe hiểu

16. tranh luận, tranh luận là những kĩ thuật dạy kỹ năng nghe, kỹ năng nghe-nói tương tác?

B. Đúng

17. Để chọn nội dung cho bài học, thầy cô giáo cần làm những việc sau: 1. xác định nội dung chính của bài học, 2………..

A. Đúng

18. Lúc nắm rõ ràng yêu câu cần đạt cho bài học, thầy cô giáo cần căn cứ vào yêu cầu cần đạt vê đọc, viết, nói và nghe, tri thức tiếng việt…………..

B. Đúng

19. Thầy cô giáo dựa trên căn cứ nào để đưa ra những yêu câu phân hóa bài học

A. Trình độ của học trò trong lớp

20. Để chọn lựa phương tiện và thiết bị cho mỗi bài học, thầy cô giáo cần căn cứ vào:

  1. Các yêu cầu cần đặt về PC và NL…………..
  2. Từng dạng hoạt động va hình thức tổ chức………..

A. Đúng

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn hoạt động trải nghiệm

1. năng lực thích ứng bao gôm các thành phần

D. Cả A và B

2. năng lực thiết kế và tổ chức công việc bao gồm các yếu tố

C. Kỹ năng tạo dựng kế hoạch, kỹ năng thực hiện kế hoạch ba căn chỉnh nhận xét hoạt động

3. Tư duy độc lập là thanh phân của khả năng nào?

B. khả năng khắc phục vấn đề và thông minh

4. Ki năng điêu

5. Kỹ năng tạo dựng kế hoạch là thanh phần của khả năng nào?

C. năng lực thiết kế và tổ chức hoạt đông

6. Kỹ năng thực hiện chiến lược và căn chỉnh hoạt động là khả năng nào phía dưới

B. năng lực thiết kế va tổ chức công việc

7. Kỹ năng thẩm định hoạt động là thanh phần của năng lực

C. năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động

8. công việc trải nghiệm ở lớp 1 gồm các mạch nội dung

C. công việc hướng vào bản thân, công việc hướng tới xã hội, hướng tới tự nhiên

Nối cột A với cột B

1. Học trò………….nói chung được…………..làm quen với………….có phạm vi rộng hơn những gì các em đã biết, đã làm => Kiến tạo, tri thức, kỹ năng

2. Học trò được tăng nhanh tham gia những hoạt động……………:…………..: giao tiếp giữa học trò với hs, hs vs gv và các nhân vật khác => làm việc nhóm, giao lưu

9. Hiểu biết và rèn luyện tính chất, khả năng liên quan ……phần của khả năng nào dưới đây

C. năng lực định hướng nghề nghiệp

10. công việc trải nghiệm ở tiểu học gồm các mạch nội dung?

D. Cả A và C

11. hoạt động trải nghiệm trong CT GDPT2018 gồm có các kiểu hình nào?

C. Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, công việc câu lạc bộ

13. Lúc tìm kiếm phương pháp và hình thức tổ chức HĐTN ở trường tiểu học cần xem xét tới các thành phần nào?

D. toàn thể các ý trên

14.

15.

16.

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn mô đun 2 môn HĐTN

16.

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn mô đun 2

17.

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn mô đun 2 hđtn

18.

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn

19. sắp xếp các mệnh đề sau thành thứ tự thiết kế 1 hoạt động trong đề tài trải nghiệm?

1. Đặt tên cho hoạt động

2. xác định mục tiêu hoạt động

3. nắm rõ ràng cách tổ chức công việc

4. Sẵn sàng các điêu kiện tổ chức công việc

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Lịch sử và Địa lý

2. Kĩ thuật dạy học nào ko có ưu thế trong công thức dạy học hợp tác:

D. Đọc tịch cực

3. công thức dạy học nêu và xử lý vướng mắc có ưu thể trong việc tăng trưởng năng lực nào?

A. Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí

B. ăn nói và hiệp tác

D. khắc phục vướng mắc và thông minh

4. công thức dạy học tình huống có ưu thế trong việc tăng trưởng năng lực nào?

B. giao tiếp và hợp tác

5. phương pháp dạy học tình huống có tác dụng: (lựa chọn nhiều phương án)

A. tăng nhanh năng lực suy xét độc lập, xúc tiếp một tình huống dưới nhiều góc độ

B. tăng nhanh tính thông minh để tìm giải pháp cho vướng mắc thực tiễn.

C. tăng trưởng kỹ năng thẩm định, kỹ năng dự đoán kết quả của các phương án đã chọn lựa.

7. Hãy phân bổ trật tự của các bước tổ chức dạy học tại thực địa:

1. Sẵn sàng cho bài học tại cơ quan sưu tầm, thực địa

3. Tổ chức công việc

2. Báo cáo kết quả một lúc học tập

8. Điều kiện để bài học tại thực địa đạt hiệu quả là (lựa chọn nhiều phương án)

A. Sẵn sàng trước cho HS về tư tưởng và tri thức chuyên ngành.

Xem thêm bài viết hay:  Cộng đồng LGBT và những điều có thể bạn chưa biết

B. Sẵn sàng về chuyên môn cho người thực hiện bài học.

C. Sẵn sàng quang cảnh ổn cho bài học.

9. Hãy sắp xếp trật tự đúng

1. Tổ chức cho học trò tham khảo truyện

4. Tổ chức cho học trò thảo luận và kế chuyện trong nhóm

2. Tổ chức cho học trò kể chuyện trước lớp

3. thẩm định và rút ra kết luận chung

10. Những xem xét cần tránh lúc thực hiện công thức kế chuyện trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí (lựa chọn nhiều phương án)

A. mới mẻ hoá lịch sử

B. Kể lại từng câu, từng chữ

C. Đọc lại câu chuyện

11. công thức vào vai có ưu thế góp một phần tạo nên năng lực

A. giao tiếp và hợp tác

12. công thức trực quan có tác dụng (lựa chọn nhiều phương án)

A. khởi tạo biểu tượng lịch sử và địa lí

B. Nhớ kĩ, hiểu sâu hình ảnh, tri thức lịch sử và địa lí.

15. phương pháp sử dụng bản đồ là đơn vị cho HS tìm được vị trí địa lí, các mối quan hệ giữa các nhân vật địa lí trên bản đồ.

A. Tổ chức cho HS đối chiếu, so sánh, phân tích các số liệu của biểu đổ để rút ra nhận xét về tri thức địa lí.

16. sắp xếp theo trật tự của các bước trong công thức thực hiện phương pháp sử dụng bản đồ

5. Đọc tên bản đồ và nhận diện mục tiêu làm việc với bản đồ

3. coi bảng chú thích để có biểu tượng địa lí cần tìm trên bản đồ

————-

17. Việc tìm kiếm thông tin dạy học cần căn cứ vào những yếu tổ nào? (Lựa chọn nhiều phương án)

A. thông tin chương trinh môn học

B. yêu cầu cần đạt của chủ đề

C. năng lực HS

18. Chọn các đáp án đúng: Tri thức trong sách giáo khoa

A. kết quả trước mắt chủ đề/bài học

B. nội dung của chủ đề/bài học

C. Năng tực HS

D. Thời lượng của chủ đề/bài học

20. Lúc thiết kế và tổ chức một bài học thì thầy cô giáo cân tìm kiếm và vận dụng phương pháp trên cơ sở nào? (Lựa chọn nhiều phương án)

A. mục tiêu bài học đã nắm rõ ràng.

C. nội dung bài học đã dự kiến

D. khả năng, trình độ nhận thức của học trò trong lớp

E. Hạ tầng, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Lịch sử và Địa lý

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn mô đun 2 môn Lịch sử - Địa lý

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn mô đun 2

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn giáo viên

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Âm nhạc

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Có 3 nhóm công thức dạy học âm nhạc tăng trưởng phầm chất và khả năng cho HS tiểu học, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Kĩ thuật khăn trải bàn là kĩ thuật tổ chức hoạt động mang tính hiệp tác, tích hợp giữa công việc tư nhân và công việc group, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Khai thác và liên kết các thông tin giáo dục cho học trò thông qua việc triển khai các hình thức luyện tập phong phú, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học tăng trưởng khả năng là thầy cô giáo chủ động tổ chức các dạng hoạt động luyện tập theo tập thể cho HS tham gia, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học đa phương tiện tích lũy việc sử dụng và liên kết các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, video… Để mô tả, liên kết nội dung của bài học,… Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

triển khai dạy học phân hóa, thầy cô giáo cần thiết kế mức độ nội dung và yêu cầu dạy học ko giống nhau để thuyết phục sự sai biệt về năng lực âm nhạc giữa các học trò, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Lúc tổ chức công việc khám phá tri thức mới của bài học, GV cần khai thác dựa trên vốn tri thức và kinh nghiệm đã có của HS, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

GV thiết kế các câu hỏi/ nhiệm vụ để rà soát mức độ nắm bắt bài học của HS theo trình tự mức độ: Hiểu, biết, vận dụng- thông minh là đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học qua hoạt động trải nghiệm là HĐ là việc kết nối kinh nghiệm đã có, đã học của học trò với thực tiễn đời sống dần chuyển hóa thành khả năng. Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

chọn lựa phương pháp dạy học căn cứ vào thông tin và yêu cầu cần đạt của bài học, là đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Lúc thực hiện phương pháp Làm mẫu trong dạy học âm nhạc, điều trước nhất GV chú trọng tới hình thức trình diễn để nổi trội sự tập trung chú ý của HS, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học âm nhạc theo dự án học tập là việc GV định hướng HS tham gia tích cực vào quá trình thực hiện có sự hiệp tác làm việc theo nhóm. thành phầm là những hoạt động thực tiễn/ thực hành/ chương trình/ sự kiện…Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

chọn lựa phương tiện, thiết bị và nhạc cụ trong dạy học âm nhạc cần căn cứ nội dung, công thức và hình thức dạy học, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học tăng trưởng khả năng xem trọng thẩm định thường xuyên, GV hướng dẫn và yêu cầu HS tự định lượng và nhận xét đồng đẳng, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

chọn lựa PP dạy học căn cứ vào thông tin và yêu cầu cần đạt của bài học ? Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học đa phương tiện là việc sử dụng và liên kết các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip… Để mô tả, liên kết thông tin của bài học,… Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo dục tích hợp trong dạy học âm nhạc cho học trò tiểu học qua việc triển khai các hình thức luyện tập nhiều chủng loại, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Thầy cô giáo đưa ra các câu hỏi, câu lệnh và yêu cầu học trò thực hiện là dạng đàm thoại tái tạo tri thức. Đáp án đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học thông qua công việc trải nghiệm nằm trong group công thức dạy học tích cực, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Qui trình thiết kế một chủ đề/ bài học cần dựa trên vốn tri thức và kinh nghiệm đã có của HS và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Tổng kết

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 – Tất cả các môn nhưng mà Học may sưu tầm được gửi tới các thầy cô nhằm hoàn thành chương trình tập huấn module 2 đạt kết quả cao nhất, tiết kiệm thời kì và công sức làm bài.

Bạn thấy bài viết [ Cập nhật ] Đáp án trắc nghiệm module 2 xác thực 100% có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về [ Cập nhật ] Đáp án trắc nghiệm module 2 xác thực 100% bên dưới để imperialhotelschool.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: imperialhotelschool.edu.vn

Bạn thấy bài viết [ Cập nhật ] Đáp án trắc nghiệm module 2 chính xác 100% có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về [ Cập nhật ] Đáp án trắc nghiệm module 2 chính xác 100% bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn củaTrường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn bài viết này: [ Cập nhật ] Đáp án trắc nghiệm module 2 chính xác 100% của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận