Án treo là gì? Điều kiện hưởng án treo là gì?

Khi phạm tội, ai cũng muốn được hưởng án treo. Vậy, án treo là gì? Điều kiện để được hưởng án treo hiện nay là gì? Là khó khăn?

1. Thế nào là án treo?

Theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm căn cứ vào nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ. thấy không cần thiết phải buộc họ chấp hành hình phạt tù.

Theo quy định tại Điều 65 BLHS 2015, trường hợp người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm thì căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án xét thấy không cần thiết. buộc chấp hành hình phạt tù thì Tòa án cho hưởng án treo. Khi cho hưởng án treo, Tòa án còn ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Hiện nay, có nhiều ý kiến ​​xung quanh vấn đề cho hưởng án treo. Tuy nhiên, nếu hiểu một cách đơn giản nhất thì án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Vì vậy, những điều kiện này là gì?

2. Điều kiện để được hưởng án treo?

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, để được hưởng án treo thì phải đáp ứng 5 điều kiện sau:

STT

Điều kiện chấp hành án treo

Quy định cụ thể về điều kiện

Đầu tiên

Phạt tù không quá 3 năm

2

Có một tính cách tốt

Ngoài tội danh này, người phạm tội luôn chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú và làm việc.

Đối với người đã bị kết án mà được coi là chưa có tiền án, đã bị kết án mà đã được xóa án tích, đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, có chưa bị xử lý kỷ luật tính đến thời điểm phạm tội này trên 06 tháng, nếu xét thấy tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm mới là ít nghiêm trọng hoặc Nếu người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đáp ứng khác. có điều kiện thì người đó cũng có thể được hưởng án treo.

3

Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên

Có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của BLHS và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của BLHS.

Trường hợp có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ. trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS

4

Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục

Nơi cư trú rõ ràng là nơi thường trú hoặc tạm trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật cư trú mà người chấp hành án treo trở về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi chấp hành án treo.

Nơi làm việc ổn định là nơi phạm nhân làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

5

Xét thấy không cần buộc thi hành án phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự giáo dục và việc đình chỉ của họ không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Xem thêm bài viết hay:  Laylalay là gì? Layla là gì?

Tuy nhiên, có trường hợp đáp ứng đủ 5 điều kiện thì vẫn không được hưởng án treo. Đó là gì?

3. Những trường hợp không được hưởng án treo

Theo Điều 3 Nghị quyết 02, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì người phạm tội không được hưởng án treo:

Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy ngoan cố, chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi một cách cố ý. gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

– Người phạm tội bỏ trốn và đang bị truy nã.

– Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách. Hoặc trường hợp người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội khác đã thực hiện trước khi được hưởng án treo.

– Người phạm tội bị xét xử cùng một lúc về nhiều tội, trừ người dưới 18 tuổi.

– Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp dưới 18 tuổi.

– Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

4. Thời gian thử thách khi chấp hành án treo

Hiện nay, khi cho người phạm tội hưởng án treo, Tòa án phải ấn định thời gian thử thách bằng hai lần mức án tù. Tuy nhiên, thời gian thử thách tối thiểu là 01 năm và tối đa là 05 năm.

Thời điểm bắt đầu thời gian dùng thử được xác định như sau:

1. Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo và bản án không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án sơ thẩm.

2. Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, Tòa án cấp phúc thẩm cũng cho hưởng án treo thì thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án sơ thẩm.

3. Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo, Toà án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án phúc thẩm.

4. Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, Tòa án cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại và Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

5. Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm hoặc phúc thẩm để điều tra hoặc xét xử lại và sau khi xét xử sơ thẩm thì xét xử lại , Tòa án cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm vẫn cho hưởng án treo thì thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm hoặc phúc thẩm.

6. Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo, bản án không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nhưng Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án sơ thẩm cho hưởng án treo thì thời hạn thử thách kể từ ngày có hiệu lực. ngày ra quyết định giám đốc thẩm.

7. Trường hợp Toà án cấp sơ thẩm hoặc Toà án cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo nhưng Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án phúc thẩm và cho hưởng án treo thì thời gian thử thách tính từ ngày ra quyết định giám đốc thẩm. hiệu ứng.

8. Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, Tòa án cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm hoặc Hội đồng giám đốc thẩm. Nếu Toà án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

5. Phân biệt án treo và cải tạo không giam giữ

Đình chỉ và cải tạo không giam giữ thường bị nhầm lẫn với nhau. Tuy nhiên, án treo là biện pháp phạt tù có điều kiện; trong khi cải tạo không giam giữ là một trong những hình phạt chính.

Xem thêm bài viết hay:  Khái Niệm Và Thuộc Tính Khóa Là Gì ? Tìm Hiểu Thêm Về Thuộc Tính Khóa

Án treo được áp dụng khi thời hạn phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần thiết phải buộc chấp hành án phạt tù thì Toà án cho hưởng án treo và áp dụng án treo. xác định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm.

Cải tạo không giam giữ có điều kiện được áp dụng như sau: Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng. nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội.

Sau đây là thông tin cụ thể để bạn đọc nắm rõ Án treo là gì?? Nếu còn vướng mắc hãy để lại câu hỏi để chúng tôi hỗ trợ.

>> Đang chấp hành án treo có được kết hôn?

Bạn thấy bài viết Án treo là gì? Điều kiện hưởng án treo là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Án treo là gì? Điều kiện hưởng án treo là gì? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Xem thêm bài viết hay:  Lsf Là Gì ? Chỉ Số Chống Nắng Bao Nhiêu Là Tốt Spf 50, Spf 30 Hay Spf 15

Nhớ để nguồn: Án treo là gì? Điều kiện hưởng án treo là gì? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận