Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học 2021-2022

Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2021-2022

Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2021-2022 -

Biên bản họp Hội đồng trường lần 1, 2, 3

Biên bản họp Hội đồng trường lần 1, 2, 3 là mẫu biên bản họp hội đồng trường đầu năm, giữa năm và cuối năm. Mẫu biên bản nêu rõ thời kì vị trí lập biên bản… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Biên bản họp Hội đồng trường mới nhất

1. Biên bản họp Hội đồng trường là gì?

Biên bản họp Hội đồng trường là mẫu được lập ra vào dịp dịp đầu năm, giữa học kì, cuối học kì, các trường. Mẫu nhằm thông qua kế hoạch, tiêu chí cũng như phương hướng hoạt động cho năm học mới 2021-2022, từ đó các thầy cô giáo nắm được các kế hoạch giảng dạy và công việc trong năm học mới.

2. Biên bản họp Hội đồng trường số 1

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG MN ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….. ……….., ngày …..tháng ….năm …..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM – NĂM HỌC ………..)

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày …..tháng ….năm …., tại Văn phòng Trường Măng non ……….., khu Trung Tâm.

Hội đồng trường Măng non ……….. họp phiên đầu năm, năm học ……….. nhằm thông qua Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ………….

I. THÀNH PHẦN:

Đ/c ………..- Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng

Đ/c ………… – P Hiệu trưởng -P Chủ tịch HĐ

Đ/c …………….-TT khu T Tâm, GV chuyên môn – Thư ký HĐ

Đ/c ……………..-P Hiệu trưởng – UV Hội đồng

NỘI DUNG:

Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của Nhà trường trong năm học …………:

1.1. Đồng chí …………. – Chủ tịch Hội đồng trường:

– Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

– Trình diễn dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …………, Quy chế chi phí nội bộ, Quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.

– Thông qua một số tiêu chí phấn đấu trong năm học ………….

– Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ………….

– Thông qua Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc xử sự của CB,GV,NV trong nhà trường, Quy chế chi phí nội bộ năm học ………….

– Thông qua kế hoạch dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận, thu buộc phải) đầu năm học ………….

1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:

– Đồng chí ………….. thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoànthanh niên năm học …………

– Đồng chí …………….. thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học …………

1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:

Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trườnggiai đoạn …………..

1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên: – Các thành viên tham gia họp đều nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ……….. (dự thảo).

– 100% thành viên nhất trí với các tiêu chí thi đua năm học …………

– 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc xử sự của CB,GV,NV trong nhà trường, Quy chế chi phí nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………

– 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận và thu buộc phải) đầu năm học ………….

– 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và thời kỳ ………..

2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và thời kỳ ……….:

2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học …………:

2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong năm học …………:

– Đổi mới phương pháp dạy học và thẩm định trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, thông minh của trẻ.

– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.

– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.

– Vận dụng phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.

2.1.2. Định hướng chiến lược:

2.1.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động và thông minh của học trò trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.

2.1.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.

2.1.2.3. Trị giá

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện ý thức kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.

2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.1.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.

2.1.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học trò:

– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt độngchăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.

2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.

– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

– Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.

2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.

– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.

2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.

2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc XD thương hiệu:

– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức toàn trường.

2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.

2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường thời kỳ ………….:

2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong thời kỳ 2016 -2021:

– Đổi mới phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.

– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.

– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.

– Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2. Định hướng chiến lược:

2.2.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động thông minh của học trò, phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.

2.2.2.3. Trị giá

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.

2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.2.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.

2.2.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc giáo dục học trò:

– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học trò có được những kỹ năng sống cơ bản.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” trong năm học …………

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.

2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.

– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.

2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.

– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.

2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.

2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc XD thương hiệu:

– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

– Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” trong năm học……….

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.

2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.

2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra Quyết nghị:

– Thông qua kế hoạch năm học …………; kế hoạch lãnh đạo chuyên môn; kế hoạch Công việc công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.

– Thông qua Quy chế chi phí nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường. – Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc xử sự của CB,GV,NV, Quy chế chi phí nội bộ của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………

– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận, thu buộc phải) đầu năm học ………….

Các thành viên Hội đồng trường dự họp đều đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học ………… Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.

Biên bản kết thúc lúc 17h00, cùng ngày và ko người nào có ý kiến gì khác.

3. Biên bản họp Hội đồng trường số 2

PHÒNG GD&ĐT……….

TRƯỜNG……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

NĂM HỌC………………

Hôm nay, lúc ….giờ ….phút, ngày ….tháng ….năm …., tại Văn phòng Trường ………………….

Hội đồng trường …………………. họp phiên đầu năm, năm học ……………. nhằm thông qua Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ……………..

I. THÀNH PHẦN:

  1. Đ/c…………….. – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng
  2. Đ/c ………….. – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
  3. Đ/c …………. – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
  4. Đ/c …………. – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ
  5. Đ/c …………..- TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng

2. Nội dung:

2.1. Ông …………….., Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:

Mục tiêu, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, thảo luận, trao đổi về những nội dung của dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, các tiêu chí phấn đấu trong năm học …………….; về dự kiến thu và thu hộ các khoản tiền đầu năm.

2.2. Tiến trình buổi họp:

2.2.1. Thảo luận về dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học …………….:

– Ông …………….thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học ……………..

– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.2. Thảo luận về dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học …………….:

– Ông Lâm Văn Thắng thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ……………..

– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.3. Kết quả:

– 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học ……………., đạt tỉ lệ 100%, đề xuất trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện An Biên phê duyệt.

– 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ……………., đạt tỉ lệ 100%, đề xuất trình Ủy ban nhân dân xã Hưng Yên và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện An Biên chi duyệt.

3. Kết luận:

Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học …………….; các khoản thu và thu hộ năm học ……………. và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ nhất).

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CÁC THÀNH VIÊN

4. Biên bản họp Hội đồng trường số 3

PHÒNG GD&ĐT …

TRƯỜNG …
—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o—–
Số: …/BB-HĐT-…

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM – NĂM HỌC …..)

Hội đồng trường … họp phiên đầu năm, năm học …. nhằm thông qua Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ……

I. THÀNH PHẦN:

1. Đ/c … – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng

2. Đ/c … – P Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐ

3. Đ/c … – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ

4. Đ/c … – TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng

5. Đ/c … – P.Chủ tịch CĐ – UV Hội đồng

6. Đ/c … – Bí thư Chi đoàn – UV Hội đồng

II. NỘI DUNG:

1. Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của Nhà trường trong năm học ….:

1.1. Đồng chí … – Chủ tịch Hội đồng trường:

– Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

– Trình diễn dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …., Quy chế chi phí nội bộ, quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.

– Thông qua một số tiêu chí phấn đấu trong năm học …..

– Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học……

– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:

– Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoàn thanh niên năm học …

– Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học ….

1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:

– Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …. và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường thời kỳ ….

1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên: – Các thành viên tham gia họp nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học … (dự thảo).

– 100% thành viên nhất trí với các tiêu chí thi đua năm học …..

– 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …..

– 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

– 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …. và thời kỳ …..

2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …… và thời kỳ ….:

2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học ……:

2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong năm học …….:

– Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng…

– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.

– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.

– Vận dụng phương pháp dạy học “…”.

2.1.2. Định hướng chiến lược:

2.1.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động và thông minh của học trò trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.

2.1.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.

2.1.2.3. Trị giá

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện ý thức kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.

2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.1.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.

2.1.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học trò:

– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.

2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.

– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

– Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.

2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.

– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.

2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.

Xem thêm bài viết hay:  Người trẻ hãy tập tác phong làm việc từ khi mới vào làm việc

2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức toàn trường.

2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.

2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường thời kỳ ………:

2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong thời kỳ ……:

– Đổi mới phương pháp dạy học “….”.

– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.

– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.

– Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2. Định hướng chiến lược:

2.2.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động thông minh của học trò, phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.

2.2.2.3. Trị giá

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.

2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.2.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.

2.2.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc giáo dục học trò:

– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học trò có được những kỹ năng sống cơ bản.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học …….

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.

2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.

– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.

2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.

– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.

2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.

2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

– Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học …….

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.

2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.

2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra quyết nghị: – Thông qua kế hoạch năm học …..; kế hoạch lãnh đạo chuyên môn; kế hoạch Công việc công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.

– Thông qua Quy chế chi phí nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường. – Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ……

– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

Các thành viên Hội đồng trường dự họp đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học …… Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 10 phút, cùng ngày và ko người nào có ý kiến gì khác.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Các thành viên khác

Trên đây là Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2021-2022 dành cho các nhà trường măng non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để ghi lại các nội dung trong cuộc họp.

Những tài liệu như trên, thầy cô có thể tìm tại phân mục Tài liệu hoặc Biểu mẫu trên trang HoaTieu.

[rule_{ruleNumber}]

#Biên #bản #họp #Hội #đồng #trường #năm #học

[rule_3_plain]

#Biên #bản #họp #Hội #đồng #trường #năm #học

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học 2021-2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Biên bản họp Hội đồng trường lần 1, 2, 3
Biên bản họp Hội đồng trường lần 1, 2, 3 là mẫu biên bản họp hội đồng trường đầu năm, giữa năm và cuối năm. Mẫu biên bản nêu rõ thời kì vị trí lập biên bản… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học mới nhất

Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học là gì?
Biên bản họp Hội đồng trường là mẫu được lập ra vào dịp dịp đầu năm, giữa học kì, cuối học kì, các trường. Mẫu nhằm thông qua kế hoạch, tiêu chí cũng như phương hướng hoạt động cho năm học mới 2021-2022, từ đó các thầy cô giáo nắm được các kế hoạch giảng dạy và công việc trong năm học mới.

Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học số 1
PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG MN ……….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………..
……….., ngày …..tháng ….năm …..
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM – NĂM HỌC ………..)
Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày …..tháng ….năm …., tại Văn phòng Trường Măng non ……….., khu Trung Tâm.
Hội đồng trường Măng non ……….. họp phiên đầu năm, năm học ……….. nhằm thông qua Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ………….
I. THÀNH PHẦN:
Đ/c ………..- Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng
Đ/c ………… – P Hiệu trưởng -P Chủ tịch HĐ
Đ/c …………….-TT khu T Tâm, GV chuyên môn – Thư ký HĐ
Đ/c ……………..-P Hiệu trưởng – UV Hội đồng
NỘI DUNG:
Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của Nhà trường trong năm học …………:
1.1. Đồng chí …………. – Chủ tịch Hội đồng trường:
– Nêu nhiệm vụ của buổi họp.
– Trình diễn dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …………, Quy chế chi phí nội bộ, Quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.
– Thông qua một số tiêu chí phấn đấu trong năm học ………….
– Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ………….
– Thông qua Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc xử sự của CB,GV,NV trong nhà trường, Quy chế chi phí nội bộ năm học ………….
– Thông qua kế hoạch dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận, thu buộc phải) đầu năm học ………….
1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:
– Đồng chí ………….. thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoànthanh niên năm học …………
– Đồng chí …………….. thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học …………
1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:
– Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trườnggiai đoạn …………..
1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên: – Các thành viên tham gia họp đều nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ……….. (dự thảo).
– 100% thành viên nhất trí với các tiêu chí thi đua năm học …………
– 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc xử sự của CB,GV,NV trong nhà trường, Quy chế chi phí nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………
– 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận và thu buộc phải) đầu năm học ………….
– 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và thời kỳ ………..
2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và thời kỳ ……….:
2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học …………:
2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong năm học …………:
– Đổi mới phương pháp dạy học và thẩm định trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, thông minh của trẻ.
– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.
– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.
– Vận dụng phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.
2.1.2. Định hướng chiến lược:
2.1.2.1. Sứ mệnh:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động và thông minh của học trò trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.
2.1.2.2. Tầm nhìn:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.
2.1.2.3. Trị giá
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện ý thức kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.
2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:
2.1.3.1. Mục tiêu:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.
2.1.3.2. Phương châm hành động:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học trò:
– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt độngchăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.
2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.
– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
– Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.
2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.
2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.
– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.
2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.
2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc XD thương hiệu:
– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức toàn trường.
2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:
2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:
Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.
2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:
Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.
2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường thời kỳ ………….:
2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong thời kỳ 2016 -2021:
– Đổi mới phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.
– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.
– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.
– Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.
2.2.2. Định hướng chiến lược:
2.2.2.1. Sứ mệnh:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động thông minh của học trò, phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.
2.2.2.2. Tầm nhìn:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.
2.2.2.3. Trị giá
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.
2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:
2.2.3.1. Mục tiêu:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.
2.2.3.2. Phương châm hành động:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc giáo dục học trò:
– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học trò có được những kỹ năng sống cơ bản.
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” trong năm học …………
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.
2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.
– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.
2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.
2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.
– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.
2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.
2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc XD thương hiệu:
– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
– Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” trong năm học……….
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.
2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:
2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:
Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.
2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:
Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.
3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra Quyết nghị:
– Thông qua kế hoạch năm học …………; kế hoạch lãnh đạo chuyên môn; kế hoạch Công việc công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.
– Thông qua Quy chế chi phí nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường. – Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc xử sự của CB,GV,NV, Quy chế chi phí nội bộ của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………
– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận, thu buộc phải) đầu năm học ………….
Các thành viên Hội đồng trường dự họp đều đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học ………… Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.
Biên bản kết thúc lúc 17h00, cùng ngày và ko người nào có ý kiến gì khác.
Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học số 2

PHÒNG GD&ĐT……….
TRƯỜNG……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC………………
Hôm nay, lúc ….giờ ….phút, ngày ….tháng ….năm …., tại Văn phòng Trường ………………….
Hội đồng trường …………………. họp phiên đầu năm, năm học ……………. nhằm thông qua Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ……………..
I. THÀNH PHẦN:
Đ/c…………….. – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng
Đ/c ………….. – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
Đ/c …………. – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
Đ/c …………. – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ
Đ/c …………..- TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng
2. Nội dung:
2.1. Ông …………….., Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:
Mục tiêu, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, thảo luận, trao đổi về những nội dung của dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, các tiêu chí phấn đấu trong năm học …………….; về dự kiến thu và thu hộ các khoản tiền đầu năm.
2.2. Tiến trình buổi họp:
2.2.1. Thảo luận về dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học …………….:
– Ông …………….thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học ……………..
– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.
2.2.2. Thảo luận về dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học …………….:
– Ông Lâm Văn Thắng thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ……………..
– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.
2.2.3. Kết quả:
– 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học ……………., đạt tỉ lệ 100%, đề xuất trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện An Biên phê duyệt.
– 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ……………., đạt tỉ lệ 100%, đề xuất trình Ủy ban nhân dân xã Hưng Yên và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện An Biên chi duyệt.
3. Kết luận:
Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học …………….; các khoản thu và thu hộ năm học ……………. và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ nhất).
Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.
THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CÁC THÀNH VIÊN
Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học số 3
PHÒNG GD&ĐT …
TRƯỜNG …
—–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o—–
Số: …/BB-HĐT-…

Xem thêm bài viết hay:  Axit malonic là gì? Tổng quan về Axit malonic mới nhất 2022

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM – NĂM HỌC …..)
Hội đồng trường … họp phiên đầu năm, năm học …. nhằm thông qua Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ……
I. THÀNH PHẦN:
1. Đ/c … – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng
2. Đ/c … – P Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐ
3. Đ/c … – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ
4. Đ/c … – TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng
5. Đ/c … – P.Chủ tịch CĐ – UV Hội đồng
6. Đ/c … – Bí thư Chi đoàn – UV Hội đồng
II. NỘI DUNG:
1. Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của Nhà trường trong năm học ….:
1.1. Đồng chí … – Chủ tịch Hội đồng trường:
– Nêu nhiệm vụ của buổi họp.
– Trình diễn dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …., Quy chế chi phí nội bộ, quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.
– Thông qua một số tiêu chí phấn đấu trong năm học …..
– Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học……
– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.
1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:
– Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoàn thanh niên năm học …
– Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học ….
1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:
– Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …. và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường thời kỳ ….
1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên: – Các thành viên tham gia họp nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học … (dự thảo).
– 100% thành viên nhất trí với các tiêu chí thi đua năm học …..
– 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …..
– 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.
– 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …. và thời kỳ …..
2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …… và thời kỳ ….:
2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học ……:
2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong năm học …….:
– Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng…
– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.
– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.
– Vận dụng phương pháp dạy học “…”.
2.1.2. Định hướng chiến lược:
2.1.2.1. Sứ mệnh:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động và thông minh của học trò trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.
2.1.2.2. Tầm nhìn:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.
2.1.2.3. Trị giá
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện ý thức kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.
2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:
2.1.3.1. Mục tiêu:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.
2.1.3.2. Phương châm hành động:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học trò:
– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.
2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.
– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
– Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.
2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.
2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.
– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.
2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.
2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:
– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức toàn trường.
2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:
2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:
Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.
2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:
Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.
2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường thời kỳ ………:
2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong thời kỳ ……:
– Đổi mới phương pháp dạy học “….”.
– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.
– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.
– Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.
2.2.2. Định hướng chiến lược:
2.2.2.1. Sứ mệnh:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động thông minh của học trò, phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.
2.2.2.2. Tầm nhìn:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.
2.2.2.3. Trị giá
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.
2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:
2.2.3.1. Mục tiêu:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.
2.2.3.2. Phương châm hành động:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc giáo dục học trò:
– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học trò có được những kỹ năng sống cơ bản.
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học …….
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.
2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.
– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.
2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.
2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.
– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.
2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.
2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:
– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
– Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học …….
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.
2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:
2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:
Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.
2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:
Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.
3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra quyết nghị: – Thông qua kế hoạch năm học …..; kế hoạch lãnh đạo chuyên môn; kế hoạch Công việc công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.
– Thông qua Quy chế chi phí nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường. – Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ……
– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.
Các thành viên Hội đồng trường dự họp đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học …… Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.
Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 10 phút, cùng ngày và ko người nào có ý kiến gì khác.
THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Các thành viên khác

Trên đây là Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2021-2022 dành cho các nhà trường măng non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để ghi lại các nội dung trong cuộc họp.
Những tài liệu như trên, thầy cô có thể tìm tại phân mục Tài liệu hoặc Biểu mẫu trên trang HoaTieu.

Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2021-2022
Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2021-2022 –

Biên bản họp Hội đồng trường lần 1, 2, 3
Biên bản họp Hội đồng trường lần 1, 2, 3 là mẫu biên bản họp hội đồng trường đầu năm, giữa năm và cuối năm. Mẫu biên bản nêu rõ thời kì vị trí lập biên bản… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Biên bản họp Hội đồng trường mới nhất

1. Biên bản họp Hội đồng trường là gì?
Biên bản họp Hội đồng trường là mẫu được lập ra vào dịp dịp đầu năm, giữa học kì, cuối học kì, các trường. Mẫu nhằm thông qua kế hoạch, tiêu chí cũng như phương hướng hoạt động cho năm học mới 2021-2022, từ đó các thầy cô giáo nắm được các kế hoạch giảng dạy và công việc trong năm học mới.
2. Biên bản họp Hội đồng trường số 1
PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG MN ……….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………..
……….., ngày …..tháng ….năm …..
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM – NĂM HỌC ………..)
Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày …..tháng ….năm …., tại Văn phòng Trường Măng non ……….., khu Trung Tâm.
Hội đồng trường Măng non ……….. họp phiên đầu năm, năm học ……….. nhằm thông qua Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ………….
I. THÀNH PHẦN:
Đ/c ………..- Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng
Đ/c ………… – P Hiệu trưởng -P Chủ tịch HĐ
Đ/c …………….-TT khu T Tâm, GV chuyên môn – Thư ký HĐ
Đ/c ……………..-P Hiệu trưởng – UV Hội đồng
NỘI DUNG:
Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của Nhà trường trong năm học …………:
1.1. Đồng chí …………. – Chủ tịch Hội đồng trường:
– Nêu nhiệm vụ của buổi họp.
– Trình diễn dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …………, Quy chế chi phí nội bộ, Quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.
– Thông qua một số tiêu chí phấn đấu trong năm học ………….
– Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ………….
– Thông qua Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc xử sự của CB,GV,NV trong nhà trường, Quy chế chi phí nội bộ năm học ………….
– Thông qua kế hoạch dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận, thu buộc phải) đầu năm học ………….
1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:
– Đồng chí ………….. thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoànthanh niên năm học …………
– Đồng chí …………….. thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học …………
1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:
– Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trườnggiai đoạn …………..
1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên: – Các thành viên tham gia họp đều nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ……….. (dự thảo).
– 100% thành viên nhất trí với các tiêu chí thi đua năm học …………
– 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc xử sự của CB,GV,NV trong nhà trường, Quy chế chi phí nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………
– 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận và thu buộc phải) đầu năm học ………….
– 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và thời kỳ ………..
2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và thời kỳ ……….:
2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học …………:
2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong năm học …………:
– Đổi mới phương pháp dạy học và thẩm định trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, thông minh của trẻ.
– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.
– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.
– Vận dụng phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.
2.1.2. Định hướng chiến lược:
2.1.2.1. Sứ mệnh:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động và thông minh của học trò trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.
2.1.2.2. Tầm nhìn:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.
2.1.2.3. Trị giá
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện ý thức kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.
2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:
2.1.3.1. Mục tiêu:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.
2.1.3.2. Phương châm hành động:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học trò:
– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt độngchăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.
2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.
– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
– Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.
2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.
2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.
– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.
2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.
2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc XD thương hiệu:
– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức toàn trường.
2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:
2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:
Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.
2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:
Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.
2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường thời kỳ ………….:
2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong thời kỳ 2016 -2021:
– Đổi mới phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.
– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.
– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.
– Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.
2.2.2. Định hướng chiến lược:
2.2.2.1. Sứ mệnh:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động thông minh của học trò, phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.
2.2.2.2. Tầm nhìn:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.
2.2.2.3. Trị giá
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.
2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:
2.2.3.1. Mục tiêu:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.
2.2.3.2. Phương châm hành động:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc giáo dục học trò:
– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học trò có được những kỹ năng sống cơ bản.
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” trong năm học …………
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.
2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.
– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.
2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.
2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.
– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.
2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.
2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc XD thương hiệu:
– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
– Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” trong năm học……….
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.
2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:
2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:
Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.
2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:
Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.
3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra Quyết nghị:
– Thông qua kế hoạch năm học …………; kế hoạch lãnh đạo chuyên môn; kế hoạch Công việc công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.
– Thông qua Quy chế chi phí nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường. – Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc xử sự của CB,GV,NV, Quy chế chi phí nội bộ của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………
– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận, thu buộc phải) đầu năm học ………….
Các thành viên Hội đồng trường dự họp đều đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học ………… Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.
Biên bản kết thúc lúc 17h00, cùng ngày và ko người nào có ý kiến gì khác.
3. Biên bản họp Hội đồng trường số 2

Xem thêm bài viết hay:  Lý thuyết Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

PHÒNG GD&ĐT……….
TRƯỜNG……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC………………
Hôm nay, lúc ….giờ ….phút, ngày ….tháng ….năm …., tại Văn phòng Trường ………………….
Hội đồng trường …………………. họp phiên đầu năm, năm học ……………. nhằm thông qua Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ……………..
I. THÀNH PHẦN:
Đ/c…………….. – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng
Đ/c ………….. – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
Đ/c …………. – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
Đ/c …………. – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ
Đ/c …………..- TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng
2. Nội dung:
2.1. Ông …………….., Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:
Mục tiêu, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, thảo luận, trao đổi về những nội dung của dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, các tiêu chí phấn đấu trong năm học …………….; về dự kiến thu và thu hộ các khoản tiền đầu năm.
2.2. Tiến trình buổi họp:
2.2.1. Thảo luận về dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học …………….:
– Ông …………….thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học ……………..
– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.
2.2.2. Thảo luận về dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học …………….:
– Ông Lâm Văn Thắng thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ……………..
– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.
2.2.3. Kết quả:
– 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học ……………., đạt tỉ lệ 100%, đề xuất trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện An Biên phê duyệt.
– 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ……………., đạt tỉ lệ 100%, đề xuất trình Ủy ban nhân dân xã Hưng Yên và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện An Biên chi duyệt.
3. Kết luận:
Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học …………….; các khoản thu và thu hộ năm học ……………. và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ nhất).
Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.
THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CÁC THÀNH VIÊN
4. Biên bản họp Hội đồng trường số 3
PHÒNG GD&ĐT …
TRƯỜNG …
—–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o—–
Số: …/BB-HĐT-…

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM – NĂM HỌC …..)
Hội đồng trường … họp phiên đầu năm, năm học …. nhằm thông qua Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ……
I. THÀNH PHẦN:
1. Đ/c … – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng
2. Đ/c … – P Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐ
3. Đ/c … – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ
4. Đ/c … – TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng
5. Đ/c … – P.Chủ tịch CĐ – UV Hội đồng
6. Đ/c … – Bí thư Chi đoàn – UV Hội đồng
II. NỘI DUNG:
1. Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của Nhà trường trong năm học ….:
1.1. Đồng chí … – Chủ tịch Hội đồng trường:
– Nêu nhiệm vụ của buổi họp.
– Trình diễn dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …., Quy chế chi phí nội bộ, quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.
– Thông qua một số tiêu chí phấn đấu trong năm học …..
– Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học……
– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.
1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:
– Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoàn thanh niên năm học …
– Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học ….
1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:
– Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …. và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường thời kỳ ….
1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên: – Các thành viên tham gia họp nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học … (dự thảo).
– 100% thành viên nhất trí với các tiêu chí thi đua năm học …..
– 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …..
– 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.
– 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …. và thời kỳ …..
2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …… và thời kỳ ….:
2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học ……:
2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong năm học …….:
– Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng…
– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.
– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.
– Vận dụng phương pháp dạy học “…”.
2.1.2. Định hướng chiến lược:
2.1.2.1. Sứ mệnh:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động và thông minh của học trò trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.
2.1.2.2. Tầm nhìn:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.
2.1.2.3. Trị giá
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện ý thức kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.
2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:
2.1.3.1. Mục tiêu:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.
2.1.3.2. Phương châm hành động:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học trò:
– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.
2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.
– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
– Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.
2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.
2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.
– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.
2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.
2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:
– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức toàn trường.
2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:
2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:
Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.
2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:
Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.
2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường thời kỳ ………:
2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên khắc phục trong thời kỳ ……:
– Đổi mới phương pháp dạy học “….”.
– Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.
– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công việc quản lý.
– Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.
2.2.2. Định hướng chiến lược:
2.2.2.1. Sứ mệnh:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiết, thông minh, năng động để phát huy tính chủ động thông minh của học trò, phục vụ yêu cầu đổi mới của tổ quốc.
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.
2.2.2.2. Tầm nhìn:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi thầy cô giáo và học trò luôn năng động thông minh và vươn tới thành công.
2.2.2.3. Trị giá
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần kết đoàn; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, thông minh; dân chủ, kỉ cương; ý thức trách nhiệm.
2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:
2.2.3.1. Mục tiêu:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mẫu hình giáo dục hiện đại, tiên tiến thích hợp với xu thế tăng trưởng của tổ quốc và thời đại.
2.2.3.2. Phương châm hành động:
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc giáo dục học trò:
– Phương châm: Tăng lên chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc trưng là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học thích hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và nhân vật học trò. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học trò có được những kỹ năng sống cơ bản.
Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học …….
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo các nhóm lớp.
2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và tăng trưởng hàng ngũ.
– Phương châm: Xây dựng hàng ngũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, kết đoàn, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.
2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng hạ tầng và trang thiết bị giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng hạ tầng trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, trong vòng thời kì dài.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy cô giáo phụ trách.
2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin.
– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần tăng lên chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, thầy cô giáo, viên chức tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, thầy cô giáo dạy các lớp.
2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức; huy động được các nguồn lực của xã hội, tư nhân tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường.
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học trò.
2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:
– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ thầy cô giáo, viên chức, học trò và phụ huynh; tăng mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
– Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học …….
– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.
– Người thực hiện: cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.
2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:
2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:
Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường.
2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:
Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.
3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra quyết nghị: – Thông qua kế hoạch năm học …..; kế hoạch lãnh đạo chuyên môn; kế hoạch Công việc công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.
– Thông qua Quy chế chi phí nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường. – Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ……
– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.
Các thành viên Hội đồng trường dự họp đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học …… Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.
Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 10 phút, cùng ngày và ko người nào có ý kiến gì khác.
THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Các thành viên khác

Trên đây là Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2021-2022 dành cho các nhà trường măng non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để ghi lại các nội dung trong cuộc họp.
Những tài liệu như trên, thầy cô có thể tìm tại phân mục Tài liệu hoặc Biểu mẫu trên trang HoaTieu.

[rule_{ruleNumber}]
#Biên #bản #họp #Hội #đồng #trường #năm #học
[rule_3_plain]
#Biên #bản #họp #Hội #đồng #trường #năm #học
[rule_1_plain]
#Biên #bản #họp #Hội #đồng #trường #năm #học
[rule_2_plain]
#Biên #bản #họp #Hội #đồng #trường #năm #học
[rule_2_plain]
#Biên #bản #họp #Hội #đồng #trường #năm #học
[rule_3_plain]
#Biên #bản #họp #Hội #đồng #trường #năm #học
[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học 2021-2022 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học 2021-2022 bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học 2021-2022 của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận