Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Toán 6 CD năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Kim Đồng

Bộ 5 đề thi giữa kì giữa HS1 Toán 6 CD năm 2022-2023 trường THCS Kim Đồng có đáp án.

Picture about: Bộ 5 đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 CD năm 2022-2023 có đáp án của trường THCS Kim Đồng

Video about: Bộ 5 đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 CD năm 2022-2023 trường THCS Kim Đồng có đáp án

Wiki about Bộ 5 đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 CD năm 2022-2023 trường THCS Kim Đồng có đáp án

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Toán 6 CD năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Kim Đồng -

TRƯỜNG HỌC TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

Đề thi giữa học kì 1 năm học 2022 – 2023

CHỦ ĐỀ: CD TOÁN 6

Thời gian làm bài: 60 phút

1. CHỦ ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu hỏi 1: Nồng độ nào sau đây có 5 nguyên tố?

A. A = x> 3

B. B = x

C. C = x 4

D. D = 4

Câu 2: Cho tập hợp M gồm các số tự nhiên lớn hơn 14, nhỏ hơn 45 và chứa chữ số 3. Tập hợp nào sau đây không thuộc M?

A. 13

B. 23

C. 33

D. 43

Câu hỏi 3: Thừa số 54 thành thừa số nguyên tố để nhận được:

A. 54 = 2,33

B. 54 = 3,23

C. 54 = 2,32

D. 54 = 3,22

Câu hỏi 4: Số 1080 chia hết cho bao nhiêu số sau: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số

B. 9 số

C. 8 chữ số

D. 7 số

Câu hỏi 5: Hoa gấp 97 ngôi sao và cho vào các hộp, mỗi hộp có 8 ngôi sao. Các ngôi sao còn lại được mở hộp là:

A. 5 sao

B. 1 sao

C. 6 sao

D. 2 sao

Câu hỏi 6: Hình nào sau đây là tam giác đều?

MỘT.

B.

C.

D.

Câu 7: Các đường chéo của hình thoi lần lượt là 16cm và 12cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 90cm2

B. 96cm2

C. 108cm2

D. 120cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong các câu dưới đây?

Lục giác đều ABCDEG là hình có:

A. Các góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G, O bằng nhau.

B. Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. Ba đường chéo chính cắt nhau tại điểm O.

D. Ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG.

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm):

1) Thực hiện các phép tính:

a) 30. 75 + 25. 30 – 150;

b) 160 – (4,5.)2– 3. 23);

c) [36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2] : 4 – 2022.

2) Tìm số dư trạng thái của các số 28, 54.

…….

— (Để xem nội dung đề thi số 1 các em xem trực tuyến hoặc đăng nhập HUD247 để tải) —

2. CHỦ ĐỀ SỐ 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 CĐ năm học 2022-2023 KIM ĐỒNG- CHỦ ĐỀ 02

I. Phần trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Tập hợp A gồm tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn 8 được viết là:

A. A = x

B. A = x

C. A = x 8

DA = x 8

Câu 2: Cho tiêu điểm B = {4; số 8; thứ mười hai; 16}. Nồng độ nào sau đây không thuộc nồng độ B?

A. 16

B. 12

Xem thêm bài viết hay:  Tìm Hiểu Về Phật Thích Ca

C. 5

D. 8

Câu hỏi 3: Số tự nhiên nào sau đây là số nguyên tố?

A. 101

B. 114

C. 305

D. 303

Câu hỏi 4: Cho 24 (x + 6) và 3 x

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu hỏi 5: Số nào sau đây chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3?

A. 120

B. 195

C. 215

D. 300

Câu hỏi 6: Diện tích hình vuông có độ dài cạnh a = 4,5 + 22. (8 – 3) (cm) là:

A. 160cm2

B. 400cm2

C. 40cm2

D. 1600cm2

Câu 7: Xét một hình thoi có các đường chéo là 8cm và 10cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 40cm2

B. 60cm2

C. 80cm2

D. 100cm2

Câu 8: Hình bình hành có những tính chất nào sau đây?

A. Hai vế đối nhau đồng dư

B. Hai cạnh đối diện song song với nhau

C. Chu vi bằng chu vi hình chữ nhật.

D. Bốn cạnh bằng nhau

II. Phần viết luận

Câu hỏi 9: Làm toán:

a) 162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438

b) 25,6 + 5,5,29 – 45,5

c) 2.[(7 – 33:32) : 22 + 99] – 100

d) (52022 + 5Năm 2021): 5Năm 2021

Câu 10: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 40m, chu vi 140m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật.

…….

— (Để xem thêm nội dung Đề thi học kì 2 lớp 2, các em có thể xem trực tuyến hoặc đăng nhập SCH247 để tải về) —

3. CHỦ ĐỀ SỐ 3

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 CĐ năm học 2022-2023 KIM ĐỒNG- CHỦ ĐỀ 03

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu hỏi 1: Nhìn vào hình dưới đây và chọn câu trả lời đúng:

AAA

B. d A

C. b A

D. c A

Câu 2: Nồng độ A của các số tự nhiên x thỏa mãn 4

A. A = {4; 5; 6; Số 7; số 8; 9}

B. A = 4

C. A = {5; 6; Số 7; số 8}

DA = 4 x 9

Câu hỏi 3: Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 20?

A. 9 số

B. 10 số

C. 11 số

D. 12 số

Câu hỏi 4: Nồng độ các ước của 60 là:

A. Ư (60) = {1; 2; 3; 5; thứ mười hai; 20; 30; 60}

B. Ư (60) = {1; 2; 3; 4; 15; 20; 30; 60}

C. Ư (60) = {1; 2; 3; 4; 5; thứ mười hai; 15; 20; 30; 60}

D. Ư (60) = {1; 2; 3; 4; 5; 6; mười; 12 15; 20; 30; 60}

Câu hỏi 5: Một đoàn du khách có 52 người muốn qua sông nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 6 người (kể cả người lái đò). Số thuyền tối thiểu cần thiết để chở tất cả các hành khách là bao nhiêu?

A. 9 chiếc thuyền

B. 10 chiếc thuyền

C. 11 chiếc thuyền

D. 12 chiếc thuyền

Câu hỏi 6: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của hình vuông ABCD?

A. AB = BC = CD = DA

B. AB và CD song song với nhau

C. AD và CD song song với nhau

D. Hai đường chéo bằng nhau

Câu 7: Bác Hoa uốn một sợi dây thép thành một cái móc áo hình thoi có chiều dài một cạnh là 25cm. Hỏi sợi dây thép của Hùng dài bao nhiêu mét?

Xem thêm bài viết hay:  Thần Chú Diệt Định Nghiệp Của Địa Tạng Vương Bồ Tát

A. 1 cm

B. 100cm

C. 100m

D. 1m

Câu 8: Công thức tính diện tích hình bình hành là:

AS = ab

BS = à

C. S = bh

DS = abh

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm):

a) Thực hiện phép tính:

1) 25,8 – 15,5 + 160: 16 – 10

2) 2,52 – 3: 71 +54: 33

b) Ngắt các số 84, 120, 210 thành các số nguyên tố.

…….

— (Để xem nội dung đề thi học kì 3 các em có thể xem trực tuyến hoặc đăng nhập SCH247 để tải đề) —

4. CHỦ ĐỀ SỐ 4

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 CĐ năm học 2022-2023 KIM ĐỒNG- CHỦ ĐỀ 04

I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà bạn cho là đúng nhất.

Câu hỏi 1: Tập hợp P các số tự nhiên lớn hơn 6 có thể được viết dưới dạng.

A. P = x

BC P = x> 7

B. P = x 7

DP = x 7

Câu 2: Chữ số 5 trong số 2358 có giá trị là.

A. 5000

B. 500

C. 50

D. 5

Câu hỏi 3: Tìm cặp số tự nhiên sau 99.

A. (97; 98)

B. (98; 100)

C. (100; 101)

D. (97; 101)

Câu hỏi 4: Cho tập A = {2; 3; 4; 5}. Nồng độ nào sau đây thuộc nồng độ A.

A. 1

B. 3

C. 7

D. 8

Câu hỏi 5: Tổng của 15 + 30 chia hết cho số nào sau đây:

A. 2 và 3

B. 2 và 5

C. 3 và 5

D. 2; 3 và 5

Câu hỏi 6: Cho 18 x và 7 x

A. 2

B. 3

C 6

D. 9

Câu 7: Số tự nhiên nào sau đây là số nguyên tố?

A. 16

B. 27

C. 2

D. 35

Câu 8: CCC (3, 4) là:

A. 1

B. 3

C. 4

D. 12

Câu 9: Kết quả của phép tính 13 – 5 + 3 là:

A. 11

B. 12

C. 8

D. 10

Câu 10: Kết quả tính toán 18: 32 . 2 là:

A. 18

B 4

C. 1

D. 12

…….

— (Để xem nội dung Đề thi học kì 4 lớp 4 các em có thể xem trực tuyến hoặc đăng nhập SCH247 để tải đề) —

5. CHỦ ĐỀ SỐ 5

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 CĐ năm học 2022-2023 KIM ĐỒNG- CHỦ ĐỀ 05

Câu hỏi 1: Số nào sau đây là số tự nhiên?

A. 4/9

B. (3 phân số {1} {4})

C. 2022

D. 7,8

Câu 2: Gọi M là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. 5 US

B. 10 US

C. 8 CO

D. 6 US

Câu hỏi 3: Số tự nhiên nào sau đây là số nguyên tố?

A.16

B. 17

C. 1

D. 33

Câu hỏi 4: Số nào sau đây là ước của 10:

A. 0

B. 5

C. 20

D. 40

Câu hỏi 5: Tổng nào sau đây chia hết cho 3:

A. 400 + 30

B. 123 + 93

C. 13 + 27

D. 1,3,4 + 25

Câu hỏi 6: Tìm ý đúng:

A. 4 là ước của 3

B. 2 là bội của 5

C. 8 là bội của 4

D. 9 là ước của 26

Câu 7: Trong các hình dưới đây, tam giác đều là:

Xem thêm bài viết hay:  Viết thư thăm hỏi chúc mừng sinh nhật một người bạn ở xa

A. Hình a.

B. Hình b.

C. Hình c.

D. Hình d.

Câu 8: Vui lòng khoanh tròn lựa chọn tốt nhất trong số các lựa chọn sau:

A. Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

B. Hình vuông là tứ giác có bốn góc bằng nhau.

C. Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

D. Hình vuông là tứ giác có hai cạnh bên đồng dạng.

Câu 9: Ba đường chéo chính của lục giác đều ABCDEF là:

A. AB, CD, AC

B. AD, FC, EB

C. AB, CD, EF

D. FE, ED, DC

Câu 10: Yếu tố nào sau đây? Ko của một hình bình hành?

A. Hai vế đối nhau đồng dư

B. Hai cạnh đối diện thì song song

C. Hai góc đối đỉnh thì đồng dạng

D. Hai đường chéo bằng nhau

…….

— (Để xem nội dung đề thi lớp 5 các em có thể xem trực tuyến hoặc đăng nhập SCH247 để tải đề) —

Đây là trích dẫn từ nội dung Bộ 5 đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 CD năm 2022-2023 trường THCS Kim Đồng có đáp án.. Để xem đầy đủ nội dung các em có thể chọn xem online hoặc đăng nhập hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan:

Mong rằng bộ câu hỏi này sẽ giúp các bạn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

[rule_{ruleNumber}]

# Kỳ thi # kiểm tra # ngay lập tức # HK1 # môn học # Đường # năm # với # học sinh # Trường học # Trường trung học #Kim # Đại học

[rule_3_plain]

# Kỳ thi # kiểm tra # ngay lập tức # HK1 # môn học # Đường # năm # với # học sinh # Trường học # Trường trung học #Kim # Đại học

[rule_1_plain]

# Bộ # test #middle # HK1 #math #year #with #answer #answer # Trường #Trường trung học #Kim #Dong

[rule_2_plain]

# Kỳ thi # kiểm tra # ngay lập tức # HK1 # môn học # Đường # năm # với # học sinh # Trường học # Trường trung học #Kim # Đại học

[rule_2_plain]

# Kỳ thi # kiểm tra # ngay lập tức # HK1 # môn học # Đường # năm # với # học sinh # Trường học # Trường trung học #Kim # Đại học

[rule_3_plain]

# Kỳ thi # kiểm tra # ngay lập tức # HK1 # môn học # Đường # năm # với # học sinh # Trường học # Trường trung học #Kim # Đại học

[rule_1_plain]!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’,’997577713652762′);fbq(‘track’,”PageView”)!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’,’997577713652762′);fbq(‘track’,”PageView”)!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’,’997577713652762′);fbq(‘track’,”PageView”)

Bạn thấy bài viết Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Toán 6 CD năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Kim Đồng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Toán 6 CD năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Kim Đồng bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn củaTrường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Toán 6 CD năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Kim Đồng của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận