120 câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5

120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5

Hình Ảnh về:
120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5

Video về:
120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5

Wiki về
120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5


120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5 -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5 là tài liệu tham khảo và ôn tập hay dành cho quý thầy cô giáo và các em học trò. Thông qua tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập, củng cố tri thức của môn Toán. Hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em nắm vững những tri thức, các dạng bài tập của môn Toán để tự tin bước vào kỳ thi học trò giỏi Toán lớp 5 đạt kết quả cao. Sau đây, mời các em cùng tham khảo tài liệu.

Câu hỏi ôn thi học trò giỏi Toán lớp 5

Câu 1. Số thích hợp để điền vào chổ chấm của dãy số:

1824; 2424; …; 3624; 4224 là:

A. 2524;

B. 3524;

C. 3024;

D. 2824;

Câu 2. Câu 1: Số 0,75 phải nhân với số nào để được 7,5

A. 0,01

B. 100

C. 10

D.0,1

Câu 3. Trị giá của biểu thức: 7 : 0,25 – 3,2 : 0,4 + 8 x 1,25 là:

A. 10;

B. 20;

C. 30;

D. 200;

Câu 4. Tìm x: x – 2,751 = 6,3 x 2,4

A. x = 12, 359;

B. x = 15,12;

C. x = 17,81;

D. x = 17,871;

Câu 5. Sau lúc ưu đãi 25% thì giá một chiếc xe đạp là 757 500 đồng. Hỏi giá lúc đầu của chiếc xe đạp là bao nhiêu đồng?

A. 760000 đồng;

B. 950000 đồng;

C. 1010000 đồng;

D. 943750 đồng;

.u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f:active, .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương

Câu 6. Đổi 10325m2 = ….ha … m2, kết quả là:

A. 103ha 25m2;

B. 10ha 325m2;

C. 1ha 3250m2;

D. 1ha 325m2;

A. 36, 49, 64

B. 36, 48, 63

C. 49, 64, 79

D. 35, 49, 64

Câu 7: Chữ số 5 trong số thập phân 62,359 có trị giá là bao nhiêu?

120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5

Câu 8: Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu ?

A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 80%

Câu 9: (2007 – 2005 ) + (2003 – 2001 ) +…+ (7 – 5 ) + ( 3 – 1)

Kết quả của dãy tính trên là:

A. 1003

B. 1004

C. 1005

D. 1006

Câu 10: 5840g bằng bao nhiêu kg?

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 11: Có 10 người bước vào phòng họp. Tất cả đều bất tay lẫn nhau. Số cái bắt tay sẽ là:

A. 45

B. 90

C. 54

D. 89

Câu 12: Tính nhanh:

1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9

A. 39,5

B. 49,5

C. 50,5

D. 60,5

Câu 13: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Dãy số nào được xếp theo trật tự tăng dần:

A. 0,75 ; 0,74 ; 1,13 ; 2,03

B. 6 ; 6,5 ; 6,12 ; 6,98

C. 7,08 ; 7,11 ; 7,5 ; 7,503

D. 9,03 ; 9,07 ; 9,13 ; 9,108

Câu 14: Tìm 3 số lẻ liên tục có tổng bằng: 111

A. 33 ; 35 ; 37

B. 35 ; 37; 39

C. 37 ; 39 ; 41

.ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40:active, .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 12: Bài viết số 3 (Đề số 1 tới Đề số 3)

D.39 ; 41 ; 43

Câu 15: Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tục là 2. Đó là ba số nào ?

A. 1; 2; 3

B. 2; 3; 4

C. 4; 5; 6

D. 0; 1; 2

Câu 16: Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi.

Hỏi sau 10 năm nữa con kém hơn mẹ bao nhiêu tuổi ?

A. 25 tuổi

B. 10 tuổi

C. 15 tuổi

D. 35 tuổi

Câu 17: Tích 1 x 2 x 3 x 4 x … x 99 x 100 tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ?

A. 11 chữ số 0

B. 18 chữ số 0

C. 24 chữ số 0

Câu 18: A chia cho 45 dư 17.

Hỏi A chia cho 15, thương và số dư thay đổi như thế nào ?

A. Thương mới bằng 3 lần thương cũ dư 2

B. Thương mới bằng 3 lần thương cũ

C. Thương mới bằng thương cũ

D. Thương mới bằng 135

Câu 19: Tính nhanh kết quả của dãy tính:

(2003 – 123 x 8 : 4) x (36 : 6 – 6 )

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 20: Tích của mười số tự nhiên liên tục trước nhất từ khi 1 có tận cùng bằng mấy chữ số 0 ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

120 câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5

Câu 22: Muốn lên tầng 3 một nhà cao tầng phải đi qua 54 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên tầng 6 ngôi nhà ?

A. 108

B. 135

C. 81

D. 162

Câu 23: Dòng nào dưới đây nêu đúng khái niệm hình bình hành ?

A. Tứ giác có cặp cạnh song song và bằng nhau

B. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện bằng nhau

.ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6:active, .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích Tính sử thi trong truyện ngắn Rừng xà nu

Xem thêm bài viết hay:  Thơ chúc Tết 2020 hay và ý nghĩa

C. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

D. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện song song

Câu 24: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống trong bảng sau:

A. 25

B. 36

C. 29

D. 30

Câu 25: Tổng của 9 số tự nhiên liên tục trước nhất từ 1 dến 9 là số nào trong 3 số sau:

A. 40

B. 45

C. 50

Câu 26: Dãy số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; … ; 24 ; 25 có tất cả bao nhiêu chữ số ?

A. 40

B. 41

C. 42

Câu 27: Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9 là:

A. 145

B. 270

C. 350

5/5 – (422 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#câu #hỏi #ôn #thi #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#câu #hỏi #ôn #thi #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Câu hỏi ôn thi học trò giỏi Toán lớp 5Related posts:

120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5 là tài liệu tham khảo và ôn tập hay dành cho quý thầy cô giáo và các em học trò. Thông qua tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập, củng cố tri thức của môn Toán. Hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em nắm vững những tri thức, các dạng bài tập của môn Toán để tự tin bước vào kỳ thi học trò giỏi Toán lớp 5 đạt kết quả cao. Sau đây, mời các em cùng tham khảo tài liệu.
Câu hỏi ôn thi học trò giỏi Toán lớp 5
Câu 1. Số thích hợp để điền vào chổ chấm của dãy số:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1824; 2424; …; 3624; 4224 là:
A. 2524;
B. 3524;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 3024;
D. 2824;
Câu 2. Câu 1: Số 0,75 phải nhân với số nào để được 7,5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 0,01
B. 100
C. 10

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.0,1
Câu 3. Trị giá của biểu thức: 7 : 0,25 – 3,2 : 0,4 + 8 x 1,25 là:
A. 10;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 20;
C. 30;
D. 200;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 4. Tìm x: x – 2,751 = 6,3 x 2,4
A. x = 12, 359;
B. x = 15,12;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. x = 17,81;
D. x = 17,871;
Câu 5. Sau lúc ưu đãi 25% thì giá một chiếc xe đạp là 757 500 đồng. Hỏi giá lúc đầu của chiếc xe đạp là bao nhiêu đồng?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 760000 đồng;
B. 950000 đồng;
C. 1010000 đồng;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 943750 đồng;
.u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f:active, .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cươngCâu 6. Đổi 10325m2 = ….ha … m2, kết quả là:
A. 103ha 25m2;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 10ha 325m2;
C. 1ha 3250m2;
D. 1ha 325m2;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 36, 49, 64
B. 36, 48, 63
C. 49, 64, 79

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 35, 49, 64
Câu 7: Chữ số 5 trong số thập phân 62,359 có trị giá là bao nhiêu?
120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5Câu 8: Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 20%
B. 40%
C. 60%

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 80%
Câu 9: (2007 – 2005 ) + (2003 – 2001 ) +…+ (7 – 5 ) + ( 3 – 1)
Kết quả của dãy tính trên là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 1003
B. 1004
C. 1005

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 1006
Câu 10: 5840g bằng bao nhiêu kg?
A. 58,4kg

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 5,84kg
C. 0,584kg
D. 0,0584kg

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11: Có 10 người bước vào phòng họp. Tất cả đều bất tay lẫn nhau. Số cái bắt tay sẽ là:
A. 45
B. 90

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 54
D. 89
Câu 12: Tính nhanh:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9
A. 39,5
B. 49,5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 50,5
D. 60,5
Câu 13: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dãy số nào được xếp theo trật tự tăng dần:
A. 0,75 ; 0,74 ; 1,13 ; 2,03
B. 6 ; 6,5 ; 6,12 ; 6,98

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 7,08 ; 7,11 ; 7,5 ; 7,503
D. 9,03 ; 9,07 ; 9,13 ; 9,108
Câu 14: Tìm 3 số lẻ liên tục có tổng bằng: 111

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 33 ; 35 ; 37
B. 35 ; 37; 39
C. 37 ; 39 ; 41

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40:active, .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 12: Bài viết số 3 (Đề số 1 tới Đề số 3)D.39 ; 41 ; 43
Câu 15: Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tục là 2. Đó là ba số nào ?
A. 1; 2; 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xem thêm bài viết hay:  Nắm bắt ngay từ vựng tiếng Anh về kiểu tóc mới nhất hiện nay

B. 2; 3; 4
C. 4; 5; 6
D. 0; 1; 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 16: Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi.
Hỏi sau 10 năm nữa con kém hơn mẹ bao nhiêu tuổi ?
A. 25 tuổi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 10 tuổi
C. 15 tuổi
D. 35 tuổi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 17: Tích 1 x 2 x 3 x 4 x … x 99 x 100 tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ?
A. 11 chữ số 0
B. 18 chữ số 0

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 24 chữ số 0
Câu 18: A chia cho 45 dư 17.
Hỏi A chia cho 15, thương và số dư thay đổi như thế nào ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Thương mới bằng 3 lần thương cũ dư 2
B. Thương mới bằng 3 lần thương cũ
C. Thương mới bằng thương cũ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Thương mới bằng 135
Câu 19: Tính nhanh kết quả của dãy tính:
(2003 – 123 x 8 : 4) x (36 : 6 – 6 )

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 0
B. 1
C. 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 3
Câu 20: Tích của mười số tự nhiên liên tục trước nhất từ khi 1 có tận cùng bằng mấy chữ số 0 ?
A. 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 2
C. 3
D. 4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5Câu 22: Muốn lên tầng 3 một nhà cao tầng phải đi qua 54 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên tầng 6 ngôi nhà ?
A. 108
B. 135

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 81
D. 162
Câu 23: Dòng nào dưới đây nêu đúng khái niệm hình bình hành ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Tứ giác có cặp cạnh song song và bằng nhau
B. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện bằng nhau
.ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6:active, .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích Tính sử thi trong truyện ngắn Rừng xà nuC. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện song song
Câu 24: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống trong bảng sau:
A. 25

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 36
C. 29
D. 30

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 25: Tổng của 9 số tự nhiên liên tục trước nhất từ 1 dến 9 là số nào trong 3 số sau:
A. 40
B. 45

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 50
Câu 26: Dãy số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; … ; 24 ; 25 có tất cả bao nhiêu chữ số ?
A. 40

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 41
C. 42
Câu 27: Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9 là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 145
B. 270
C. 350

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (422 đánh giá)

Related posts:20 đề luyện thi học trò giỏi môn Toán lớp 5
250 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 4 (Chương trình mới)
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Khoa học lớp 5 ôn thi cuối kì I
Chuyên đề số nguyên tố – Tài liệu ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 6

#câu #hỏi #ôn #thi #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#câu #hỏi #ôn #thi #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#câu #hỏi #ôn #thi #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#câu #hỏi #ôn #thi #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Câu hỏi ôn thi học trò giỏi Toán lớp 5Related posts:

120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5 là tài liệu tham khảo và ôn tập hay dành cho quý thầy cô giáo và các em học trò. Thông qua tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập, củng cố tri thức của môn Toán. Hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em nắm vững những tri thức, các dạng bài tập của môn Toán để tự tin bước vào kỳ thi học trò giỏi Toán lớp 5 đạt kết quả cao. Sau đây, mời các em cùng tham khảo tài liệu.
Câu hỏi ôn thi học trò giỏi Toán lớp 5
Câu 1. Số thích hợp để điền vào chổ chấm của dãy số:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1824; 2424; …; 3624; 4224 là:
A. 2524;
B. 3524;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 3024;
D. 2824;
Câu 2. Câu 1: Số 0,75 phải nhân với số nào để được 7,5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 0,01
B. 100
C. 10

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.0,1
Câu 3. Trị giá của biểu thức: 7 : 0,25 – 3,2 : 0,4 + 8 x 1,25 là:
A. 10;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 20;
C. 30;
D. 200;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 4. Tìm x: x – 2,751 = 6,3 x 2,4
A. x = 12, 359;
B. x = 15,12;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. x = 17,81;
D. x = 17,871;
Câu 5. Sau lúc ưu đãi 25% thì giá một chiếc xe đạp là 757 500 đồng. Hỏi giá lúc đầu của chiếc xe đạp là bao nhiêu đồng?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 760000 đồng;
B. 950000 đồng;
C. 1010000 đồng;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 943750 đồng;
.u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f:active, .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5a6d6b17b05f4b9c5a327897d92ff54f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cươngCâu 6. Đổi 10325m2 = ….ha … m2, kết quả là:
A. 103ha 25m2;

Xem thêm bài viết hay:  Đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Toán năm 2020

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 10ha 325m2;
C. 1ha 3250m2;
D. 1ha 325m2;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 36, 49, 64
B. 36, 48, 63
C. 49, 64, 79

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 35, 49, 64
Câu 7: Chữ số 5 trong số thập phân 62,359 có trị giá là bao nhiêu?
120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5Câu 8: Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 20%
B. 40%
C. 60%

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 80%
Câu 9: (2007 – 2005 ) + (2003 – 2001 ) +…+ (7 – 5 ) + ( 3 – 1)
Kết quả của dãy tính trên là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 1003
B. 1004
C. 1005

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 1006
Câu 10: 5840g bằng bao nhiêu kg?
A. 58,4kg

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 5,84kg
C. 0,584kg
D. 0,0584kg

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11: Có 10 người bước vào phòng họp. Tất cả đều bất tay lẫn nhau. Số cái bắt tay sẽ là:
A. 45
B. 90

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 54
D. 89
Câu 12: Tính nhanh:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9
A. 39,5
B. 49,5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 50,5
D. 60,5
Câu 13: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dãy số nào được xếp theo trật tự tăng dần:
A. 0,75 ; 0,74 ; 1,13 ; 2,03
B. 6 ; 6,5 ; 6,12 ; 6,98

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 7,08 ; 7,11 ; 7,5 ; 7,503
D. 9,03 ; 9,07 ; 9,13 ; 9,108
Câu 14: Tìm 3 số lẻ liên tục có tổng bằng: 111

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 33 ; 35 ; 37
B. 35 ; 37; 39
C. 37 ; 39 ; 41

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40:active, .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua85a72e1999a630f6f064992b6c10a40:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 12: Bài viết số 3 (Đề số 1 tới Đề số 3)D.39 ; 41 ; 43
Câu 15: Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tục là 2. Đó là ba số nào ?
A. 1; 2; 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 2; 3; 4
C. 4; 5; 6
D. 0; 1; 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 16: Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi.
Hỏi sau 10 năm nữa con kém hơn mẹ bao nhiêu tuổi ?
A. 25 tuổi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 10 tuổi
C. 15 tuổi
D. 35 tuổi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 17: Tích 1 x 2 x 3 x 4 x … x 99 x 100 tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ?
A. 11 chữ số 0
B. 18 chữ số 0

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 24 chữ số 0
Câu 18: A chia cho 45 dư 17.
Hỏi A chia cho 15, thương và số dư thay đổi như thế nào ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Thương mới bằng 3 lần thương cũ dư 2
B. Thương mới bằng 3 lần thương cũ
C. Thương mới bằng thương cũ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Thương mới bằng 135
Câu 19: Tính nhanh kết quả của dãy tính:
(2003 – 123 x 8 : 4) x (36 : 6 – 6 )

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 0
B. 1
C. 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 3
Câu 20: Tích của mười số tự nhiên liên tục trước nhất từ khi 1 có tận cùng bằng mấy chữ số 0 ?
A. 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 2
C. 3
D. 4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

120 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 5Câu 22: Muốn lên tầng 3 một nhà cao tầng phải đi qua 54 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên tầng 6 ngôi nhà ?
A. 108
B. 135

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 81
D. 162
Câu 23: Dòng nào dưới đây nêu đúng khái niệm hình bình hành ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Tứ giác có cặp cạnh song song và bằng nhau
B. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện bằng nhau
.ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6:active, .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufb01846ace82f56bd65f5a1c91b8f9f6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích Tính sử thi trong truyện ngắn Rừng xà nuC. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện song song
Câu 24: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống trong bảng sau:
A. 25

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 36
C. 29
D. 30

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 25: Tổng của 9 số tự nhiên liên tục trước nhất từ 1 dến 9 là số nào trong 3 số sau:
A. 40
B. 45

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 50
Câu 26: Dãy số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; … ; 24 ; 25 có tất cả bao nhiêu chữ số ?
A. 40

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 41
C. 42
Câu 27: Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9 là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 145
B. 270
C. 350

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (422 đánh giá)

Related posts:20 đề luyện thi học trò giỏi môn Toán lớp 5
250 câu hỏi ôn thi học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 4 (Chương trình mới)
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Khoa học lớp 5 ôn thi cuối kì I
Chuyên đề số nguyên tố – Tài liệu ôn thi học trò giỏi môn Toán lớp 6

Bạn thấy bài viết 120 câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về 120 câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn củaTrường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: 120 câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận